Адреса факультету: 21100, Вінниця, вул.Острозького,32, 1 корпус, 1 поверх, кім. № 142, тел. (0432) 61-66-40, вн.тел. 2-82

Склад кафедри

Дмитренко Світлана Миколаївна – завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент

Закінчила Вінницький державний педагогічний інститут у 1994 році за спеціальністю – фізичне виховання. Працює в університеті з 1994 року.

У 1998 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Вплив різних рухових режимів на фізичний стан молодших школярів, які проживають в зоні підвищеної радіації» у спеціалізованій Вченій раді Волинського державного університету імені Л.Українки. Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, професор Козлова К.П.

За період науково-педагогічної діяльності Дмитренко С.М. є автором більше 100 наукових публікацій. Зокрема має публікації, які включені до науково-метричних баз Scopus, Copernicus.

З 2017 по 2019 рік – член журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура)

Викладає лекційні та практичні курси з дисциплін «Теорія і методика фізичного виховання», «Теорія і методика спортивно-масової роботи», «Основи теорії і методики спортивного тренування», «Культура життєдіяльності учнів СЗОШ».

Асаулюк Інна Олексіївна – декан факультету фізичного виховання і спорту, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент

З 2020 року працює деканом факультету фізичного виховання і спорту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Закінчила Вінницький державний педагогічний інститут в 1995 році за спеціальністю – фізична культура і методика спортивно-масової роботи. Працює в університеті з 1996 року.

У 2001 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Швидкісно-силова підготовка семиборок 12-14 років на етапі спеціалізованої базової підготовки» у Львівському державному інституті фізичної культури за спеціальністю 24.00.01 – олімпійський і професійний спорт. Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Куц О.С.

За період науково-педагогічної діяльності Асаулюк І.О. є автором більше 100 наукових публікацій. Зокрема має публікації, які включені до науково-метричних баз Scopus, Copernicus.

Під керівництвом Асаулюк І.О. у червні 2015 року захищена кандидатська дисертація Шевчук М.А., в грудні 2018 року кандидатська дисертація Маринчука П.І.

Асаулюк І.О. є науковим керівником аспірантки 4-го року навчання Турлюк В.В. та 1-го року навчання Буй І.В.

Викладає лекційні та практичні курси з дисциплін «Теорія і методика фізичного виховання», «Історія фізичної культури та традиції фізичної культури в Україні», «Теорія і методика спортивної підготовки», «Методи дослідження у фізичному вихованні і спорті», «Основи педагогічної майстерності».

Яковлів Володимир Леонтійович – кандидат педагогічних наук, доцент

Закінчив Вінницький державний педагогічний інститут імені М.Островського у 1983 році за спеціальністю – фізичне виховання.

З 1997 по 2019 рік працював деканом факультету фізичного виховання і спорту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

У 1991 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Спортивная ориентация юных легкоатлетов в учебных группах начальной подготовки» в Ленінградському державному інституті фізичної культури імені П.Ф. Лесгафта за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика фізичної культури, спортивного тренування та оздоровчої фізичної культури. Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, професор Чихачев Ю.Т.

У 2017 році під керівництвом Яковліва В.Л. захищена кандидатська дисертація Ковальчука А.А.

За період науково-педагогічної діяльності опублікував більше 120 наукових праць, з них 1 монографія, 5 навчально-методичних посібника та більше 100 наукових публікацій. Зокрема має публікації, які включені до науково-метричних баз Scopus, Copernicus.

Викладає лекційні та практичні курси з дисциплін «Управління підготовкою юних спортсменів», «Теоретичні основи дитячо-юнацького спорту», «Теорія і методика фізичного виховання».

Хуртенко Оксана Вікторівна - кандидат психологічних наук, доцент

Закінчила Вінницький державний педагогічний інститут імені М.Островського у 1992 році за спеціальністю – фізичне виховання.

У 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування у майбутніх організаторів-тренерів психологічної готовності до прийняття рішень у екстремальних ситуаціях» у Національній академії державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького за спеціальністю 19.00.03 – психологія діяльності в особливих умовах. Науковий керівник – доктор психологічних наук, професор Томчук М.І.

За період науково-педагогічної діяльності опублікувала більше 80 наукових публікацій, з них 3 монографії, 3 навчально-методичні посібника. Зокрема має публікації, які включені до науково-метричних баз Scopus, Copernicus.

На сьогоднішній день є членом спеціалізованої ради К70.705.02 по захисту кандидатських дисертацій Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.

Систематично підвищує кваліфікацію в «Академії фітнесу України».

У 2019 році підготувала призерок ІІ туру Конкурсу студентських наукових робіт спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура) Ломачевську Ольгу та Черешнюк Катерину.

Викладає лекційні та практичні курси з дисциплін «Теорія і методика викладання гімнастики», «Інноваційні педагогічні технології в системі фізичного виховання», «Сучасні фітнес-технології у фізичному вихованні студентів», «Соціологія фізичного виховання», «Фізичне виховання у ЗВО».

Дяченко Анна Анатоліївна – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент

Закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені М.Коцюбинського у 2006 році за спеціальністю – Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура.

Захистила кандидатську дисертацію у 2010 році на тему «Корекція порушень постави дітей молодшого шкільного віку з послабленим зором засобами фізичного виховання» в Національному університеті фізичного виховання і спорту України за спеціальністю 24.00.02 – Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення. Науковий керівник – доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор Кашуба В.О. З вересня 2009 року працювала викладачем кафедри, а з 2012 року старшим викладачем кафедри, з 2016 навчального року працює на посаді доцента кафедри теорії і методики фізичного виховання. Дяченко А.А. здійснює активну науково-педагогічну діяльність. Зокрема має публікації, які включені до науково-метричних баз Web of Science, Copernicus.

За останні 5 років розробила, оновила навчальні та робочі навчальні програми, впровадила у навчальний процес інтерактивні навчальні курси з навчальних дисциплін: «Нетрадиційні засоби фізичного виховання», «Сучасні педагогічні технології викладання фізичної культури», «Організація і методика оздоровчої фізичної культури», «Педагогіка і психологія фізичного виховання», «Спортивна боротьба», «Вступ до спеціальності та спортивні споруди і обладнання».

Дяченко А.А. здійснює тренувальний процес з курсу «Підвищення спортивної майстерності (дзюдо)», бере участь у організації чемпіонатів області з дзюдо в якості головного секретаря змагань, є відповідальним секретарем Федерації дзюдо Вінницької області з 2017 року.

Викладає лекційні та практичні курси з дисциплін «Організація і методика оздоровчої фізичної культури», «Педагогіка і психологія фізичного виховання», «Спортивна боротьба» та «Вступ до спеціальності та спортивні споруди і обладнання

Хоронжевський Леонід Євгенович – викладач

Закінчив Вінницький державний педагогічний інститут імені М.Островського в 1987 рік по спеціальності – початкове військове навчання і фізичне виховання.

У 2010 році закінчив аспірантуру Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти.

За період науково-педагогічної діяльності опублікував більше 15 наукових публікацій.

Проводить практичні заняття з дисциплін «Теорія і методика викладання гімнастики», «Ритміка і хореографія», «Спортивно-педагогічне вдосконалення».

Чуйко Юрій Андрійович - викладач

Закінчив Вінницький державний педагогічний інститут імені М.Островського в 1987 році за спеціальністю – початкове військове навчання і фізичне виховання. Працює на кафедрі теоретико-методичних основ фізичного виховання з 1987 року. У 2001 році закінчив аспірантуру Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю 24.00.02 – Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення.

За період науково-педагогічної діяльності опублікував більше 15 наукових публікацій.

Проводить практичні заняття з дисциплін «Теорія і методика викладання гімнастики», проводить заняття з підвищення спортивної майстерності зі спортивної гімнастики.

Солоненко Марина Анатоліївна – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, викладач

Закінчила магістратуру Вінницького державного педагогічного університету імені М.Коцюбинського в 2011 році за спеціальністю – олімпійський і професійний спорт.

В 2011 році вступила в аспірантуру Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю 24.00.02 – Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення.

У червні 2015 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Технологія спортивного відбору акробатів на основі комплексної оцінки рухових здібностей» у спеціалізованій вченій раді Національного університету фізичного виховання і спорту України за спеціальністю 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення. Науковий керівник – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент Асаулюк Інна Олексіївна.

З 2017 року перебуває у декретній відпустці по догляду за дитиною.

Маринчук Петро Ігорович – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, викладач

Закінчив магістратуру Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського у 2004 році за спеціальністю «Спорт».

У 2014 році вступив до аспірантури Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю 24.00.02 – Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення.

У грудні 2018 року захистив кандидатську дисертацію на тему «Корекція фізичного стану студентів спеціальності «Музичне мистецтво» засобами фізичного виховання » у спеціалізованій вченій раді Національного університету фізичного виховання і спорту України за спеціальністю 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення. Науковий керівник – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент Асаулюк Інна Олексіївна

Проводить практичні заняття з дисциплін «Основи педагогічної майстерності», «Теорії і методика фізичного виховання

Герасимишин Віктор Петрович – викладач

Закінчив Вінницький державний педагогічний інститут в 1994 році за спеціальністю – початкове військове навчання і фізичне виховання.

Працює на кафедрі теорії і методики фізичного виховання з 1994 року.

В 2010-2013 р.р. навчався в аспірантурі Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю 24.00.02 – Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення.

За період науково-педагогічної діяльності опублікував більше 20 наукових публікацій.

Проводить практичні заняття з дисциплін «Теорія і методика викладання гімнастики», «Спортивно-педагогічне вдосконалення», «Підвищення спортивної майстерності»

.

Сірак Тетяна Миколаївна - старший лаборант

Закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського у 2008 році за спеціальністю «Початкове навчання».

Працює на кафедрі теорії і методики фізичного виховання з 2002 року.

Лопатюк Анатолій Петрович - старший лаборант.

Закінчив Вінницький державний педагогічний інститут імені М.Островського у 1982 році за спеціальністю «Фізичне виховання».

Працює на кафедрі теорії і методики фізичного виховання з 2008 року.

переглядів:   5171
2020 © ВДПУ