Fb Fb Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

Засідання вченої ради

18.11.2016 р.


На засідання Вченої ради Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 18 листопада 2016р. розглядали питання про схвалення Статуту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського у новій редакції. Інформує провідний юрист Кронівець Т.М.

Вчена рада Педуніверситету ухвалила:

Статут Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського у новій редакції схвалити й передати на погодження Конференції трудового колективу Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.


Голова Вченої ради доц. Лазаренко Н.І.

Вчений секретар доц. Лапшина І.М.


переглядів: 1419