Fb Fb Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

  • Освітньо-професійна програма «Соціальна робота. Психологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 231 Соціальна робота, галузі знань 23 Соціальна робота
  • Освітньо-професійна програма «Середня освіта. Інформатика, математика» Другого рівня вищої освіти за спеціальністю 014.09 Середня освіта (Інформатика) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка
  • Освітньо-професійна програма магістра середньої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Інформатика) в галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, 2018-2019 н.р.
  • Освітньо-професійна програма «Середня освіта. Здоров'я людини» Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти спеціальність 014 Середня освіта (Здоров'я людини) галузь знань 01 Освіта/Педагогіка
  • Освітньо-професійна програма «Фізична культура і спорт» Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти спеціальність 017 Фізична культура і спорт галузь знань 01 Освіта/Педагогіка
  • Освітньо-професійна програма «Дошкільна освіта. Початкова освіта» Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта галузі знань 01 Освіта/Педагогіка
  • Освітньо-професійна програма «Дошкільна освіта. Логопедія» Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта галузі знань 01 Освіта/Педагогіка
  • Освітньо-професійні програми