Fb Fb Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

Історико-педагогічна вітальня

30.06.2019 р.

У Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського відбулося засідання історико-педагогічної вітальні, яке було присвячене ювілейним датам 2019 року: 195- річчю з дня народження К.Д. Ушинського, 205-річчю з дня народження Т.Г. Шевченка, 1000-літтю з дня початку правління Ярослава Мудрого. Студенти факультетів іноземних мов, філології і журналістики, фізичного виховання і спорту під керівництвом доцента кафедри педагогіки і професійної освіти О.В. Волошиної підготували цікаві проекти: «Імплементація ідей К.Д. Ушинського в контексті впровадження Нової української школи», «Плеяда педагогічних ідей Т.Г. Шевченка», «Спадщина Ярослава Мудрого крізь призму століть вітчизняної історії».

Переглядів: 99