Fb Fb Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

Засідання Вченої ради

12.09.2018 р.

У Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського відбулось засідання Вченої ради, на якому було затверджено робочий план на новий навчальний рік та обговорено усі нагальні питання.


переглядів: 760