головна факультету
головна університету

Адреса кафедри: 21100, Вінниця, вул.Острозького,32, кафедра дошкільної та початкової освіти.
корпус 1, к. № 243., вн.телефон 2-87,
завідувач кафедри: корп. 1, к. 242, вн.телефон 3-63.
E-mail: dpovdpu@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/groups/128890884412312/

Освітній процес

Сьогодні надзвичайно важливим є виховання педагога нової формації, здатного швидко приймати креативні, високопродуктивні рішення, займатися саморозвитком, бути в центрі педагогічних новацій. Саме таких вихователів ЗДО та учителів початкової школи намагається щорічно випускати кафедра дошкільної та початкової освіти.

Викладачі кафедри розуміють, що у зв’язку зі світовими змінами, економічними, політичними реформами, ростом інформаційного поля отримані студентами знання швидко застарівають, тому намагаються формувати у них компетентності, які стимулюватимуть майбутніх педагогів до постійного самовдосконалення.

Педагоги кафедри з високим професіоналізмом, креативністю підходять до організації та проведення освітнього процесу студентів. Створюючи умови для квазіпрофесійної діяльності, викладачі намагаються адаптувати майбутніх вихователів та учителів до професії, підтримати у будь-яких педагогічних починаннях. Лекційні, практичні та лабораторні заняття завжди проводяться на високому рівні, студенти не тільки отримують вичерпні знання, але й мають можливість одразу реалізувати їх на практиці. У своїй педагогічній діяльності викладачі повсякчас використовують інноваційні технології навчання, впроваджують зарубіжний освітній досвід, організовують зустрічі з кращими педагогами міста, залучають студентів до проектної діяльності, екологічних та благодійних акцій, квестів, ігор-подорожей, екскурсій до шкіл та садочків міста тощо. Кожне заняття стає для студента справжньою подією, наповненою знаннями та позитивними емоціями. Свої наукові здобутки майбутні педагоги можуть презентувати на конференціях, семінарах, брифінгах, круглих столах, конкурсах, які організовує кафедра. Важливим для педагогів кафедри є налагодження діалогу зі студентами, створення атмосфери довіри та дружби.


Освітній процес

Графік освітнього процесу

Стандарт вищої освіти України: перший (бакалаврський) рівень, галузь знань 01 – «Освіта/Педагогіка», спеціальність 012 «Дошкільна освіта»

Навчальний план спеціальності 012 Дошкільна освіта – 2016 р.

Освітня програма «Дошкільна освіта. Початкова освіта» - 2017 р.

Освітня програма «Дошкільна освіта. Логопедія» – 2017 р.

Навчальний план спеціальності 012 Дошкільна освіта – 2017 р.

Освітня програма «Дошкільна освіта. Початкова освіта» - 2019 р.

Освітня програма «Дошкільна освіта. Логопедія» – 2019 р.

Навчальний план спеціальності 012 Дошкільна освіта – 2019 р.

Рецензії на освітні програми

Відгуки роботодавців

Анкетування викладачів

Результати анкетування викладачів


Проєкти освітніх програм і навчальних планів, які обговорюються.

Освітня програма «Дошкільна освіта. Початковаі освіта» - 2020 р.

Навчальний план «Дошкільна освіта. Початкова освіта» - 2020 р.

Освітня програма «Дошкільна освіта. Логопедія» – 2020 р.

Навчальний план «Дошкільна освіта. Логопедія» – 2020 р.

Відомості про самооцінювання освітньої програми «Дошкільна освіта. Початкова освіта»

Відомості про самооцінювання освітньої програми «Дошкільна освіта. Логопедія»


Пропозиції до освітніх програм та навчальних планів надсилати до 20.03.2010 р. на електронну адресу: kafdpo@vspu.edu.ua
переглядів: 24592020 ВДПУ