головна факультету
головна університету

Адреса кафедри: 21100, Вінниця, вул.Острозького,32, кафедра дошкільної та початкової освіти.
корпус 1, к. № 243., вн.телефон 2-87,
завідувач кафедри: корп. 1, к. 242, вн.телефон 3-63.
E-mail: dpovdpu@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/groups/128890884412312/

Наші партнери

Кафедра дошкільної та початкової освіти постійно ініціює розширення освітніх зв’язків з питань освіти дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Належну увагу кафедра приділяє організації освітянських семінарів, форумів, брифінгів, конференцій, де відбувається спільне обговорення найактуальніших проблем зв’язку педагогічної науки і практики роботи закладів дошкільної та початкової школи.

Налагоджено організаційно-методичні зв’язки з кафедрами дошкільної та початкової освіти Бердянського, Кіровоградського, Луганського, Полтавського, Рівненського, Тернопільського, Уманського, Кам’янець-Подільського, Чернівецького педагогічних університетів та ін.

У вересні 2017 р. між Вінницьким державним педагогічним університетом імені Михайла Коцюбинського та громадською організацією «Вінниця ДАУН СИНДРОМ» підписано Угоду про співпрацю. На підставі цієї Угоди було створено експериментальний майданчик з метою використання сучасних інноваційних технологій виховання й розвитку дітей з синдромом Дауна в умовах інклюзивної освіти на базі факультету дошкільної, початкової освіти та мистецтв Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, за участю громадської організації «Вінниця ДАУН СИНДРОМ».

Кафедра дбає про налагодження зв’язків з провідними науковими центрами України. Системно зміцнюються контакти з науково-дослідними інститутами АПН України. З лабораторією початкової освіти Інституту педагогіки АПН України налагодила міцні й продуктивні зв’язки професор Н.І. Лазаренко, яка постійно бере участь у методичних нарадах і конференціях на базі лабораторії, працює у складі журі республіканського конкурсу «Вчитель року».

З лабораторією методики викладання російської мови та мов національних меншин АПН України творчо співпрацює професор І.М. Лапшина, що допомогло зреалізовувати науково-методичний потенціал у процесі підготовки та видання підручників та посібників з навчання дітей російської мови в початковій школі. Результатами науково-методичної взаємодії є також впровадження нових технологій навчання письма у школах № 4, 6, 32, «Дельфін», «АІСТ» м.Вінниці.

Міцні наукові зв’язки налагоджені з кафедрою педагогіки і методики початкового навчання НПУ ім. М.Драгоманова, зокрема з академіком В.І. Бондарем, професором І.М. Шапошніковою, доцентом В.І. Шпак та ін. Так, доцент Г.Г. Кіт часто бере участь у засіданнях кафедри педагогіки і методики початкового навчання, присвячених обговоренню актуальних питань початкової школи і компетентнісного підходу до підготовки вчителя в контексті реалізації завдань державного стандарту вищої педагогічної освіти. Вона є постійним членом журі республіканських конкурсів студентських наукових робіт у галузі педагогіки початкової освіти. Тісні дружні зв’язки встановлені доцентами Л.В. Любчак та Л.А. Присяжнюк з кафедрою методик та технологій дошкільної освіти НПУ ім. М.Драгоманова, особливо із її завідувачем, професором І.О. Луценко. Плідно співпрацює доцент Л.В. Любчак з кафедрою педагогічної творчості і майстерності НПУ ім. М.Драгоманова. Участь у науково-практичних конференціях, щорічні публікації у збірнику наукових праць, обмін науково-методичною літературою дають можливість викладачам нашої кафедри підвищувати рівень педагогічної майстерності. Результатом такої різнопланової роботи є створення угоди про співпрацю між ВДПУ ім. М.Коцюбинського та НПУ ім. М.Драгоманова.

Старший викладач О.В. Колосова розпочала співпрацю з ВНМУ ім. М.Пирогова, зокрема кафедрою очних хвороб, продовжує співпрацювати з методичним кабінетом Департаменту освіти Вінницької міської ради (керівником Центру практичної психології та соціальної роботи Ж.О. Воловодівською, методистом дошкільної освіти Л.В. Бондарчук). Разом зі «Школою Волонтерства» ВДПУ імені Михайла Коцюбинського та ГО «Хвиля життя» 01 червня 2018 р. було організовано майстер-класи та різні творчі види діяльності для незрячих дітей.

Доцент Л.А. Присяжнюк підтримує зв’язки з відділом освіти Липовецької районної державної адміністрації щодо проведення профорієнтаційної роботи, рецензування методичної продукції.

Доценти О.А. Голюк та Н.Ю. Родюк підтримують тісні зв’язки з освітнім центром для дітей та дорослих Hub-school, який відкрив приватний дитячий садок, Комунальним закладом «СЗОШ І-ІІІ ст. № 5 ВМР» та Агрономічненською ЗОШ І-ІІІ ст., в яких працюють наші випускники.

Асистент А.В. Хіля в рамках співпраці з Міністерством освіти і науки України (Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Європейський Центр імені Вергеланда, Центр освітнього моніторингу, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова) бере участь у тренінгових сесіях проекту «Розвиток громадянських і соціальних компетентностей у системі підготовки вчителів в Україні» (2017-2018 рр.), що реалізується в рамках Програми Європейського центру ім. Вергеланда «Демократична школа: підтримка освітніх реформ в Україні у 2018-2021 рр.». Налагоджено співпрацю з науково-дослідною частиною Університету «Україна» щодо конкурсу наукових робіт та їх рецензування, а також участі у науково-практичних конференціях та семінарах. Асистент А.В. Хіля стала ініціатором підписання угоди про співпрацю між факультетом дошкільної, початкової освіти та мистецтв та комунальним закладом «Вінницький навчально-методичний комплекс: спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ст. – дошкільний заклад Вінницької обласної Ради». Проводяться екскурсії до закладів реабілітації та інклюзивного навчання для студентів 4-го курсу.

У 2019 році було відкрито громадську організацію "ЛогоКлуб", одним із напрямків діяльності якої є впровадження міжнародного проєкту PBL.

Таким чином, спостерігається систематичне якісне та ефективне забезпечення співпраці з педагогічними закладами країни, області, міста: проведення педагогічної практики, відвідування занять і методичних нарад, вивчення позитивного педагогічного досвіду, підготовка спільних публікацій з вихователями ЗДО та учителями СЗОШ, проведення експериментальної роботи студентами-дипломниками, педагогічне консультування вихователів та методистів ЗДО, учителів шкіл. Розширилася база потенційних партнерів серед професійно-технічних та вищих навчальних закладів, громадських організацій, що сприятиме практико-орієнтованій підготовці спеціалістів дошкільної та початкової освіти, а також розширить можливості для подальшого працевлаштування випускників факультету.

Меморандум про створення Платформи Академічного Розвитку Університетської Особистості

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Вінницький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Барська міська рада та Барський ліцей №2 Барської міської ради Вінницької області

Глухівський національний університет імені Олександра Довженка

Відділ освіти Липовецької райдержадміністрації Вінницької області

Комунальна установа «Липовецький методичний центр»

Національна академія педагогічних наук України

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Договір з ЛогоКлубом

Маріупольський державний університет

Київський університет імені Б.Грінченка

Національний університет «Чернігівський колегіум» ім. Т.Г. Шевченка


Зустрічі з провідними науковцями та зарубіжними партнерамипереглядів: 7552020 ВДПУ