Fb Fb Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція
"Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти"

24-25.03.2011 р.

Організатор: Інститут педагогіки, психології і мистецтв