Fb Fb Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

ЗАПРОШУЄМО ДО ДРУЖНЬОЇ РОДИНИ ВДПУ!

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського запрошує на навчання вступників для здобуття СВО бакалавра на базі повної загальної середньої освіти (ПЗСО) та на базі раніше здобутого ступеня молодшого спеціаліста, а також для здобуття СВО магістра на базі раніше здобутого ступеня СВО бакалавра або ОКР спеціаліста.

Природничо-географічний факультет Спеціальності Сторінка факультету
Факультет філології і журналістики Спеціальності Сторінка факультету
Факультет дошкільної, початкової освіти та мистецтв Спеціальності Сторінка факультету
Факультет історії, права і публічного управління Спеціальності Сторінка факультету
Факультет іноземних мов Спеціальності Сторінка факультету
Факультет математики, фізики, комп’ютерних наук та технологій Спеціальності
(Додано нову спеціальність)
Сторінка факультету
Факультет фізичного виховання і спорту Спеціальності Сторінка факультету
Навчально-науковий інститут педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації Спеціальності Сторінка інституту
Сторінка абітурієнта