Fb Fb Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

Проведення первинної акредитаційної експертизи

13.12.2018 р.

У Педуніверситеті відповідно до наказу МОН України 2541-л від 06.12.2018 р. розпочали роботу експерти щодо проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Професійна освіта. Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні" зі спеціальності 015 "Професійна освіта. (Комп'ютерні технології)

Переглядів: 622