Fb Fb Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

Зустріч із суддею-спікером
Вінницького окружного адміністративного суду

11.10.2017 р.


Навчальний процес викладачі кафедри правових наук та філософії поєднують із можливістю реалізації отриманих знань на практиці: в органах державної влади та місцевого самоврядування, судових та правоохоронних органах. Така діяльність сприяє кращому засвоєнню теоретичних знань, формування компетентностей та можливість ознайомитися із майбутнім місцем роботи.переглядів: 767