Адреса кафедри: 21100, Вінниця, вул.Острозького,32, 3 корпус, 7 поверх, кім. № 702, тел. (0432) 26-52-40, вн.тел. 2-57


main(eng)    головна кафедри     викладачіКафедру «Медико-біологічних основ фізичного виховання і фізичної реабілітації», яку очолює доктор біологічних наук, професор Ю.М. Фурман, засновано у вересні 2003 року. Кафедра є структурним підрозділом факультету фізичного виховання і спорту.

У складі кафедри працюють вісім штатних викладачів, з яких один доктор біологічних наук, професор Ю.М. Фурман; три кандидати біологічних наук, доценти - О.О. Бекас, І.І. Мацейко, С.Ю. Нестерова; чотири кандидати наук з фізичного виховання і спорту - А.П. Корольчук, В.Є. Онищук, Н.В. Гаврилова, А.С. Сулима; асистент М.О. Зуграва; сумісники - кандидати медичних наук, доценти О.М. Скупий та В.І. Кириченко.

Зусилля колективу спрямовані на підвищення фахового рівня спеціалістів з фізичного виховання, утвердження засад національної свідомості, патріотизму, демократизму і гуманізму.

Кафедра бере участь у підготовці магістрів зі спеціальностей:

• 227 Фізична терапія, ерготерапія;

• 017 Фізична культура і спорт;

• 014.11 Середня освіта (Фізична культура).

Разом з тим фахівцями кафедри здійснюється підготовка бакалаврів зі спеціальностей:

• 014.11 Середня освіта (Фізична культура),

• 017 Фізична культура і спорт,

• 014.14 Середня освіта (Здоров’я людини).


Співробітники кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання та фізичної реабілітації
Співробітники кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання та фізичної реабілітації

Якщо Вы бачите цей надпис, це означає Ваш браузер не підтримує Flash технології.

Науково-педагогічна робота

Наукові пошуки колективу кафедри здійснюються згідно зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту за темою “Корекція аеробної та анаеробної продуктивності організму студентської молоді шляхом застосування різних режимів фізичних навантажень”. На кафедрі протягом останніх 10 років захищено дві докторських і чотирнадцять кандидатських дисертацій.

Особливу увагу кафедра приділяє підготовці молодих наукових кадрів. На кафедрі під керівництвом професора Ю.М. Фурмана навчається два аспіранти і два пошукувача.

Молоді науковці беруть участь у конкурсах наукових робіт. На VIII Міжнародному конгресі "Сучасний олімпійський спорт і спорт для всіх", який відбувся у м. Варшаві, стала переможцем за кращу наукову роботу серед молодих учених кандидат біологічних наук О.О. Бекас (нині доцент). Доцент В.М. Мірошніченко двічі, у 2006 і 2007 роках, ставав переможцем і отримував золоті медалі за кращу наукову роботу на Х і ХІ Міжнародних конференціях “Молода спортивна наука України” у м. Львові. Переможцями у 2007 році на ХІ Міжнародній конференції “Молода спортивна наука України” у місті Львові стали також аспіранти В.Ю. Богуславська, С.Ю. Нестерова, а у 2009 році І.В. Горшова. У 2011 році аспіранти В.Є. Онищук та Н.В. Гаврилова були призерами на ХV Міжнародній конференції «Молода спортивна наука України» у м. Львів, а у 2014 році зайняли призові місця аспіранти О.Ю. Брезденюк, А.С. Сулима та В.А. Поляк.

Викладачі з науковим ступенем складають 100% від усього викладацького складу і продовжують підвищувати свій науковий рівень.

Результати наукових досліджень, що здійснюють викладачі і аспіранти, публікуються в наукових виданнях. Протягом 2003-2017 років викладачами і аспірантами кафедри підготовлено і опубліковано понад 250 наукових праць. До науково-дослідної роботи залучаються студенти, які мають власні публікації у різних виданнях. Вдосконаленню фахової підготовки наукових спеціалістів сприяють творчі зв'язки з ведучими науковими центрами.

При кафедрі працює наукова лабораторія з дослідження функціонального стану спортсменів. Кафедра підтримує творчі контакти з Національним університетом фізичного виховання і спорту України, Вінницьким національним медичним університетом ім. М.І. Пирогова, з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Львівським державним університетом фізичної культури, Київським науково-дослідним інститутом фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України та іншими провідними вищими навчальними закладами та науковими установами України. Перед кафедрою відкриті широкі перспективи подальшого успішного розвитку.

На кафедрі працює гурток з медико-біологічних проблем фізичного виховання і спорту. Студенти беруть участь у конкурсах студентських наукових робіт та у ІІ етапі студентських олімпіад. Переможцями і призерами студентських наукових робіт ставали студенти інституту фізичного виховання і спорту: Паламарчук Ю. (ІІІ місце, м. Львів, 2007), Терещук М. (ІІ місце, м. Львів, 2008), Порчинська К. (І місце, м. Івано-Франківськ, 2009), Плясецька Т. (ІІ місце, м. Івано-Франківськ, 2010), Грузевич І. (ІІІ місце м. Івано-Франківськ, 2011), Поляк В. (ІІ місце, м. Івано-Франківськ, 2011). Галандзовський С. (ІІ місце, м. Київ, 2013), Галандзовський С. (ІІ місце, м. Суми, 2014). Призери студентських олімпіад: Дорошенко О. (ІІІ місце, м. Київ, 2009), Шкрабалюк Р. (ІІІ місце, м. Луцьк, 2010), Поляк В. (ІІ місце, м. Луганськ, 2011), Соколова А. (ІІ місце, м. Луцьк, 2012).

Навчання

Перелік навчальних дисциплін, які викладаються на кафедрі:

Денна форма навчання:

• Анатомія людини з основами спортивної морфології;

• Спортивна травматологія;

• Фізіологічні основи фізичного виховання і спорту;

• Дієтотерапія;

• Вступ у фізичну реабілітацію;

• Валеологія з основами медичних знань;

• Спортивна медицина;

• Гігієна;

• Основи загальної екології;

• Масаж;

• Лікувальна фізкультура;

• Фармакологія у спорті;

• Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів;

• Фізична реабілітація при захворюваннях опорно-рухового апарату;

• Фізична реабілітація при хірургічних захворюваннях;

• Спортивний масаж;

• Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи;

• Теорія і методика реабілітаційної роботи;

• Загальна патологія та екстремальна фізична реабілітація;

• Фізична реабілітація у педіатрії;

• Теорія і методика відновлення працездатності;

• Фізична реабілітація;

• Новітні реабілітаційні технології та основи реабілітаційної деонтології;

• Сучасні методи дослідження у фізичній реабілітації;

• Лікувально-оздоровче харчування.

Заочна форма:

• Анатомія людини з основами спортивної морфології;

• Фізіологія людини;

• Валеологія з основами медичних знань;

• Фізіологічні основи фізичного виховання і спорту;

• Гігієна;

• Основи екології;

• Спортивний і лікувальний масаж;

• Спортивна медицина;

• Спортивна морфологія;

• Масаж;

• Лікувальна фізкультура;

• Фармакологія у спорті;

• Теорія і методика відновлення працездатності;

• Фізична реабілітація.

Практики

Практика студентів є невід'ємною складовою частиною процесу підготовки спеціалістів у вищих навчальних закладах і проводиться на оснащених відповідним чином базах навчальних закладів, а також в організаціях охорони здоров'я.

Метою виробничої практики є ознайомлення з основними методами діагностики, лікування, профілактики та надання допомоги при невідкладних станах; засвоєння методів ЛФК і масажу при різних захворюваннях.

Студенти проходять практику на базах практики та за бажанням можуть самостійно обирати базу проходження практики, подавши клопотання з відповідної установи.

БАЗИ ПРАКТИКИ: Обласна клінічна лікарня ім. М.І.Пирогова - м. Вінниця, вул. Пирогова, тел.: (0432) 35-12-83; Український державний науково-дослідний інститут реабілітації інвалідів - м. Вінниця, Хмельницький шосе, 104, тел.: (0432) 44-60-78, тел./факс: (0432) 43-80-45; Вінницьке обласне кооперативно-профспілкове фізкультурно-спортивне товариство “Колос” агропромислового комплексу України - м. Вінниця, вул. Генерала Арабея, 3, тел.: 32-46-87, факс: 32-36-12; Вінницька обласна дитяча юнацька спортивна школа “Інваспорт” - м. Вінниця, вул. Козицького, 105; Вінницький обласний Центр реабілітації особливої дитини “Промінь” - м. Вінниця, вул.Червоних партизан, 10, тел./факс: (380-0432) 35-01-05; Санаторій-профілакторій ВДПУ - м. Вінниця, вул. Ленінградська, 31, тел.: 52-05-04.

Контроль за відвідування практики и контроль відпрацювання робочого часу здійснюють керівник від бази практики, керівник практики від кафедри і староста групи.

Навчально-методичне керівництво практикою здійснюють керівники практики від кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання та фізичної реабілітації.

Тривалість практики 4 тижні на 4 курсі і 4 тижні 5 курсі.

Під час проходження практики студент щодня коротко повинен записувати в щоденник усе, що він зробив при виконанні календарного графіка проходження практики.

Не рідше одного разу на тиждень студент зобов’язаний подавати щоденник на перегляд керівникам практики від вузу й бази практики, які перевіряють щоденник, дають письмові зауваження та настанови, формують завдання для подальшого проходження практики.

По завершенню практики щоденник разом зі звітом має бути переглянутий керівниками практики, які складають відгуки та підписують його.

Оформлений щоденник разом зі звітом про проходження практики, підписаний керівником від бази практики, студент здає на кафедру у визначений термін згідно графіка.

переглядів:   23467
2019 © ВДПУ