Fb Fb Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

«Соціальна робота. Психологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 231 Соціальна робота, галузі знань 23 Соціальна робота

 • Робочі програми
 • Методичні рекомендації
 • Силабуси
 • Навчальний план

 • «Середня освіта. Інформатика, математика» Другого рівня вищої освіти за спеціальністю 014.09 Середня освіта (Інформатика) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка

 • Робочі програми
 • Силабуси
 • Програма комплексного екзамену з математики та методики навчання математики для атестації здобувачів ступеня вищої освіти "Магістр"
 • Програма комплексного екзамену з методики навчання інформатики для атестації здобувачів ступеня вищої освіти "Магістр"
 • Програма виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи

 • «Середня освіта. Здоров'я людини» Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти спеціальність 014 Середня освіта (Здоров'я людини) галузь знань 01 Освіта/Педагогіка

 • Робочі програми
 • Силабуси
 • Програма виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи

 • «Фізична культура і спорт» Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти спеціальність 017 Фізична культура і спорт галузь знань 01 Освіта/Педагогіка

 • Робочі програми
 • Силабуси
 • Програма виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи