Fb Fb Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

Місто Професій

На Міжнародному профорієнтаційному заході для дітей Місто Професій студенти спеціальності 012 Дошкільна освіта рекламують професію вихователя та дитячого логопеда.

Переглядів: 122