Fb Fb Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

Профорієнтаційна зустріч з вчителями загально-освітніх шкіл

13.03.2019 р.

Кафедрою інноваційних та інформаційних технологій в освіті проведено профорієнтаційну зустріч з вчителями загально-освітніх шкіл в стінах Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського із приводу отримання другої вищої освіти за перехресним вступом на спеціальності 015.10 Професійна освіта «Комп` ютерні технології»

Переглядів: 1