Fb Fb Fb

18.02.2011 р.


ІІ-ий тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із галузі
«Математичні науки (в т.ч. прикладна математика та механіка деформованого твердого тіла, газу та рідини)»

Утретє на базі Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського проходив ІІ-ий тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із галузі «Математичні науки (в т.ч. прикладна математика та механіка деформованого твердого тіла, газу та рідини)». 16-18 березня 2011 року організатором проведення другого туру цього Конкурсу і підсумкової науково-практичної конференції був Інститут математики, фізики і технологічної освіти (ІМФТО) ВДПУ імені Михайла Коцюбинського.

Після створення за наказом ректора галузевої конкурсної комісії Всеукраїнського Конкурсу розпочалась відповідальна і кропітка підготовка щодо організації його проведення. Адже за наказом Міністерства освіти і науки України ВДПУ імені Михайла Коцюбинського призначено базовим вищим навчальним закладом з проведення ІІ-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі «математичних наук (в т.ч. прикладна математика та механіка деформованого твердого тіла, газу та рідини)». Спочатку було проведено організаційно-підготовчий етап для проведення Конкурсу.

Відповідно до вимог наказу МОН і Тимчасового положення про проведення Конкурсу у грудні 2010 року було створено галузеву конкурсну комісію, до складу якої входять провідні науково-педагогічні працівники ІМФТО і запрошені: 3 доктори фізико-математичних наук (Боднарчук Ю.В. – професор, завідувач кафедри вищої математики у Національному університеті «Києво-Могилянська академія»; Конет І.М. – професор кафедри диференціальних рівнянь і прикладної математики, начальник науково-дослідного сектору Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка; Мельничук О.В. професор, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків, завідувач кафедрою фізики Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя); 2 доктори технічних наук (Лужецький В.А. – професор, завідувач кафедри захисту інформації Вінницького національного технічного університету, Михалевич В.М. – професор, завідувач кафедри вищої математики Вінницького національного технічного університету); 1 доктор педагогічних наук (Клочко В.І. – професор, професор кафедри вищої математики Вінницького національного технічного університету).

Згідно з наказом МОН України, у цьому році, на відміну від попередніх років, змінено дату надсилання студентських наукових робіт – до 15 січня 2011 року (за поштовим штемпелем). Тому, для забезпечення своєчасного надходження робіт, оргкомітетом була організована додаткова розсилка повідомлень до ВНЗ за допомогою електронної пошти (близько 70 класичних, педагогічних, технічних ВНЗ, які можуть взяти участь у Конкурсі з галузі «математичні науки»). Крім того, інформацію про проведення ІІ-го туру Конкурсу розміщено на сайтах ВДПУ імені Михайла Коцюбинського та кафедри математики та інформатики ІМФТО.

Усього для участі в другому турі Конкурсу до ВДПУ було надіслано 90 студентських наукових робіт із 45 вищих навчальних закладів України. Після першого етапу Конкурсу – рецензування, членами галузевої конкурсної комісії і експертами було відібрано 44 кращих роботи. Авторів цих робіт запрошено на підсумкову науково-практичну конференцію.

16-18 березня 2011 року організатором проведення другого туру Конкурсу і підсумкової науково-практичної конференції був Інститут математики, фізики і технологічної освіти (ІМФТО). На підсумковій науково-практичній конференції зареєструвалися 48 студентів і 6 супроводжуючих викладачів із 25 вищих навчальних закладів України.

На пленарному засіданні з вітальним словом до учасників конференції виступили проректор з наукової роботи ВДПУ, доцент Подолянчук С.В., заступник директора ІМФТО, доцент Мозговий О.В. Доктор фізико-математичних наук, професор Конет І.М. (м. Кам’янець-Подільський) і кандидат фізико-математичних наук, професор Томусяк А.А. (м. Вінниця) представили наукові доповіді, з якими можна ознайомитись на сайті кафедри математики та інформатики.

Враховуючи тематику виступів, роботу конференції було організовано у двох секціях «Математика і прикладна математика» і «Механіка деформованого твердого деформованого твердого тіла, газу та рідини». Учасники конференції виступили з науковими доповідями, використовуючи під час виступу та в процесі дискусії мультимедійні засоби.

На думку експертів і членів конкурсної комісії, представлені на Конкурс роботи є досить актуальними в галузі прикладних і технічних наук, а також пошуковими за своїм характером, мають наукове та прикладне теоретичне і практичне значення. Варто зазначити, що у порівнянні з минулорічними роботами значно зріс науковий рівень надісланих студентських робіт. Доцільно результати цих робіт упроваджувати у виробництво, застосовувати у навчальному процесі.

На підставі аналізу конкурсних робіт і виступу учасників конференції галузева конкурсна комісія визначила претендентів на переможців Конкурсу і нагородила їх дипломами І-ІІІ ступенів та заохочувальними дипломами учасників Конкурсу. Крім того, за ініціативи ВДПУ кожному учаснику, який надіслав свою роботу для участі в ІІ-му турі Конкурсу (всього 101 студент) було вручено сертифікат учасника.

Студенти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського також щороку надсилають кращі наукові роботи з різних галузей наук для участі у другому турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. От і в Інституті математики, фізики і технологічної освіти з метою пошуку обдарованої студентської молоді та створення умов для її творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи студентів в грудні 2010 року проведено І тур цього Конкурсу.

Для забезпечення об’єктивного і кваліфікованого відбору було створено оргкомітет і журі конкурсу. Зокрема, з галузі «математичні науки, в т.ч. прикладна математика та механіка деформованого твердого тіла, газу та рідини» створено єдину конкурсну комісію, до складу якої входять викладачі з кафедр: математики та інформатики, алгебри і методики викладання математики, фізики. Комісією було визначено 4 найкращих роботи (переможців І-го туру), які були рекомендовані для участі у ІІ-му турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з математичних наук.

За підсумками науково-практичної конференції Конкурсу Серветника Віталія – студента магістратури, Шевчука В’ячеслава – студента 5 курсу спеціальності «математика», науковий керівник доцент Абрамчук В.С. нагороджено дипломом І ступеня; Баранову Ольгу, Білик Юлію – студентів 4 курсу спеціальності «математика», науковий керівник кандидат фізико-математичних наук, старший викладач Бак С.М. – дипломом ІІ ступеня; Гикавчук Альону, Зарудню Тетяну – студентів 4 курсу спеціальності «математика», науковий керівник професор Томусяк А.А. – дипломом ІІІ ступеня; Климчук Світлану – студентку магістратури, науковий керівник професор Трохименко В.С. – заохочувальним дипломом.

За відгуками гостей і учасників конференцію було організовано і проведено на високому науковому рівні. Запрошені студенти та викладачі, які їх супроводжували, були приємно вражені високим рівнем проведення підсумкової конференції Конкурсу, організацією проведення усіх запланованих заходів, технічною оснащеністю навчальних аудиторій і оновленої бібліотеки університету, благоустроєм нашого студентського містечка.