КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИПАЛАМАРЧУК ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА

Науковий ступінь, вчене звання: З 2008 по нинішній час – асистент кафедри психології, старший викладач кафедри психології, доцент кафедри психології та соціальної роботи, професор кафедри психології та соціальної роботи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Дисципліни, що викладає: «Соціальне проєктування», «Теоретичні та методологічні основи в психології», «Загальна психологія», «Соціальна психологія», «Екологічна психологія». Здійснює керівництво магістерськими роботами студентів, кандидатськими дисертаціями.

Детальніше


КЛИБАНІВСЬКА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

Науковий ступінь, вчене звання: Кандидат психологічних наук, доцент.

Дисципліни, що викладає: «Психологія», «Педагогічна психологія», «Теорія та методика соціальної роботи», «Соціальний менеджмент», «Соціальна екологія».

Email: inka020571@gmail.com

Тел.: 0631043029

Детальніше


ГАБА ІРИНА МИКОЛАЇВНА

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології та соціальної роботи

Дисципліни, що викладає: «Загальна психологія», «Вікова психологія», «Практикум з загальної психології».

Email: gabairina@gmail.com

Детальніше


ЛЯЩ ОКСАНА ПАВЛВНА
ЛЯЩ ОКСАНА ПАВЛВНА

Науковий ступінь, вчене звання: доктор психологічних наук, доцент, кафедри психології та соціальної роботи

Дисципліни, що викладає: «Загальна психологія», «Соціальна психологія», «Психологічний супровід соціальної роботи», «Сімейне консультування», «Психологічні технології іміджмейкінгу та PR»

Детальніше


МЕЛЬНИК ЮЛІЯ ВІКТОРІВНА

Науковий ступінь, вчене звання: Кандидат психологічних наук, асистент кафедри психології та соціальної роботи.

Дисципліни, що викладає: «Психологічне консультування», «Вікова психологія», «Вікове консультування», «Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами», «Психологія сім’ї».

Email: yuliagoncharenko.ps@gmail.com

Google scholor

Детальніше


КИЛІВНИК АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Доцент кафедри психології та соціальної роботи.

Науковий ступінь, вчене звання: Кандидат педагогічних наук (2015 р.), доцент.

Дисципліни, що викладає: «Партнерство в соціальних проєктах», «Загальна психологія», «Соціальна психологія». Здійснює керівництво бакалаврськими та магістерськими роботами студентів.

Email: anigvo008@gmail.com

Детальніше


КОЛОМІЄЦЬ ЛЕСЯ ІГОРІВНА

Науковий ступінь, вчене звання: Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри психології та соціальної роботи.

Забезпечує викладання навчальних дисциплін: „Психодіагностичний практикум у соціальній роботі”, „Експериментальна психологія”, „Організація психологічної служби”, „Психодіагностика”, „Психологія загальна та вікова”, „Психологія”, „Діагностування потреб місцевої громади”.

Email: kolomiiets_lesia_77@ukr.net

Детальніше


КОМАР ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Доцент кафедри психології та соціальної роботи

Науковий ступінь, вчене звання: Кандидат психологічних наук (2005 р.), доцент.

Дисципліни, що викладає: «Психологічне консультування», «Психологія сім’ї», «Сучасні теорії глибинної психології», «Психологія супервізії». Здійснює керівництво кандидатськими дисертаціями, магістерськими роботами студентів.

Email: tanykomar1234@gmail.com

Детальніше


ШАХОВ ВЛАДИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Асистент кафедри психології та соціальної роботи.

Дисципліни, що викладає «Управління в соціальній сфері»

Детальніше


ШАХОВ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

Професор кафедри психології та соціальної роботи.

Науковий ступінь, вчене звання: Доктор психологічних наук (2008 р.), професор.

Дисципліни, що викладає: «Управління в соціальні сфері «Психологія і педагогіка профільної середньої освіти», «Тенхнології соціальних досліджень». Здійснює керівництво кандидатськими дисертаціями, магістерськими роботами студентів.

Детальніше


САРАНЧА ІРИНА ГРИГОРІВНА

Доцент кафедри психології та соціальної роботи

Науковий ступінь, вчене звання: Кандидат педагогічних наук (2013 р.).

Дисципліни, що викладає: «Основи управління соціальними програмами та проєктами», «Соціальна опіка та піклування», «Менеджмент соціально-педагогічної роботи», «Менеджмент соціальних інституцій, проєктів та програм», «Корекційна робота у процесі соціально-педагогічної реабілітації».Здійснює керівництво курсовими та магістерськими роботами студентів, є керівником практики студентів.

Email: isarancha@gmail.com

Детальніше


ПЕДОРЕНКО ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА

Старший викладач кафедри психології та соціальної роботи

Науковий ступінь, вчене звання: Кандидат психологічних наук

Дисципліни, що викладає: «Психологічна корекція», «Соціальна психологія», «Політична психологія».

Тел.: 097 348 02 49

Email: pedorenkovalya@ukr.net

Детальніше


ШТИФУРАК ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ

Доцент кафедри психології Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, кандидат педагогічних наук.

Детальніше


ШУЛЬГА ГАЛИНА БОРИСІВНА

Доцент кафедри психології та соціальної роботи

Науковий ступінь, вчене звання: Кандидат педагогічних наук (2007 р.), доцент (2014 р.)

Дисципліни, що викладає: «Психодіагностика», «Основи психодіагностики», «Вікова психодіагностика», «Психологія раннього та дошкільного дитинства». Здійснює керівництво магістерськими роботами студентів. Є керівником студентів, які зайняли призові місця у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт у галузях «Педагогічна і вікова психологія», «Загальна і соціальна психологія», «Гендерна психологія» та Всеукраїнській олімпіаді зі спеціальності «Психологія».

Детальніше


БЕЗВЕРХИЙ ОЛЕГ СТАНІСЛАВОВИЧ

Доцент кафедри психології та соціальної роботи.

Науковий ступінь, вчене звання: Кандидат психологічних наук (2002 р.).

Дисципліни, що викладає: «Етика управління в соціальній роботі», «Вступ до спеціальності «Соціальна робота», «Організаційна психологія», «Психологічна допомога в екстремальних ситуаціях». Здійснює керівництво кандидатськими дисертаціями, магістерськими роботами студентів.

Email: bezoleg2016@gmail.com

Детальніше


ЧОРНА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА

Старший викладач кафедри психології та соціальної роботи.

Науковий ступінь, вчене звання: Кандидат психологічних наук (2020 р.).

Дисципліни, що викладає: «Загальна психологія», «Диференціальна психологія», «Вікова психологія», «Педагогічна психологія», «Соціальна психологія», «Психологія мотивації поведінки й діяльності». Здійснює керівництво курсовими та дипломними роботами студентів.

Email: elenachorna77@ukr.net

Детальніше


ЧУХРІЙ ІННА ВОЛОДИМИРІВНА

Науковий ступінь, вчене звання: Доктор психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології та соціальної роботи.

Дисципліни, що викладає: «Вікова психологія», «Спеціальна психологія», «Комплексне соціальне реабілітування», «Психофізіологія», «Вікове консультування». Здійснює керівництво магістерськими роботами студентів, кандидатськими дисертаціями.

Email: Chukhriiinna@gmail.com

Детальніше


ПОПОВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА

Науковий ступінь, вчене звання: Кандидат філософських наук, доцент.

Дисципліни, що викладає: «Історія психології», «Психологія особистості», «Етнопсихологія», «Соціальний маркетинг», «Організація благодійної діяльності». Здійснює керівництво магістерськими і бакалаврськими роботами студентів.

Детальніше


ФУШТЕЙ ОКСАНА ВАСИЛІВНА

Науковий ступінь, вчене звання: Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології.

Дисципліни, що викладає: «Історія соціальної роботи», «Соціальна робота з вразливими категоріями населення», «Соціальна робота в різних сферах суспільної практики», «Психологія соціальної роботи», «Технології соціальної роботи», «Статистичні методи в соціальній роботі», «Соціальна робота в громаді», «Соціальні послуги в ОТГ», «Організація діяльності громадських організацій».

Email: fyshtey5@gmail.com

Детальніше


ВІЗНЮК ІНЕССА МИКОЛАЇВНА

Науковий ступінь, вчене звання: Доктор психологічних наук, доцент кафедри психології.

Дисципліни, що викладає: «Міжнародні соціальні інституції та програми», «Соціально-психологічний супровід в інклюзивному середовищі», «Патопсихологія», «Основи соціально-психологічного реабілітування», «Антропологія та еволюція нервової системи людини», «Сучасні тенденції теорії і практики психології», «Конфліктологія».

Детальніше


МЕЛЬНИК ІРИНА МИКОЛАЇВНА

Aсистент кафедри психології та соціальної роботи

Дисципліни, що викладає: «Психологія сім’ї», «Практикум із загальної психології», «Загальна психологія», «Вступ до спеціальності», «Психофізіологія».

Детальніше


МАЗАЙ ЛАДА ЮРІЇВНА

Асистент кафедри психології та соціальної роботи

Професійна кваліфікація: психолог, організаційний психолог, викладач психології.

Email: lada.mazai@vspu.edu.ua

Детальніше