Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

Всеукраїнська науково-теоретична конференція
«Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти»

8.04.2011 р.

Організатор: Інститут іноземних мов

8 квітня 2011 року на базі інституту іноземних мов пройшла Всеукраїнська науково-практична конференція «Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти». Склалася багаторічна традиція в рамках подібних заходів співпрацювати з творчою молоддю, обмінюватися досвідом і думками, а також заохочувати до наукової роботи сьогоднішніх студентів, які становлять майбутнє вітчизняної науки.

Нинішня конференція була присвячена знаменній події – 100-річчю Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Учасники форуму відзначили, що, зважаючи на поважне місце, яке займає наш навчальний заклад серед вишів України, його орієнтацію на кращі світові освітні стандарти та суттєвий внесок в підвищення інтелектуального і культурного рівня суспільства, цей ювілей має загальнодержавне значення.

У конференції взяли участь 130 викладачів, аспірантів і студентів із Києва, Сум, Хмельницького, Сімферополя, Маріуполя, Житомира, Чернігова, Бучі, Вінниці та Вінницької області, вони дискутували про вивчення мови в контексті глобалізації освіти, викладання лінгвістичних дисциплін у вищій школі, новітні методики навчання іноземних мов, впровадження кредитно-модульної системи у вищих навчальних закладах України. Особливу увагу науковців та студентів привернула сучасна наукова проблематика, пов’язана з новітніми підходами й тенденціями у лінгвістичній і методичній науці, вивченням особливостей концептуалізації світу засобами мови та літератури, новітніми аспектами і методиками викладання іноземних мов.На заключному засіданні учасники конференції відмітили, що проведення цього заходу є важливим кроком у розвитку єдиного інформаційного простору, сприяє розповсюдженню інноваційного педагогічного і наукового досвіду, залученню широкого загалу і підвищенню рівня інформованості в галузі лінгвістики та методики викладання іноземних мов. Вони мали змогу обмінятись досвідом викладання та навчання іноземним мовам, висловити власні пропозиції, обговорити можливі шляхи рішення актуальних проблем.