Наша адреса:

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Навчально-науковий інститут педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

вул. Острозького, 32, м. Вінниця, Україна, 21001

Кафедра: корпус № 1, поверх 2-й, к. 263

Телефон: (0432) 26-30-45

E-mail: direkciya_ipp@rambler.ru

Кафедра психології та соціальної роботи

Кафедра психології та соціальної роботи як окрема структурна одиниця заснована у 1937 р. На завершальному етапі війни та в повоєнні роки викладачі кафедри входили до складу кафедри педагогіки. Відновлено кафедру як самостійну в 1972 р.


Завідувач кафедри: Паламарчук Ольга Миколаївна

Керівники кафедри за час її існування: 1972-1984 рр. професор Н.І. Рейнвальд, 1984-1997 рр. доцент М.С. Антонюк, 1999-2000 рр. професор М.І. Томчук, 2000-2004 рр. доцент М.С. Антонюк, 2004-2005 рр. – доцент В.С. Штифурак, 2006-2012 рр. – доцент Л.С. Лойко, 2012-2016 рр. доктор педагогічних наук, професор Шахов В.І.


Колектив кафедри психології та соціальної роботи, під час зустрічі з румунськими колегами
за участі ректора університету Лазаренко Наталії Іванівни.

Викладачі кафедри: доктор психологічних наук, доцент Паламарчук О.М., доктор педагогічних наук, професор Шахов В.І., кандидати психологічних наук, доценти Антонюк М.С., Комар Т.О., Перегончук Н.В., Сидоренко Ж.В., кандидати педагогічних наук, доценти Штифурак В.С., Яковліва О.П., Шульга Г.Б., Шпортун О.М., Браніцька Т.Р., кандидати психологічних наук Безверхий О.С., Чухрій І.В., Візнюк І.М., Ніщук Г.М, кандидат педагогічних наук Коломієць Л.І., кандидат історичних наук, доцент Савчук З.С., старший викладач Чала К.О., асистенти Євсєєва Л.І., Сердюкова І.М., Габа І.М., Гончаренко Ю. В., Педоренко В.М.


Тривалий час на кафедрі працювали доценти О.О. Чорнокоз, В.І. Шинкаренко, О.В. Машталер, П.Б. Білоус, А.Н. Цимбалюк, О.В. Сисоєва, І.В. Жадан, О.Р. Малхазов, І.А. Слободянюк, В.В. Кириленко, Л.М. Задорожна, викладачі К.І. Кудрявцева, Ж.І. Істошина, Т.П. Мулява, О.М. Жадан, Л.Б. Ляхович, Н.П. Шовкопляс, С.В. Загайкевич, Л.М. Гоменюк.

Запорукою забезпечення високого рівня організаційно-методичної роботи кафедри є запровадження кваліфікаційних вимог до викладачів, міри їх професійної майстерності у викладанні дисциплін психологічного профілю; методичне забезпечення різноманітних форм навчальної та консультаційної роботи співробітників з педагогічною громадськістю, практичними психологами, батьками, педагогами та учнями загальноосвітніх шкіл міста й області; розробка та затвердження сучасних та адекватних стану розвитку психологічної науки навчальних та робочих програм профільних та спеціальних курсів для студентів університету; укомплектування викладачами навчально-методичних комплексів дисциплін і спецкурсів; створення навчально-методичних посібників, відеобібліотеки навчальних фільмів; підготовка курсових, дипломних та магістерських робіт; забезпечення участі студентів у науково-практичних конференціях, конкурсах та олімпіадах різного рівня.

Зусилля колективу кафедри спрямовані на глибоке осмислення психологічної природи і сутності навчально-виховного процесу, вивчення індивідуальних та вікових особливостей студентів і учнівської молоді, формування у молоді необхідних професійних умінь і навиків роботи з дітьми різного віку, озброєння їх найновішими знаннями сучасної психологічної науки. Викладачі кафедри використовують нові педагогічні технології, передовий педагогічний досвід. При читанні лекцій, проведенні практично-лабораторних занять вони застосовують активні методи навчання: проблемний виклад матеріалу, ділові ігри, дискусії, соціально-психологічний тренінг та ін.

Гарною традицією стало запрошення провідних психологів до участі у круглих столах, конференціях, семінарах, організація зустрічей зі студентами. За сприяння Асоціації психотерапевтів та психоаналітиків України та Вінницького обласного товариства психологів та психотерапевтів було організовано читання лекцій дитячим психотерапевтом, супервізором фонду Еріка у Стокгольмі, делегатом EFPP від Швеції Мей Нільсон для студентів інституту.

Під керівництвом викладачів кафедри психології студенти інституту та університету активно залучаються до наукової роботи, публікують наукові праці, беруть участь у Міжнародних та Всеукраїнських конференціях, здобувають перемоги у Всеукраїнських конкурсах та олімпіадах з напряму «Психологія».2016 © ВДПУ