Fb Fb Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

РЕЄСТРАЦІЯ НА ЄДИНИЙ ВСТУПНИЙ ІСПИТ
для здобуття ступеня вищої освіти МАГІСТРА

Реєстрація на Єдиний вступний іспит для здобуття ступеня вищої освіти Магістра розпочинається о 9:00 12 травня 2020 р. і триватиме до 18:00 5 червня 2020 р.


Алгоритм реєстрації:

Вступник у терміни, відведенні для реєстрації, має надіслати на офіційну електронну адресу Приймальної комісії – vstup@vspu.edu.ua, скановані копії (фотокопії):

• Заповненої анкети-заяви за формою з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка.

• Документа, що посвідчує особу (крім 1 та 2 сторони ID-картки необхідно додати Довідку про реєстрацію місця проживання)

• Облікової картки платника податків

• Документа про здобутий ступінь вищої освіти та додатку до нього (для осіб, які завершили навчання в минули роках)

• Медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення особливих умов для проходження ЗНО)

• Фотокартки для документів (кольорової та чорно – білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника.

У темі листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я,по батькові.

В тексті листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по батькові (повністю) та номер облікової картки платника податків.


Отримання екзаменаційного листка:

Вступник має перевірити отриману інформацію, зазначену на сканкопії екзаменаційного листка, та в разі виявлення помилок звернутися до Приймальної комісії для з'ясування ситуації.

Заява - анкета для формування екзаменаційного листка.

Лист МОН "Щодо реєстрації на ЄВІ/ЄФВІ

• Оформлений екзаменаційний листок зберігається в Приймальній комісії та видається вступнику особисто.

• Оформлений екзаменаційний листок може бути надісланий вступнику засобами поштового зв'язку, у разі якщо вступником зазначено про таку необхідність у анкеті.

• Для кожного учасника, який отримав екзаменаційний листок, на веб-сайті Українського центру створюють інформаційну сторінку "Кабінет вступника", доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та PIN-кодом, зазначеним у ньому.


Контакти відповідальної особи ВДПУ: т.0986788411 т.0432-27-63-69


Звертаємо увагу вступників, що додаткове вступне випробування (для випускників з інших спеціальностей) при вступі для здобуття СВО МАГІСТРА– СКАСОВАНО.НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Перелік спеціальностей СВО магістра у ВДПУ вступ на які передбачає складання ЄВІ

Зміна порядку термінів реєстрації вступників для складання ЄВІ з іноземної мови

Контакти

Інструкція


Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського запрошує активну, талановиту та креативну молодь до навчання в одному з провідних закладів вищої освіти України. Педуніверситет завжди готовий поспілкуватися зі вступниками. Для цього радимо скористатися такими контактами:

факультет/інститут відповідальний Е-mail телефон примітки
1 Факультет іноземних мов Петров Олександр Олександрович alexpetroff35@gmail.com 0982792060 Усі спеціальності
2 Факультет дошкільної, початкової освіти та мистецтв Пилипенко Ярослава Русланівна
Єфіменко Ірина Володимирівна
pedagogvdpu@ukr.net
ika280369@gmail.com
0671100956
0505510067
Дощкільні освіта, початкова освіта
Музичне мистецтво, хореографія
3 Природничо-географічний факультет Блажко Олег Анатолійович
Рогач Віктор Васильович
Вальчук-Оркуша Оксана Миколаївна
chem2014@ukr.net
rogachv@ukr.net
valchykorkysha@gmail.com
0973961622
0985944832
0976830017
Хімія
Біологія
Географія, Науки про землю, Туризм
4 Факультет математики, фізики, комп’ютерних наук і технологій Мозговий Олександр Васильович mavimfto@gmail.com 0632395227 Усі спеціальності
5 Факультет філології й журналістики Раднєвич Юлія Сергіїівна ffzh2018@gmail.com 067 8786211 Усі спеціальності
6 Факультет фізичного виховання і спорту Поляк Вадим Анатолійович polyak989@gmail.com 063 8921647 Усі спеціальності
7 Факультет історії, права та публічного управління Лапшин Сергій Андрійович
Яременко Олександр Іванович
vinsela@rambler.ru уаі777@ukr.net 0672361690
0678555345
Історія, Право, Публічне управління і адміністрування
Право, Публічне управління і адміністрування
8 Навчально-науковий інститут педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації Кобися Алла Петрівна
Клибанівська Тетяна Миколаївна
Давидюк Марина Олександрівна
Поліщук Ганна Сергіївна
akobysa@ukr.net
inka020571@gmail.com
marynka3009@gmail.com
anna_polishukpas@ukr.net
0672630473
0631043029
0984092466
0985303297
Професійна освіта (Цифрові технології)
Психологія Соціальна робота
Освітні, педагогічні науки Менеджмент
Аспірантура Докторантура
9 Приймальна комісія Рогач Віктор Васильович
Лапшин Сергій Андрійович
rogachv@ukr.net
vinsela@rambler.ru
0985944832
0672361690
Усі спеціальності