Про нас


Кафедру «Медико-біологічних основ фізичного виховання і фізичної реабілітації», яку очолює доктор біологічних наук, професор Ю.М. Фурман, засновано у вересні 2003 року. Кафедра є структурним підрозділом факультету фізичного виховання і спорту.

У складі кафедри працюють десять штатних викладачів, з яких один доктор біологічних наук, професор Ю.М. Фурман; один доктор медичних наук, старший науковий співробітник – Р.І. Чаланова; три кандидати біологічних наук, доценти - О.О. Бекас, І.І. Мацейко, С.Ю. Нестерова; кандидат медичних наук – С.І. Ломинога; чотири кандидати наук з фізичного виховання і спорту - А.П. Корольчук, В.Є. Онищук, Н.В. Гаврилова, А.С. Сулима. Сумісники - кандидати медичних наук, доценти О.М. Скупий та В.І. Кириченко, асистент М.О. Бойко.

Зусилля колективу спрямовані на підвищення фахового рівня професіоналів з фізичного виховання, спорту, фізичної реабілітації, утвердження засад національної свідомості, патріотизму, демократизму і гуманізму.

Кафедра бере участь у підготовці магістрів зі спеціальностей:

• 227 Фізична терапія, ерготерапія;

• 017 Фізична культура і спорт;

• 014.11 Середня освіта (Фізична культура).

Фахівцями кафедри здійснюється підготовка бакалаврів зі спеціальностей:

• 227 Фізична терапія, ерготерапія;

• 014.11 Середня освіта (Фізична культура),

• 017 Фізична культура і спорт,

• 014.14 Середня освіта (Здоров’я людини).

Науково-педагогічна робота

Наукові пошуки колективу кафедри здійснюються згідно зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту за темою «Оптимізація процесу вдосконалення фізичного стану жителів Подільського регіону засобами фізичного виховання». На кафедрі протягом останніх 10 років захищено дві докторських і п'ятнадцять кандидатських дисертацій.

Особливу увагу кафедра приділяє підготовці молодих наукових кадрів. На кафедрі навчається три аспіранти і один пошукувач.

Молоді науковці беруть участь у конкурсах наукових робіт. На VIII Міжнародному конгресі «Сучасний олімпійський спорт і спорт для всіх», який відбувся у м. Варшаві, стала переможцем за кращу наукову роботу серед молодих учених кандидат біологічних наук О.О. Бекас (нині доцент). Доцент В.М. Мірошніченко двічі, у 2006 і 2007 роках, ставав переможцем і отримував золоті медалі за кращу наукову роботу на Х і ХІ Міжнародних конференціях «Молода спортивна наука України» у м. Львові. Переможцями у 2007 році на ХІ Міжнародній конференції «Молода спортивна наука України» у місті Львові стали також аспіранти В.Ю. Богуславська, С.Ю. Нестерова, а у 2009 році І.В. Горшова. У 2011 році аспіранти В.Є. Онищук та Н.В. Гаврилова були призерами на ХV Міжнародній конференції «Молода спортивна наука України» у м. Львів, а у 2014 році зайняли призові місця аспіранти О.Ю. Брезденюк, А.С. Сулима та В.А. Поляк.

Викладачі з науковим ступенем складають 100% від усього викладацького складу і продовжують підвищувати свій науковий рівень.

Результати наукових досліджень, що здійснюють викладачі й аспіранти, публікуються в провідних наукових виданнях України та за кордоном. Протягом 2003-2019 років викладачами і аспірантами кафедри підготовлено і опубліковано понад 300 наукових праць. До науково-дослідної роботи залучаються студенти, які мають власні публікації у різних наукових виданнях. Вдосконаленню фахової підготовки наукових фахівців сприяють творчі зв'язки з провідними науковими центрами.

В межах кафедри працює наукова лабораторія з дослідження функціонального стану спортсменів. Кафедра підтримує творчі контакти з Національним університетом фізичного виховання і спорту України, Вінницьким національним медичним університетом ім. М.І. Пирогова, з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Львівським державним університетом фізичної культури, Київським науково-дослідним інститутом фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України та іншими провідними закладами вищої освіти та науковими установами України. Перед кафедрою відкриті широкі перспективи подальшого успішного розвитку.


На кафедрі працюють три студентських гуртки та дві проблемні групи:

1. Сучасні методики масажу (гурток);

2. Вікові та статеві особливості фізіології людини (гурток);

3. Анатомія людини з основами спортивної морфології (гурток);

4. Формування здорового способу життя засобами освіти (проблемна група);

5. Медико біологічні аспекти фізичного виховання і спорту освіти (проблемна група).

Студенти беруть участь у конкурсах студентських наукових робіт та у ІІ етапі студентських олімпіад. Переможцями і призерами студентських наукових робіт ставали студенти інституту фізичного виховання і спорту: Паламарчук Ю. (ІІІ місце, м. Львів, 2007), Терещук М. (ІІ місце, м. Львів, 2008), Порчинська К. (І місце, м. Івано-Франківськ, 2009), Дорошенко О. (ІІІ місце, м. Київ, 2009), Плясецька Т. (ІІ місце, м. Івано-Франківськ, 2010), Шкрабалюк Р. (ІІІ місце, м. Луцьк, 2010), Грузевич І. (ІІІ місце м. Івано-Франківськ, 2011), Поляк В. (ІІ місце, м. Луганськ, 2011), Поляк В. (ІІ місце, м. Івано-Франківськ, 2011), Соколова А. (ІІ місце, м. Луцьк, 2012), Галандзовський С. (ІІ місце, м. Київ, 2013), Галандзовський С. (ІІ місце, м. Суми, 2014).

Викладачами кафедри забезпечується викладання навчальних дисциплін для студентів СВО бакалавр за спеціальностями: 014 Середня освіта (Фізична культура), 017 Фізична культура і спорт , 014 Середня освіта (Здоров’я людини), 227 Фізична терапія, ерготерапія;


Перелік навчальних дисциплін для студентів СВО бакалавр:

• Анатомія людини;

• Біологія;

• Фізіологія людини;

• Спортивна травматологія;

• Фізіологія рухової активності;

• Основи раціонального харчування;

• Вікова анатомія та фізіологія;

• Основи патології;

• Вступ до спеціальності, профетика та деонтологія;

• Валеологія з основами медичних знань;

• Спортивна медицина;

• Гігієна з основами екології;

• Лікувальна фізична культура;

• Основи фармакології;

• Фармакологія у фізичному вихованні та спорті;

• Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів;

• Фізична реабілітація при захворюваннях опорно-рухового апарату;

• Фізична реабілітація при хірургічних захворюваннях;

• Лікувальний масаж;

• Масаж загальний і самомасаж;

• Фізична рекреація;

• Методика навчання основ здоров’я та медичних знань;

• Фізична терапія, ерготерапія при захворюваннях кардіо-респіраторної системи;

• Фізична терапія, ерготерапія при захворюваннях органів травлення і сечо-видільної системи;

• Фізична терапія, ерготерапія в ендокринології;

• Фізична терапія, ерготерапія в хірургії;

• Фізична терапія, ерготерапія при травмах і захворюваннях нервової системи;

• Фізична терапія, ерготерапія при захворюваннях і травмах опорно-рухового апарату;

• Фізична терапія, ерготерапія у педіатрії ;

• Фізична терапія, ерготерапія в акушерстві і гінекології;

• Фізична терапія, ерготерапія в психіатрії;

• Основи геронтології і геріатрії;

• Соціальна реабілітація;

• Долікарська медична допомога у невідкладних станах;

• Фізична терапія, ерготерапія людей з обмеженими можливостями;

Кафедра забезпечує викладання навчальних дисциплін у магістратурі за спеціальностями: 227 Фізична терапія, ерготерапія; 017 Фізична культура і спорт; 014.11 Середня освіта (Фізична культура).


Перелік навчальних дисциплін для студентів СВО магістр:

• Фармакологія в спорті;

• Реабілітаційний масаж;

• Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи;

• Теорія і методика реабілітаційної роботи;

• Загальна патологія та екстремальна фізична реабілітація;

• Фізична реабілітація у педіатрії;

• Теорія і методика відновлення працездатності спортсменів;

• Фізична реабілітація;

• Новітні реабілітаційні технології та основи реабілітаційної деонтології;

• Сучасні методи дослідження у фізичній реабілітації;

• Лікувально-оздоровче харчування;

• Спортивна медицина;

• Спортивна травматологія;

• Загальна патологія і екстремальна фізична реабілітація;

• Нетрадиційні засоби відновлення;

• Морфофункціональні основи адаптації людини до фізичних навантажень;

• Лікувальна фізична культура;

Практики

Практика студентів є невід'ємною складовою частиною процесу підготовки фахівців у закладах вищої освіти і проводиться на оснащених відповідним чином базах навчального закладу, а також в організаціях охорони здоров'я та Міністерства соціальної політики.

Метою виробничої практики є ознайомлення з основними методами діагностики, лікування, профілактики та надання допомоги при невідкладних станах; засвоєння методів ЛФК і масажу при різних захворюваннях.

Студенти проходять практику на базах практики та за бажанням можуть самостійно обирати базу проходження практики, подавши клопотання з відповідної установи.


Бази практики:

• Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова ( договір № 59 від 10.09.2013р);

• Громадська організація «Дитячий спортивно-оздоровчий клуб «Патріот»» (договір № 58 від 10.09.2013 р.);

• Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Промінь» Міністерства соціальної політики України (договір № 254 від 25.11.2014 р.);

• Вінницька міська організація соціального розвитку та становлення окремих малозахищених категорій молоді «Паросток» (договір № 378 від 19.02.2016 р.);

• Комунальний центр «Міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Гармонія» (договір № 461 від 01.11.2016 р.);

• Центр реабілітації для дітей з вадами опорно-рухового апарату при ДНЗ № 24 «Вогник» (договір №377 від 17.02.2016 р.);

• Комунальний заклад «Вінницький обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Обрій»» ( договір № 456 від 28.10.2016р.);

• ДП «Клінічний санаторії «Авангард» ЗАТ «Укрпрофоздоровниця» м. Немирів (договір № 509 від 28.02.2017р.);

• НДІ реабілітації інвалідів ВНМУ ім. М.І.Пирогова (договір № 698 від 15.10.2018р);

• Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований ендокринологічний центр (договір №664від15.01.2018р.);

• Центр відновлення хребта «Аксіс» (договір № 706 від 06.03.2018р.);

Контроль за відвідування баз практик та відпрацювання робочого часу здійснюють керівник від бази практики, керівник практики від кафедри і староста групи.