Fb Fb Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

Підвищення кваліфікації у Німеччині

27.07.2019 р.

Участь викладачів кафедри германської та слов'янської філології Олени Боровської та Олени Ігнатової у семінарі «Проектна робота у процесі вивчення німецької мови. Теорія і практика» м. Швебиш Халль у Гете-Інституті з 14.07 по 27.07. 2019.

Переглядів: 95