Fb Fb Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

1 семестр:
№ з/п Назва навчальної дисципліни Кафедра, яка забезпечує викладання навчальної дисципліни Детальна інформація Презентація
1 Економіка Кафедра технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності Переглянути Переглянути
2 Основи шкільного туризму Кафедра географії Переглянути Переглянути
3 Правознавство Кафедра правових наук та філософії Переглянути Переглянути
4 Соціологія Кафедра правових наук та філософії Переглянути Переглянути
5 Сучасні інформаційні технології та медіаосвіта Кафедра інноваційних та інформаційних технологій в освіті Переглянути Переглянути
6 Сучасні фітнес-технології Кафедра фізичного виховання Переглянути Переглянути
7 Українознавство Кафедра історії та культури України Переглянути Переглянути

2 семестр:
№ з/п Назва навчальної дисципліни Кафедра, яка забезпечує викладання навчальної дисципліни Детальна інформація Презентація
1 Екологія Кафедра біології Переглянути Переглянути
2 Інфографіка і хмарні сервіси у навчанні Кафедра фізики і методики навчання фізики, астрономії Переглянути Переглянути
3 Історія мистецтв і дизайну Кафедра технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності Переглянути Переглянути
4 Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти Кафедра педагогіки і професійної освіти Переглянути Переглянути
5 Політологія Кафедра правових наук та філософії Переглянути Переглянути
6 Права та свободи людини і громадянина Кафедра правових наук та філософії Переглянути Переглянути
7 Риторика Кафедра української мови Переглянути Переглянути
8 Сучасні оздоровчі технології Кафедра фізичного виховання Переглянути Переглянути

3 семестр:
№ з/п Назва навчальної дисципліни Кафедра, яка забезпечує викладання навчальної дисципліни Детальна інформація Презентація
1 Дивовижний світ природи і людини Кафедра фізики та методики навчання фізики, астрономії Переглянути Переглянути
2 Екскурсійна справа Кафедра історії та культури України Переглянути Переглянути
3 Етика та естетика Кафедра правових наук та філософії Переглянути Переглянути
4 Іноземна мова для академічної мобільності (англійська, німецька) Кафедра методики навчання іноземних мов Переглянути Переглянути
5 Конфліктологія Кафедра психології та соціальної роботи Переглянути Переглянути
6 Право інтелектуальної власності Кафедра правових наук та філософії Переглянути Переглянути
7 Правова інформатика Кафедра математики та інформатики Переглянути Переглянути
8 Художньо-творча діяльність майбутнього вчителя Кафедра мистецьких дисциплін дошкільної та початкової освіти Переглянути Переглянути


переглядів: 9238