Fb Fb Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

Он-лайн нарада представників факультету
історії, права і публічного управління

04.05.2020 р.

Відбулася он-лайн нарада представників факультету історії, права і публічного управління з ректором Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського проф. Лазаренко Н. І. Нарада проходила за участі першого проректора з науково-педагогічної роботи доц. Гусєва С. О., проректора з наукової роботи проф. Коломієць А. М. та проректора з науково-педагогічної роботи та міжнародніх питань доц. Загороднього С. П.

Декан факультету проф. Зінько Ю. А., завідувачі кафедр проф. Коляструк О. А., проф. Мельничук О. А., доц. Яременко О. І. та заступники декана доц. Ніколіна І. І., доц. Лапшин С. А. та доц. Мазур І. В. поінформували про стан здоров’я викладачів та студентів, організацію освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання, підготовку до проведення семестрових заліків, екзаменів та підсумкової атестації, а також про профорієнтаційну роботу та наукову діяльність викладачів. Було зазначено, що на факультеті створені всі умови для належного навчання студентів й успішного завершення навчального року.

Ректор університету проф. Лазаренко Н. І. подякувала колективу факультету за роботу, визначила подальші завдання щодо належної організації дистанційного навчання й екзаменаційної онлайн-сесії та побажала всім міцного здоров’я.

Переглядів: 248