головна інституту
головна університету

Адреса кафедри: 21100, Вінниця, вул.Острозького,32, кафедра дошкільної та початкової освіти.
корпус 1, к. № 243., вн.телефон 2-87,
завідувач кафедри: корп. 1, к. 242, вн.телефон 3-63.
E-mail: dpovdpu@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/groups/128890884412312/

Міжнародна співпраця

Кафедрою ДПО налагоджено співпрацю із закордонними ЗВО-партнерами, яка виявляється у проведенні спільних наукових заходів, стажуванні викладачів, підготовці спільних публікацій тощо.

 1. Старопольська Школа Вища (м.Кельце, Польща).
 2. Вища Школа Лінгвістична (м.Ченстохове, Польща).
 3. Мозирський державний педагогічний університет ім.І.П.Шамякіна.
 4. Брестський державний університет ім.О.С.Пушкіна.
 5. Білоруський державний педагогічний університет імені Максима Танка (угода готується).
 6. Барановічський державний університет (угода готується).
 7. Європейський центр ім. Вергеланда (Співпраця в рамках спільного освітнього проекту).
 8. World Youth Alliance Europe (Співпраця в рамках міжнародного освітнього проекту).
 9. Європейський центр з питань меншин (угода готується).
 10. Фонд народонаселення ООН в Україні ЮНІСЕФ (Співпраця в рамках міжнародного освітнього проекту).
 11. Університетський коледж південно-східної Норвегії (Співпраця в рамках міжнародного освітнього проекту).

В рамках угоди про співпрацю між ВДПУ ім.М.Коцюбинського та Старопольською Школою Вищою 7 викладачів кафедри дошкільної та початкової освіти доценти О.А. Голюк, О.П. Григорович, Н.О. Комарівська, Н.О. Пахальчук, Н.Ю. Родюк, ст.викл. О.В. Колосова, ас. А.В. Король пройшли безкоштовне стажування на базі Старопольської Школи Вищої (в обсязі 108 год.).

Окрім того доц. Н.Ю. Родюк пройшла ще 2 міжнародних стажування в Фінляндії (1-12 вересня 2017 року), Словацькій Республіці та Чехії (23-29 квітня 2018 року).

Проф. Н.І. Лазаренко та ас. А.В. Хіля стажувалися в університеті Яна Кохановського (15-20 січня 2018 року у м.Кельце, Польща), доц. В.І. Імбер – в університеті Кардинала Стефана Вишинського 15.11-20.11.2017 р. (м. Варшава, Польща, 108 год.), проф. К.Л. Крутій – в університеті суспільних наук (UNS), м. Лодзь, Польща (вересень 2017 р.).

Загалом закордонне стажування пройшли 11 викладачів кафедри.

кафедра дошкільної та початкової освіти

Доценти Н.О. Пахальчук, Н.Ю. Родюк та ас. А.В. Хіля отримали сертифікати про проходження курсу English for Media Literacy (Англійська для медіаграмотності), за програмою Пенсильванського Університету (США), з 26.03.2018 по 29.04.2018 в м.Вінниці.

Завідувач кафедри, доцент О.А. Голюк підтримує тісні зв’язки з Старопольською Школою Вищою (м. Кельце, Польща) та Вищою Школою Лінгвістичною (м.Ченстохова, Польща); доц. О.П. Демченко – з Українською асоціацією дослідників освіти UERA (Ukrainian Educational Research Association), членом якої вона є, та науковцями Резекненської академії технологій (Латвія); доц. В.І. Імбер – з Барановичським державним університетом (м. Барановичі, Білорусь); доц. Н.Ю. Родюк – з Західно-Фінляндським коледжем (м. Гуйттінен, Фінляндія); ас. А.В. Хіля – з Брестським державним університетом імені О.С.Пушкіна (м.Брест, Білорусь) та Малопольською фундацією польсько-українсько-словацької дружби «Братерство» (Словацька Республіка). Усі зазначені організації стали співорганізаторами ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти» та взяли в ній активну участь.

Викладачі кафедри дошкільної та початкової освіти виступають організаторами та учасниками міжнародних науково-практичних конференцій:

Доц. О.А. Голюк – у міжнародних конференціях «Гармонизация психофизического и социального развития детей» у Білоруському державному педагогічному університет імені Максима Танк (19 квітня 2018 р., м. Мінськ, Білорусь) та «BEZPIECZENSTWO XXI WIEKU» у відділенні Старопольської Школи Вищої в Мишлениці (11-12 травня 2018 р., Польща);

Доц. О.П. Демченко – у «Юбилейной XХV Международной студенческой научно-практической конференции «От идеи – к инновации» в Мозирському державному педагогічному університеті імені І.П. Шамякина (26 квітня 2018 р., Білорусь);

Ас. А.В. Хіля – «Социально-педагогическая и медико-психологическая поддержка развития личности в онтогенезе» в Брестському державному університеті імені О.С.Пушкіна (17-18 травня 2018 року, Білорусь).

Доц. Н.О. Пахальчук в рамках співпраці з Федерацією ботмерівської гімнастики (м.Швеція) взяла участь в семінарах «Теоретико-методичні засади Ботмерівської гімнастики та її використання у навчально-виховному процесі закладів освіти» (жовтень 2017 року, 21-22 квітня 2018 р., м.Вінниця, тренер – Й.Петерсон).

Доц. В.І. Імбер в рамках угоди про співпрацю між ВДПУ ім.М.Коцюбинського та Університетом Кардинала Стефана Вишинського не тільки пройшла стажування (15.11-20.11.2017 р., м. Варшава, Польща, 108 год.), а також взяла особисту участь в освітньому семінарі на тему «Подання заяв на фінансування навчання і проведення наукових досліджень у польських ВНЗ».

Доц. О.А. Голюк була запрошена для читання лекцій з проблем педеутології у Старопольську Школу Вищу в м.Кельце (Польща).

Ас. А.В. Хілею було подано заявки на участь у:

 • Rotary Peace Fellowship 2019-2020, для отримання стипендії на проходження магістерської програми з міжнародних відносин, миру та врегулювання конфліктів, сталого розвитку;
 • другій літній школі у Женеві – The second GEM-STONES Summer School ‘Institutional Proliferation and EU External Action’ will take place at the Global Studies Institute of University of Geneva in Switzerland, on 2nd – 6th July 2018.

Також викладачі кафедри активно публікують наукові статті у зарубіжних виданнях. Так, за звітний період опубліковано 4 закордонні монографії в Польщі та Латвії (проф. К.Л. Крутій, доценти О.А. Голюк, Н.Ю. Родюк, Л.В. Любчак, Н.О. Пахальчук); 27 статей у зарубіжних виданнях (професори К.Л. Крутій, Н.І. Лазаренко, І.М. Лапшина, доценти О.А. Голюк, Г.Г. Кіт, О.П. Демченко, В.І. Імбер, Т.М. Кривошея, Н.О. Пахальчук, Н.Ю. Родюк, асистенти А.В. Хіля, Т.С. Білик, І.В. Карук, К.А. Колеснік, С.Ю. Осадчук, Т.Д. Сіваш, І.А. Стахова).


переглядів: 2019 ВДПУ