Fb Fb Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

Засідання навчально-методичної комісії

28.04.2020 р.

Відбулося чергове засідання навчально-методичної комісії з диригентсько-хорових дисциплін, на якому розглядалися нагальні питання щодо організації та проведення літньої екзаменаційної сесії студентами спеціальностей 014 Середня освіта Музичне мистецтво та 025 Музичне мистецтво, а також проведення атестації ЗВО студентів випускних курсів. Викладачі активно ділилися своїми думками, пропонували форми прийому заліків, екзаменів та підсумкової атестації в дистанційному режимі.

Переглядів: 94