Fb Fb Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

Засідання вченої ради

14.12.2016 р.


На засіданні Вченої ради Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 14 грудня 2016р. розглянули питання про затвердження Правил прийому до Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського у 2017 році.

Інформує відповідальний секретар Приймальної комісії канд. біолог. наук, доц. Рогач В.В.

Вчена рада Педуніверситету ухвалила:

Схвалити Правила прийому до Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського у 2017 році й рекомендувати їх ректорові навчального закладу для затвердження.

Заст. голови Вченої ради проф. Зінько Ю.А.

Вчений секретар доц. Лапшина І.М.


переглядів: 1392