Fb Fb Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

Захист курсових робіт в режимі відеоконференції

15.05.2020 р.

В режимі відеоконференції відбувся захист курсових робіт з навчальної дисципліни «Комп’ютерні технології в навчальному процесі» студентів 4 курсу спеціальності Професійна освіта (Комп’ютерні технології). Студенти підготували курсові роботи, виступи та презентації до них. Члени комісії (зав. кафедри доц. Кобися В. М., проф. Бойчук В. М., проф. Коношевський Л. Л., проф. Шевченко Л. С., доц. Шахіна І. Ю.) уважно вислухали виступи всіх студентів, проаналізували та обговорили наукову новизну, зміст та оформлення курсових робіт, наведені додатки та презентації. Захист відбувався у цікавому колективному спілкуванні і залишив багато позитивних вражень. Всі роботи виконані відповідно до вимог і оцінені високими балами. Бажаємо студентам успішної здачі сесії, а викладачам – успішного закінчення навчального року.

Переглядів: 382