Fb Fb Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

Засідання вченої ради

26.10.2016 р.


На засіданні Вченої ради Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 26 жовтня 2016р. розглядали наступні питання:

1. Затвердження навчальних програм дисциплін вищої школи

2. Поточні справи.

Вчена рада Педуніверситету ухвалила:

За результатами експертизи навчально-методичних комісій структурних підрозділів університету схвалити й пропонувати ректорові навчального закладу для затвердження навчальні програми дисциплін вищої школи:

 • Освітні технології навчання (магістр) / Розр. – Волошина О.В.;
 • Асистування в інклюзивному середовищі / Розр. – Волошина О.В.;
 • Педагогічні технології інклюзивного навчання / Розр. – Давидюк М.О.;
 • Технології соціально-педагогічної діяльності / Розр. – Килівник А.М.;
 • Спецкурс із соціальної педагогіки / Розр. – Килівник А.М.;
 • Екокультура особистості (людина в сучасному соціумі) / Розр. – Килівник А.М.;
 • Вступ до спеціальності (мова і література (російська) / Розр. – Жмурко Д.О.;
 • Методика навчання російської мови і світової літератури у вищій школі / Розр. – Боюн А.М.;
 • Інноваційні технології навчання і виховання / Розр. – Тарасенко Г.С., Стахова І.А.;
 • Поведінка людей в групах / Розр. – Чала К.О.;
 • Розвиток творчого мислення викладача вищого навчального закладу / Розр. – Акімова О.В.;
 • Етика науковця / Розр. – Галузяк В.М.;
 • Психологія соціальної взаємодії / Розр. – Сидоренко Ж.В.;
 • Методологія наукових досліджень з фаху / Розр. – Сидоренко Ж.В.;
 • Загальна психологія / Розр. – Штифурак В.С.;
 • Основи теоретичної психології / Розр. – Штифурак В.С.;
 • Філософія освіти / Розр. – Акімова О.В.;
 • Педагогіка / Розр. – Галузяк В.М.;
 • Спеціальна педагогіка з історією (Дошкільна освіта) / Розр. – Холковська І.Л.;
 • Спеціальна педагогіка з історією (Початкова освіта) / Розр. – Холковська І.Л.;
 • Професійно-педагогічна компетентність викладача вищого навчального закладу / Розр. – Холковська І.Л.;
 • Наскрізна програма практик (перепідготовка спеціалістів з психології) / Розр. – Шульга Г.Б., Коломієць Л.І., Педоренко В.М.;
 • Основи природознавства з методикою викладання / Розр. – Сарафинюк П.В., Грошовенко О.П.;
 • Наскрізна програма практик (Психологія) / Розр. – Шульга Г.Б., Коломієць Л.І., Педоренко В.М.;
 • Основи соціально-психологічних досліджень / Розр. – Шахов В.І.;
 • Валеологія і основи медичних знань / Розр. – Нестерова С.Ю.;
 • Тренінг розвитку особистості / Розр. – Чухрій І.В.;
 • Прогнозування і написання грантів актуальних наукових досліджень (доктор філософії) / Розр. – Комар Т.О.;
 • Мас-медійні технології в психології (доктор філософії) / Розр. – Антонюк М.С.;
 • Психологія сексології та сексопатології / Розр. – Шпортун О.М.;
 • Психологічний супровід в інклюзивному середовищі / Розр. – Савчук З.С.;
 • Організаційна психологія / Розр. – Шульга Г.Б.;
 • Методологічні та теоретичні проблеми в психології (доктор філософії) / Розр. – Паламарчук О.М.;
 • Теорія і методика викладання фахових дисциплін (хорове диригування) / Розр. – Лозінська Т.О., Дабіжа К.Л., Білозерська Г.О.;
 • Практикум з вокальної підготовки / Розр. – Остапчук Л.О.;
 • Основи акторської майстерності / Розр. – Швець І.Б.;
 • Мистецька педагогіка / Розр. – Кравцова Н.Є.;
 • Основи драматичного мистецтва / Розр. – Швець І.Б.;
 • Методика навчання інформатики (спеціаліст) / Розр. – Копняк Н.Б.;
 • Методика навчання інформатики (магістр) / Розр. – Копняк Н.Б.;
 • Шкільний курс інформатики / Розр. – Копняк Н.Б.;
 • Практикум з камерно-вокального репертуару / Розр. – Сідорова І.С.;
 • Теорія і методика мистецької освіти (магістр) / Розр. – Белінська Т.В.;
 • Практикум роботи з хором / Розр. – Сідорова І.С.;
 • Практикум з вокально-хорових дисциплін (бакалавр) / Розр. – Лозінська Т.О., Дабіжа К.Л.;
 • Методика викладання фахових дисциплін (хорове диригування) / Розр. – Лозінська Т.О., Дабіжа К.Л., Білозерська Г.О.;
 • Практикум з читання хорових партитур (бакалавр) / Розр. – Газінський В.І., Лозінська Т.О.;
 • Фах (хорове диригування) (бакалавр) / Розр. – Лозінська Т.О., Дабіжа К.Л.;
 • Практикум з диригентської підготовки (магістр) / Розр. – Лозінська Т.О., Дабіжа К.Л.;
 • Курс професійної майстерності за обраним фахом (хорове диригування) (магістр) / Розр. – Лозінська Т.О., Дабіжа К.Л.;
 • Курс професійної майстерності за обраним фахом (вокал) (магістр) / Розр. – Василевська-Скупа Л.П.;
 • Наскрізна програма виробничої практики (магістр – Мова і література (російська, англійська) / Розр. – Боюн А.М., Мельник Т.М., Таратута С.Л.;
 • Історія соціальної роботи / Розр. – Фуштей О.В.;
 • Соціальна педагогіка (бакалавр) / Розр. – Фуштей О.В.;
 • Прикладні методики в соціальній роботі / Розр. – Фуштей О.В.;
 • Соціально-педагогічна профілактика деліквентної поведінки (бакалавр) / Розр. – Фуштей О.В.;
 • Педагогіка сімейного виховання (бакалавр) / Розр. – Фуштей О.В.;
 • Теорія та історія соціального виховання / Розр. – Фуштей О.В.;
 • Етнопсихологія та психологія дитячої творчості / Розр. – Чала К.О.;
 • Етнопсихологія / Розр. – Савчук З.С.;
 • Реабілітаційна педагогіка / Розр. – Фуштей О.В.;
 • Психологія здоров’я та здорового способу життя / Розр. – Штифурак В.С.;
 • Психологія людей з особливими потребами / Розр. – Комар Т.О.;
 • Психологія праці / Розр. – Перегончук Н.В.;
 • Вікова і педагогічна психологія / Розр. – Чухрій І.В.;
 • Психологія педагогічна / Розр. – Перегончук Н.В.;
 • Психологія / Розр. – Коломієць Л.І.;
 • Патопсихологія / Розр. – Ніщук Г.М.;
 • Теорія та методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями / Розр. – Візнюк І.М.;
 • Наскрізна програма практичної підготовки магістрів (на основі бакалаврського рівня) / Розр. – Чухрій І.В.;
 • Психологія педагогічна (бакалавр) / Розр. – Браніцька Т.Р.;
 • Основи психологічної корекції (спеціаліст) / Розр. – Яковліва О.П.;
 • Основи психологічної корекції (магістр) / Розр. – Яковліва О.П.;
 • Вища геометрія (бакалавр) / Розр. – Туржанська О.С.;
 • Інфографіка та хмарні технології (магістр) / Розр. – Копняк Н.Б.;
 • Вища математика (бакалавр) / Розр. – Туржанська О.С.;
 • Сестринська справа / Розр. – Гудзевич Л.С.;
 • Спеціальна педагогіка з історією (спеціаліст) / Розр. – Холковська І.Л.;
 • Психологія розвитку (магістр) / Розр. – Яковліва О.П.;
 • Основи педагогічної майстерності (бакалавр) / Розр. – Яковліва О.П.;
 • Вступ до спеціальності (Соціальна робота) / Розр. – Перегончук Н.В.;
 • Психологія / Розр. – Перегончук Н.В.;
 • Основи волонтерської діяльності / Розр. – Візнюк І.М.;
 • Теорія соціальної роботи / Розр. – Браніцька Т.Р.;
 • Технології роботи соціального гувернера / Розр. – Браніцька Т.Р.;
 • Методика фізичного виховання та валеологічної освіти / Розр. – Пахальчук Н.О.;
 • Сучасні ігрові види спорту (магістр) / Розр. – Вознюк Т.В.;
 • Методика навчання освітньої галузі „Здоров’я і фізична культура” / Розр. – Пахальчук Н.О.;
 • Професійна майстерність (бакалавр) / Розр. – Мацейко І.І., Шевчук М.А.;
 • Наскрізна програма практики підготовки вчителя біології, хімії та екології (магістр) / Розр. – Левчук Н.В.

В поточних питаннях члени Вченої ради обговорювали питання про рекомендацію до друку навчальних посібників викладачів університету, збірників наукових праць; про затвердження індивідуальних програм кандидатського іспиту (частина ІІ) здобувачів наукового ступеня кандидата наук та аспірантів університету; про затвердження тем кандидатських дисертації аспірантів 1-го року навчання, здобувачів наукового ступеня кандидата наук.

Вчена рада Педуніверситету ухвалила:

1. За результатами експертизи науково-методичної ради університету (протокол №3 від 17.10.2016р.) рекомендувати до друку:

- навчальний посібник „Основи науково-дослідної роботи магістрантів та аспірантів у вищих навчальних закладах: спеціальність 017 Фізична культура і спорт” / За заг. ред. В.М.Костюкевича;

- монографію КАПЛІНСЬКОГО В.В. „Загальнопедагогічна компетентність учителя: особливості, складники, шляхи формування”;

- збірник наукових праць „Фізична культура, спорт та здоров?я нації” - Вип.1 / Гол. ред. В.М.Костюкевич;

- збірник тез доповідей Міжнародного конгресу зі спеціальної педагогіки, психології та реабітології „Освіта дітей з особливими потребами: від інституалізації до інклюзії” / Ред.кол.: В.В.Засенко, А.А.Колупаєва, Н.І.Лазаренко, З.П.Ленів.

2. За результатами експертизи науково-методичної ради університету (протокол №3 від 17.10.2016р.) схвалити і пропонувати ректору університету для затвердження індивідуальні програми кандидатського іспиту (частина ІІ):

спеціальність 07.00.01 – історія України

Рубана Володимира В’ячеславовича;

спеціальність 03.00.12 – фізіологія рослин

Шаталюк Галини Сергіївни;

Кравець Оксани Олексіївни;

спеціальність 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання

різних груп населення

Галандзовського Станіслава Миколайовича;

спеціальність 11.00.11 – конструктивна географія

і раціональне використання природних ресурсів

Безлатньої Любові Олександрівни;

Буряк-Габрись Ірини Олександрівни;

Когайчук Сніжани Юріївни;

спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Твердохліб Наталії Валеріївни;

Гаврилюк Оксани Анатоліївни;

Шустової Наталії Юріївни;

Волкодав Тетяни Анатоліївни.

3. За результатами експертизи науково-методичної ради університету (протокол №3 від 17.10.2016р.) затвердити теми дисертаційних досліджень аспірантів 1-го року навчання: ДАВІДЧУК Алли Олегівни із спеціальності 011 «Науки про освіту»(н/к – доц. Галузяк В.М.); ВИШИВАННОЇ Лілії Сергіївни із спеціальності 011 «Науки про освіту» (н/к – доц. Столяренко О.В.); ПОРТЯНКО Вікторії Павлівни із спеціальності 011 «Науки про освіту» (н/к – канд.пед.наук Ленів З.П.); ПОДУФАЛОВА Анатолія Івановича із спеціальності 011 «Науки про освіту» (н/к – доц. Давидюк М.О.); СТОЛЯР Тетяни Валеріївни із спеціальності 011 «Науки про освіту» (н/к – доц.. Захарченко Н.В.); СЛУШНОГО Олега Миколайовича із спеціальності 011 «Науки про освіту» (н/к – проф. Акімова О.В.); МОСКОВЧУК Ольги Сергіївни із спеціальності 011 «Науки про освіту» (н/к – доц. Холковська І.Л.); МАЗУР Катерини Володимирівни із спеціальності 011 «Науки про освіту» (н/к – доц. Волошина О.В.); УМАНСЬКОЇ Юлії Валеріївни із спеціальності 011 «Науки про освіту» (н/к – доц. Ігнатова О.М.); ІСЬКОВОЇ Лілії Михайлівни із спеціальності 015 «Професійна освіта» (н/к – проф.. Мозгальова Н.Г.); СІРАК Інни Петрівни із спеціальності 015 «Професійна освіта» (н/к – проф. Кадемія М.Ю.); ПАРУБОК Катерини Олександрівни із спеціальності 015 «Професійна освіта» (н/к – доц. Гордійчук Г.Б.); КІРЖИ Надії Василівни із спеціальності 015 «Професійна освіта» (н/к – доц. Кобися В.М.); ЧЕРЧИК Наталії Леонідівни із спеціальності 015 «Професійна освіта» (н/к – доц. Коношевський Л.Л.); КУШНІР Аліни Сергіївни із спеціальності 015 «Професійна освіта» (н/к – доц.. Шевченко Л.С.); САПОГОВА Микити Володимировича (проф. Кадемія М.Ю.); ЗЕЛЕНЮКА Сергія Вікторовича із спеціальності 015 «Професійна освіта» (н/к – проф. Шахов В.І.); ГОНГАЛО Наталії Володимирівни із спеціальності 014 «Середня освіта (математика)» (н/к – проф. Матяш О.І.); ТЮТЮННИК Діани Олегівни із спеціальності 014 «Середня освіта (математика)» (н/к – проф. Матяш О.І.); КАТЕРИНЮК Галини Дмитрівни із спеціальності 014 «Середня освіта (математика)» (н/к – проф. Матяш О.І.); СКИДАН Вікторії Анатоліївни із спеціальності 014 «Середня освіта (українська література)» (н/к – проф. Куцевол О.М.); ГОЛОВКІНОЇ Вікторії Володимирівни із спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» (н/к – проф. Фурман Ю.М.); ТУРЛЮК Вікторії Володимирівни із спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» (н/к – доц. Асаулюк І.О.); ДІДУРИ Руслани Володимирівни із спеціальності 103 «Науки про Землю» (н/к – проф. Денисик Г.І.); ГОРОБЕЦЬ Інни Володимирівни із спеціальності 035 «Філологія» (н/к – проф. Завальнюк І.Я.); ЛЕВЧУКА Дмитра Володимировича із спеціальності 032 «Історія та археологія» (н/к – доц. Кравченко П.М.); ГУЦОЛА Дмитра Олександровича (н/к – доц. Криворучко О.І.); ТКАЧЕНКО Анжеліки Вікторівни із спеціальності 032 «Історія та археологія» (н/к – проф. Зінько Ю.А.); ІЗМАЙЛОВА Артура Олександровича із спеціальності 032 «Історія та археологія» (н/к – доц. Кравченко П.М.); ІЗМАЙЛОВОЇ Наталії Олегівни із спеціальності 053 «Психологія» (н/к – доц. Паламарчук О.М.); ПОДОРОЖНЬОГО Вадима Григоровича із спеціальності 053 «Психологія» (н/к – доц. Паламарчук О.М.); ГУРИ Світлани Миколаївни із спеціальності 053 «Психологія» (н/к – Паламарчук О.М.); ГРАБІЩУК Світлани Василівни із спеціальності 053 «Психологія» (н/к – ст.викл. Безверхий О.С.); ЯРЕМЕНКО Лесі Вікторівни із спеціальності 053 «Психологія» (н/к – доц. Комар Т.О.); НЕМАШ Лілії Ігорівни із спеціальності 053 «Психологія» (н/к – доц. Комар Т.О.); МЕЛЬНИК Ірини Миколаївни із спеціальності 053 «Психологія» (н/к – проф. Шахов В.І.); ПАНАСЮК Раїси Василівни із спеціальності 053 «Психологія» (н/к – доц. Комар Т.О.); ЯМКОВОЇ Інни Сергіївни із спеціальності 053 «Психологія» (н/к – доц. Комар Т.О.); ПОЛІЩУК Олени Степанівни із спеціальності 053 «Психологія» (н/к – доц. Паламарчук О.М.); СТЕПАНЕНКО Інни Олексіївни із спеціальності 091 «Біологія» (н/к – доц. Бекас О.О.).


Голова Вченої ради доц. Лазаренко Н.І.

Вчений секретар доц. Лапшина І.М.


переглядів: 2062