Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.


Розклад вступних випробувань

  • Розклад вступних випробувань (ОС бакалавра, денна форма)
  • Розклад вступних випробувань (3 курс, 015.10 Професійна освіта)
  • Розклад вступних випробувань (ОС бакалавра, заочна форма)
  • Розклад вступних випробувань (ОС магістра)
  • Розклад вступних випробувань (ОКР спеціаліста)
  • Розклад вступних випробувань для третього освітньо-кваліфікаційного рівня (для вступників до аспірантури)


переглядів: 16886