Fb Fb Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

Засідання Вченої ради

07.02.2019 р.

Підсумкове засідання Вченої ради Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського!

Переглядів: 605