Адреса факультету: 21100, Вінниця, вул.Острозького,32, 1 корпус, 1 поверх, кім. № 142, тел. (0432) 61-66-40, вн.тел. 2-82


Наукова робота факультету

Пріоритетні напрямки наукових досліджень

Молоді вчені на Х Міжнародній науковій конференції «Молода спортивна наука України» 2006 р., м. Львів
Молоді вчені на Х Міжнародній науковій конференції «Молода спортивна наука України» 2006 р., м. Львів

Згідно державної комплексної програми науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2006-2010 рр. кафедрою медико-біологічних основ фізичного виховання і фізичної реабілітації проводяться дослідження за темою: “Теоретико-методологічні основи фізичного виховання”. Шифр теми 3.2.4 “Корекція аеробної та анаеробної продуктивності організму учнівської та студентської молоді шляхом застосування різних режимів фізичних впливів”. Науковий керівник проф. Фурман Ю.М. Очікувані наукові та практичні результати: обґрунтування режимів фізичних впливів на організм учнівської молоді; захист п’яти кандидатських дисертацій; розробка тренувальних програм; методичні рекомендації; наукові публікації.

У 2001-2006 році кафедрою теорії і методики фізичного виховання виконувалась тема «Шляхи удосконалення змісту та організації фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в загальноосвітніх школах», що входила до Зведеного плану Мінмолодьспорту. Науковий керівник - доц. Мельник В.В.

У 2003-2006 рр. виконувалась науково-дослідна робота по темі «Соціально-педагогічний моніторинг фізичної культури школярів». Науковий керівник – проф. Козлова К.П. Кафедра спортивних ігор протягом тривалого часу проводить наукові дослідженні на підставі «Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту» Державного комітету Молодіжної політики, спорту і туризму України за 2001 – 2005 рр. за темою 1.2.23. «Удосконалення управління підготовкою спортсменів високої кваліфікації в спортивних іграх» (номер державної реєстрації 0106U004731). Керівник теми – к.п.н., проф. Костюкевич В.М.

З 2006 р. кафедра у відповідності зі «Зведеним планом науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2006 – 2010 рр.» проводить дослідження за науковим напрямом «Методологічні та організаційно-методичні основи раціональної підготовки спортсменів» (керівник напряму ? д.п.н., проф. Платонов В.М.), за темою 2.1.11 «Оптимізація навчально-тренувального процесу спортсменів у ігрових видах спорту в річному циклі підготовки» (номер державної реєстрації 0107U002270). Керівник теми – к.п.н., проф. Костюкевич В.М.

Науковий потенціал

За період з 2003р. по 2007р. в факультеті фізичного виховання і спорту захищено 1 докторська (проф. Фурман Ю.М.) та 5 кандидатських дисертацій (ст. викл. Романенеко В.В., ст. викл. Мацейко І.І., ст. викл. Драчук С.П., ст. викл. Вознюк Т.В., ст. викл. Данчук П.С.) та отримали вчені звання доцента Романенко В.В., Мацейко І.І., Данчук П.С. та Галаченко В.В.

На базі Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського факультетом фізичного виховання і спорту проводяться Міжнародні та Всеукраїнські науково-практичні конференції та семінари. Протягом 2003 – 2007 рр. було проведено більше 20 науково-методичних заходів. Не винятком став і 2006 рік, у якому була проведена VІ Міжнародна науково-практична конференція «Фізична культура, спорт і здоров’я нації» присвячена 50-річчю факультету фізичного виховання і спорту ВДПУ.


Головними напрямками роботи конференції були:

 • Філософські, історичні, соціально-економічні аспекти розвитку фізичної культури та спорту.
 • Науково-методичні основи використання засобів фізичного виховання для підвищення працездатності та зміцнення здоров’я різних верств населення.
 • Сучасна система спортивного тренування та проблеми її вдосконалення.
 • Проблеми професійної підготовки спеціалістів у галузі фізичного виховання та спорту.
 • Психологічні аспекти фізичного виховання та спорту.
 • Медико-біологічні проблеми фізичного виховання, фізичної реабілітації та спорту.

Виданий збірник наукових праць Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського «Фізична культура, спорт та здоров’я нації», випуск VI, який у 2007 році став фаховим виданням з галузі фізичного виховання і спорту.

Щорічно в факультеті фізичного виховання і спорту проводяться науково-практичні конференції під назвою «Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування». Видається збірник наукових праць викладачів та студентів факультету фізичного виховання і спорту.

В факультеті фізичного виховання і спорту на базі кафедри спортивних ігор щорічно проводиться Всеукраїнський науково-методичний семінар «Теоретико-методичні основи підготовки юних футболістів».

Наукові школи

В факультеті створені наукові школи. Так, керівником однієї з наукових шкіл є проф. Фурман Ю.М.. Науковий напрям, над яким працюють викладачі кафедри є “Теоретико-методологічні основи фізичного виховання”. Шифр теми 3.2.4 “Корекція аеробної та анаеробної продуктивності організму учнівської та студентської молоді шляхом застосування різних режимів фізичних впливів”.

На основі вивчення ефективності фізичних тренувань різного спрямування розроблено практичні рекомендації щодо оптимізації тренувального процесу з метою вдосконалення рівня фізичного здоров’я молоді різного віку. Висновки і практичні рекомендації наукових робіт школи використовується не лише для проведення занять з оздоровчої фізичної культури, але й в спортивних тренуваннях.

Про найважливіші здобутки школи свідчать написання дисертаційних робіт (згідно напряму наукових досліджень захищено 1 докторську і 3 кандидатські дисертації), підготовка і публікація наукових статей (101 наукова праця).

Наукові контакти школи пов’язані зі співробітництвом з Варшавською Національною академією з фізичного виховання і спорту, Науково-дослідним факультетом О.О.Богомольця НАН України, Київським Національним університетом фізичного виховання і спорту України, Тернопільською медичною академією, Львівським державним університетом фізичної культури, Вінницьким національним медичним університетом.

Взаємозв’язок науково-дослідної роботи з навчальним процесом

В навчально-виховному процесі здійснюється перехід від інформаційно-повідомлюючого і пояснювально-ілюстративного навчання до проблемно-продуктивного навчання. Суть такого навчання полягає не тільки у передачі і засвоєнні готових знань, вмінні їх відтворити і виконувати практичні роботи за зразком, а і включає розгляд проблемних ситуацій, їх зняття і розв’язування, оволодіння досвідом пізнання та вивчення ситуацій, продуктивну працю. Такий підхід сприяє більш продуктивному вдосконаленню педагогічних здібностей майбутніх вчителів фізичної культури.

Робота має соціальний ефект, пов’язаний з поліпшенням навчально-виховного процесу в навчальних закладах, сприяє оновленню змісту навчання, впровадженню активних форм і методів навчання, підвищенню якості навчального процесу спортивно-педагогічних дисциплін. Впроваджено кредитно-модульну систему організації навчального процесу з дисциплін „Вступ до спеціальності”, „Теорія і методика викладання легкої атлетики”, „Теорія і методика викладання атлетизму”, „Організація краєзнавчо-туристичної діяльності”, „Теорія і методика викладання лижного спорту”, «Теорія і методика викладання спортивних ігор», «Теорія і методика викладання рухливих ігор і забав».

Результати науково-дослідницької роботи широко впроваджується у навчальний процес ВНЗ, зокрема, при викладанні курсів «Фізіологія людини», «Теорія і методика фізичного виховання», «Фізіологія спорту», «Спортивна медицина», «Валеологія»; використовуються тренерами в навчально-тренувальних заняттях.

Міжнародні наукові зв’язки

Факультет фізичного виховання і спорту підтримує тісні зв’язки із Санкт-Петербурзьким науково-дослідним факультетом фізичної культури м. Санкт-Петербург, Росія. Російським державним університетом фізичної культури м. Москва, Росія. Академією фізичного виховання імені Йозефа Пілсудського м. Варшава, Польща. Свентокрижською академією, м. Петрков – Трибунальський, Польща. Академією фізичного виховання і спорту м. Гданськ, Польща.

Молодь у науці

Щорічно в факультеті фізичного виховання і спорту проходять звітні наукові конференції викладачів та студентів під назвою: «Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування».


Активну участь в роботі конференції беруть студенти факультету фізичного виховання і спорту. Працюють 5 секцій за напрямами:

 • актуальні проблеми фізичного виховання;
 • теоретико-методичні основи спортивного тренування;
 • медико-біологічні аспекти фізичного виховання та спорту;
 • психологічні аспекти фізичного виховання та спорту;
 • гуманітарні аспекти фізичної культури.

Традиційно в стінах факультету проходить Фестиваль науки, культури та спорту, який присвячений Дню науки. Програма фестивалю включає наступні заходи:

 • Конкурс з курсу «Основи педагогічної майстерності»;
 • Змагання з фізичної підготовки;
 • Змагання силового багатоборства (за державними тестами);
 • Студентська наукова конференція «Актуальні питання сучасної української мови».

Кафедрами факультету фізичного виховання і спорту проводиться І етап Всеукраїнських олімпіад з 11 дисциплін: біомеханіка, теорія і методика викладання плавання, легка атлетика з методикою викладання, олімпійський і професійний спорт, теорія і методика обраного виду спорту, теорія і методика викладання спортивних ігор, спортивна метрологія, теорія і методика фізичного виховання, історія фізичної культури, фізіологічні основи фізичного виховання, основи здорового способу життя. Загалом в олімпіадах беруть участь приблизно 700 студентів факультету.

Переможці І етапу Всеукраїнської олімпіади з теорії і методики фізичного виховання Вовковинський А.Ю. та олімпійського та професійного спорту Шиндрик А.А. вибороли право представляти наш факультет на ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад. Вовковинський А.Ю. зайняв ІІІ місце на Всеукраїнській олімпіаді з теорії і методики фізичного виховання, яка проходила у м. Луганську. Шиндрик А.А. також зайняли ІІІ місце на Всеукраїнській олімпіаді з олімпійського та професійного спорту у м. Львові. Науковий керівник проф. Козлова К.П.

В факультеті працюють наукові гуртки, проблемні групи та групи підготовки до ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад.

Наукових гуртків – 2 (керівники: проф. Євсєєв Л.Г., проф. Костюкевич В.М., доц. Драчук А.І., проф. Фурман Ю.М.)

Проблемних груп – 13 (керівники: доц. Асаулюк І.О., доц. Яковлів В.Л., доц. Дмитренко С.М., доц. Чернишенко Т.М., доц. Бекас О.О., доц. Мацейко І.І., доц. Сарафинюк Л.А., доц. Краснобаєва Т.М., доц. Галайдюк М.А.).

Груп підготовки до ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад – 2 (керівники: проф. Козлова К.П., доц. Мельник В.В.).

Підготовка та атестація наукових і науково-педагогічних кадрів

Костюкевич В.М., тема докторської дисертації «Теоретичні та методичні основи моделювання тренувального процесу спортсменів ігрових видів спорту», затверджена вченою радою ВДПУ у 2006 році, шифр – 24.00.01, спеціальність – «Олімпійський і професійний спорт», захист планується у 2010 році.

Горшова І.В., тема – „Аеробна та анаеробна (лактатна) продуктивність організму підлітків (11-16 років) з різною спеціалізацією за різних типів погоди”, затверджена у 2003 році вченою радою ВДПУ, шифр – 03.00.13., спеціальність – „Фізіологія людини і тварини”, навчається на 3-му курсі аспірантури ВДПУ, захист планується в грудні 2008 року.

Тюх І.А., тема – „Програмно-нормативні основи фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку”, затверджена у 2004 році вченою радою НУФВСУ, шифр – 24.00.04., спеціальність – „Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення”, навчається на 3-му курсі аспірантури НУФВСУ, захист планується в жовтні 2008 року.

Здобувачами наукового ступеня є Дідик Т.М., Дудорова Л.Ю. Дідик Т.М., тема – „Побудова тренувального процесу в пауерліфтингу (силовому триборстві) у підготовчому періоді”, затверджена у 2000 році вченою радою ВДПУ, шифр – 24.00.01., спеціальність – „Олімпійський і професійний спорт”, захист планується в грудні 2006 року. Дудорова Л.Ю., тема – „Педагогічні умови формування потреби у здоровому способі життя майбутніх вчителів у процесі фізичного виховання”, затверджена у 2004 році вченою радою ВДПУ, шифр – 13.00.04., спеціальність – „Теорія і методика професійної освіти”, захист планується в грудні 2006 року.

Визнання державою досягнень науково-педагогічних працівників

Нагороджені: Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України – Євсєєв Л.Г. Дудорова Л.Ю.; нагороджені званням „Відмінник освіти” – Митурич В.М., Сатайкін А.Й.; нагороджені званням „Заслужений працівник педуніверситету” – Євсєєв Л.Г., Присяжнюк Д.С.

Проф. Фурман Ю.М. нагороджений почесним званням «Відмінник освіти» 2003 р., «Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України» 2004 р.

Доц. Яковлів В.Л. отримав знак «Відмінник освіти України» (2002 р.) та «Заслужений працівник педуніверситету» (2003р.)

Доц. Мельник В.В. отримав знак «Відмінник освіти України» (2004 р.)

Проф. Козлова К.П. отримала диплом Члена-кореспондента Української академії наук (2004 р.), отримала Знак Міністерства освіти і науки «За наукові досягнення» (2006 р.).

Почесною грамотою Верховної ради України нагороджений доц. Глушак О.О., Проф. Костюкевич В.М. нагороджений грамотою Верховної ради України, знаком «Відмінник освіти і науки України» та присвоєно почесне звання «Заслужений тренер України».

Доц. Чернишенко Т.М. нагороджена почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.

Наукові досягнення молодих вчених і аспірантів

Студенти-переможці ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з фізичного виховання та спорту з наставником проф. Козловою К.П.
Студенти-переможці ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з фізичного виховання та спорту з наставником проф. Козловою К.П.

Свідченням визнання наукових досягнень молодих вчених і аспірантів Молоді вчені на Х Міжнародній науковій конференції «Молода спортивна наука України» 2006 р., м. Львів є те, що протягом двох років молоді вчені факультету фізичного виховання і спорту стають переможцями Міжнародної наукової конференції “Молода спортивна наука України”. У 2006 році за кращу наукову роботу нагороджено аспіранта кафедри В.М. Мірошніченка, а у 2007 році – В.М. Мірошніченка, С.Ю. Нестерову, В.Ю. Богуславську та Горшову І.В.

Участь студентів в олімпіадах і наукових конкурсах

Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності „Олімпійський і професійний спорт”, ІІ етап: Мельничук Дмитро – 12 місце, 2006 рік; Шиндрик Аліна – 3 місце, 2007 рік. Всеукраїнська студентська олімпіада з теорії і методики фізичного виховання, ІІ етап: Вовковинський Анатолій – 3 місце, 2007 р.

В факультеті працюють кабінет теорії і методики фізичного виховання та методичний кабінет кафедри спортивних ігор.

Видана монографія проф. Костюкевича В.М. «Управління тренувальним процесом футболістів і річному циклі підготовки». Вінниця – 2006 р. Д/а-28,5.

Монографія доц. Яковліва В.Л. «Спортивна орієнтація юних легкоатлетів на етапі початкової підготовки». Вінниця – 2005р. Д/а – 6,7.


Отримали гриф Міністерства освіти і науки України такі навчально-методичні посібники:

 • «Легка атлетика». Автори: кандидат педагогічних наук, доцент Присяжнюк Д.С., Дерев’янко В.В. 15,9 др/а., м. Київ 2006р.
 • Загально-підготовчі, спеціальні і підвідні вправи в легкій атлетиці». Автори: Присяжнюк Д.С., Дуб І.М., 3,9 др/а., м. Вінниця 2001р.
 • «Аудиторна і домашня робота студентів з лікарсько-педагогічного контролю». Автор проф.. Фурман Ю.М., 2,7 др/а., м. Вінниця 2001р.
 • «Організація і проведення змагань зі спортивних ігор». Автор проф. Костюкевич, 9,8 др/а., м. Вінниця 2005 р.
 • «Футбол». Автор проф. Костюкевич, 10,9 др/а., м. Вінниця 1996 р.
 • «Педагогіка з окремими методиками». Автори: проф. Тарасенко Г.С., проф. Козлова К.П., доц. Кіт Г.Г. та інші, 5,2 др/а., м. Вінниця 2005р.
переглядів:   11547
2019 © ВДПУ