Fb Fb Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

Cтудентський фестиваль мультимедійних презентацій
«Українська мова в пишній скарбниці мов світу»

21.01.2017 р.


У Міжнародний день рідної мови, на факультеті філології й журналістики імені Михайла Стельмаха відбувся студентський фестиваль мультимедійних презентацій «Українська мова в пишній скарбниці мов світу». Студенти І, ІІ, ІІІ курсів демонстрували презентації й відеоролики, у яких маніфестовано їхнє бачення проблеми мовної та культурної розмаїтості світу. Динамізму, ліричності, експресивності заходові додали літературно-музичні, танцювальні, музичні композиції у виконанні студентів факультету.

переглядів: 1707