Адреса факультету: 21100, Вінниця, вул.Острозького,32, 1 корпус, 1 поверх, кім. № 142, тел. (0432) 61-66-40, вн.тел. 2-82
Адреса кафедри: 21100, Вінниця, вул.Острозького,32, ВДПУ, 1 корпус, 1 поверх, кім. № 127, вн.тел. 2-91

Склад кафедри

Яковлів Володимир Леонтійович – декан-директор інституту фізичного виховання і спорту, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент.


Закінчив Вінницький державний педагогічний інститут імені М.Островського у 1983 році за спеціальністю – фізичне виховання.

З 1997 року працює деканом-директором інститут фізичного виховання і спорту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

У 1991 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Спортивная ориентация юных легкоатлетов в учебных группах начальной подготовки» в Ленінградському державному інституті фізичної культури імені П.Ф. Лесгафта за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика фізичної культури, спортивного тренування та оздоровчої фізичної культури. Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, професор Чихачев Ю.Т.

За період науково-педагогічної діяльності опублікував більше 120 наукових праць, з них 1 монографія, 5 навчально-методичних посібника та більше 100 наукових статей.

Викладає лекційні та практичні курси з дисциплін «Управління підготовкою юних спортсменів», «Теоретичні основи дитячо-юнацького спорту», «Фізичне виховання у ВНЗ різних рівнів акредитації».

Асаулюк Інна Олексіївна – заступник декана-директора з наукової роботи інституту фізичного виховання і спорту, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент.


Закінчила Вінницький державний педагогічний інститут імені М.Островського в 1995 році за спеціальністю – фізична культура і методика спортивно-масової роботи. Працює в університеті з 1996 року.

У 2001 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Швидкісно-силова підготовка семиборок 12-14 років на етапі спеціалізованої базової підготовки» у Львівському державному інституті фізичної культури за спеціальністю 24.00.01 – олімпійський і професійний спорт. Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Куц О.С.

За період науково-педагогічної діяльності Асаулюк І.О. є автором більше 50 наукових праць.

Асаулюк І.О. являється науковим керівником аспірантки третього року навчання Шевчук М.А.

Викладає лекційні та практичні курси з дисциплін «Теорія і методика фізичного виховання», «Історія фізичної культури та традиції фізичної культури в Україні», «Теорія і методика спортивної підготовки», «Методи дослідження у фізичному вихованні і спорті», «Основи педагогічної майстерності».

Дмитренко Світлана Миколаївна – завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент.


Закінчила Вінницький державний педагогічний інститут імені М.Островського у 1994 році за спеціальністю – фізичне виховання. Працює в університету з 1994 року.

У 1998 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Вплив різних рухових режимів на фізичний стан молодших школярів, які проживають в зоні підвищеної радіації» у Волинському державному університету імені Л.Українки. Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, професор Козлова К.П.

За період науково-педагогічної діяльності Дмитренко С.М. є автором більше 50 наукових праць.

Викладає лекційні та практичні курси з дисциплін «Теорія і методика фізичного виховання», «Педагогічні дослідження в спорті», «Основи теорії і методики спортивного тренування», «Спортивно-педагогічне вдосконалення», «Спецкурс зі спеціальних дисциплін «Культура життєдіяльності учнів СЗОШ». Є відповідальною за групу підвищення спортивної майстерності з боксу.

Хуртенко Оксана Вікторівна – кандидат психологічних наук, доцент.


Закінчила Вінницький державний педагогічний інститут імені М.Островського у 1992 році за спеціальністю – фізичне виховання.

У 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування у майбутніх організаторів-тренерів психологічної готовності до прийняття рішень у екстремальних ситуаціях» у Національній академії державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького за спеціальністю 19.00.03 – психологія діяльності в особливих умовах. Науковий керівник – доктор психологічних наук, професор Томчук М.І.

За період науково-педагогічної діяльності опублікувала більше 50 наукових праць, з них 1 монографія, 2 навчально-методичний посібника. На сьогоднішній день є членом спеціалізованої ради К70.705.02 по захисту кандидатських дисертацій Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.

Викладає лекційні та практичні курси з дисциплін «Теорія і методика викладання гімнастики», «Гімнастика з методикою оздоровчої роботи», «Психологія неповносправних», «Соціологія фізичного виховання», «Фізичне виховання у ВНЗ різного рівня акредитації».

Дяченко Анна Анатоліївна – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, старший викладач.


Закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені М.Коцюбинського у 2006 році за спеціальністю – Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура.

Захистила кандидатську дисертацію у 2010 році на тему «Корекція порушень постави дітей молодшого шкільного віку з послабленим зором засобами фізичного виховання» в Національному університеті фізичного виховання і спорту України за спеціальністю 24.00.02 – Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення. Науковий керівник – доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор Кашуба В.О. З вересня 2009 року працювала викладачем кафедри, а з 2012 року старшим викладачем кафедри, з 2015-2016 навчального року працює на посаді в.о. доцента кафедри теоретико-методичних основ фізичного виховання.

За період науково-педагогічної діяльності Дяченко А.А. опублікувала більше 20 наукових статей та тез.

Викладає лекційні та практичні курси з дисциплін «Організація і методика оздоровчої фізичної культури», «Педагогіка фізичного виховання», «Нетрадиційні засоби фізичної культури» та «Сучасні педагогічні технології викладання фізичної культури».

Хоронжевський Леонід Євгенович – викладач.


Закінчив Вінницький державний педагогічний інститут імені М.Островського в 1987 рік по спеціальності – початкове військове навчання і фізичне виховання.

У 2010 році закінчив аспірантуру Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти.

За період науково-педагогічної діяльності опублікував більше 15 наукових праць.

Проводить практичні заняття з дисциплін «Теорія і методика викладання гімнастики», «Ритміка і хореографія», «Педагогіка фізичного виховання», «Гімнастика з методикою оздоровчої роботи», проводить заняття з підвищення спортивної майстерності з спортивної гімнастики.

Чуйко Юрій Андрійович – викладач.


Закінчив Вінницький державний педагогічний інститут імені М.Островського в 1987 році за спеціальністю – початкове військове навчання і фізичне виховання. Працює на кафедрі теорії і методики фізичного виховання з 1987 року. У 2001 році закінчив аспірантуру Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю 24.00.02 – Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення.

Проводить практичні заняття з дисциплін «Теорія і методика викладання гімнастики», «Управління підготовкою юних спортсменів», проводить заняття з підвищення спортивної майстерності з спортивної гімнастики.

Шевчук Марина Анатоліївна – викладач.


Закінчила магістратуру Вінницького державного педагогічного університету імені М.Коцюбинського в 2011 році за спеціальністю – олімпійський і професійний спорт.

В 2011 році вступила в аспірантуру Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю 24.00.02 – Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення.

У червні 2015 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Технологія спортивного відбору акробатів на основі комплексної оцінки рухових здібностей» в Національному університеті фізичного виховання і спорту України за спеціальністю 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення. Науковий керівник – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент Асаулюк Інна Олексіївна.

Проводить практичні заняття з дисципліни «Ритміка і хореографія», «Гімнастика з методикою оздоровчої роботи», лабораторні заняття з дисципліни «Основи педагогічної майстерності», «Спортивно-педагогічне вдосконалення».

Герасимишин Віктор Петрович – викладач.


Закінчив Вінницький державний педагогічний інститут в 1994 році за спеціальністю – початкове військове навчання і фізичне виховання.

Працює на кафедрі теорії і методики фізичного виховання з 1994 року.

В 2010-2013 р.р. навчався в аспірантурі Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю 24.00.02 – Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення.

Проводить практичні заняття з дисциплін «Теорія і методика викладання гімнастики», «Основи педагогічної майстерності», «Спортивна боротьба», проводить заняття з підвищення спортивної майстерності з спортивної гімнастики.

Сірак Тетяна Миколаївна – старший лаборант.


Лопатюк Анатолій Петрович – старший лаборант.


переглядів:   4832
2019 © ВДПУ