Fb Fb Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

Онлайн засідання кафедри
інноваційних та інформаційних технологій в освіті

27.04.2019 р.

27 квітня 2020 року відбулося онлайн засідання кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті. Для дистанційного спілкування було обрано платформу для проведення відеоконференцій Zoom. Завідувач кафедри доц. Кобися В. М. організував обговорення актуальних питань щодо організації ефективного навчання студентів за дистанційною формою під час карантину, особливості проведення моніторингу якості знань студентів, узагальнення науково-дослідної роботи викладачів кафедри за навчальний рік, особливості проведення навчальної та виробничої практик. Академік Гуревич Р. С. детально зупинився на питаннях розроблення нових навчальних планів підготовки докторів філософії, перспективи підготовки магістрів та аспірантів. Доц. Гордійчук Г. Б. розповіла про особливості проведення заліково-екзаменаційної сесії студентів спеціальності 015 "Професійна освіта (Комп'ютерні технології)" та інших спеціальностей. Під час засідання обговорили також особливості проведення профорієнтаційної роботи та вступної кампанії 2020. Засідання кафедри було результативним у позитивній атмосфері.

Переглядів: 194