головна факультету
головна університету

Адреса кафедри: 21100, Вінниця, вул.Острозького,32, кафедра дошкільної та початкової освіти.
корпус 1, к. № 243., вн.телефон 2-87,
завідувач кафедри: корп. 1, к. 242, вн.телефон 3-63.
E-mail: dpovdpu@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/groups/128890884412312/

Педагогічна практика

Лекція 1. Специфіка виховної роботи в ЛОТ

Лекція 2. Технологія спілкування з дітьми різного віку в умовах табірного літа

Лекція 3. Особливості організації праці вожатого (вихователя). Планування та облік роботи у літніх оздоровчих таборах (ЛОТ).

Лекція 4. Особливості роботи вихователя у різні періоди табірної зміни

План роботи. Практика

У системі професійної підготовки майбутніх педагогів (учителів початкової школи, вихователів ЗДО) важлива роль відводиться педагогічній практиці. Вона виступає органічною складовою єдиного освітнього процесу, психолого-педагогічної і методичної підготовки майбутнього вчителя та вихователя, пов’язуючи теоретичне навчання студента у ЗВО з його майбутньою самостійною роботою в ЗДО та початковій школі.

Саме тому її організації і проведенню на кафедрі надається велика увага. Вінницьким державним педагогічним університетом імені Михайла Коцюбинського підписані угоди з Департаментом освіти та науки Вінницької обласної державної адміністрації та з Департаментом освіти та науки Вінницької міської ради, що надає можливість нашим студентам проходити практику у всіх школах та садочках міста Вінниці та Вінницької області, таким чином краще познайомитися із педагогічною справою, перейняти досвід вчителів та вихователів міста (області), розширити панорамність педагогічного світогляду.

Педагогічна практика є неперервною протягом усього періоду навчання студента в ЗВО. На кожному курсі, починаючи з другого, майбутній педагог проходить один-два запланованих види практики. Тривалість практики від курсу до курсу зростає в міру ускладнення завдань, які ставляться перед студентами з метою поступової і систематичної підготовки їх до самостійної професійної діяльності.

До системи педагогічної практики включені такі її види:


Педагогічна практика сприяє поглибленому вивченню професійної діяльності вчителя на основі засвоєної фахової методики, психолого-педагогічних дисциплін, вироблення умінь і навичок з навчальної і виховної роботи.

Проведенню кожного етапу педагогічної практики передує організаційна робота, спрямована на ознайомлення студентів з метою та завданнями практики, формами і методами роботи, критеріями оцінювання. На початку практики проводиться настановча конференція. Педагогічною практикою студентів керують досвідчені викладачі, які мають значний досвід роботи у вищих, закладах середньої загальної та дошкільної освіти.

Найулюбленішою практикою наших студентів є практика у літніх оздоровчих таборах. Вона відбувається наприкінці VІ семестру. Передує такій практиці табірний збір, під час якого студенти залучаються до участі у конкурсі малюнка на асфальті, презентації загонів, конкурсах „Світ – театр, а ми – в ньому актори”, „Барви літа”, оформленні загонової газети тощо. Крім того, майбутні вожаті відвідують заняття майстерень „Марафон ігор”, „Художньо-прикладна”, „Клуб „Підліток”, „Справи в загоні”, „Здоров’я”, „Туристична”, „Пісенний вернісаж” та інші. Базами такої практики є оздоровчі табори, дитячі санаторії м. Вінниці, Вінницької області, Одеси, Одеської області (л.о.т. „Казкова долина” Літинського району Вінницької області; д.о.т. ім. Ю.Рябчинської с. Коло-Михайлівки ; ДС ім. М.Коцюбинського м. Вінниці; л.о.т. „Мрія” с.Городківки Крижопільського району Вінницької області; ДЮСОБ „Колос” м.Вінниці; л.о.т.„Пролісок” с. Йосипівки Козятинського району Вінницької області, л.о.т. „Дружба” с.Вовчок Немирівського району; Шаргородський ОК ім. Загурного; д.о.т.„Залив” Одеської області та ін.).

Навчаючись у магістратурі, студенти мають можливість проходити науково-дослідну та асистентську практику. Асистентська практика дозволяє студентам набути практичних навичок та досвіду викладацької роботи, оскільки знайомляться із сучасними методами навчальної роботи у ЗВО, із змістом та особливостями педагогічної діяльності викладачів кафедри, з їх педагогічним досвідом. Науково-дослідна практика магістрів є логічним продовженням асистентської практики та завершальним етапом у науковій підготовці студентів. Вона призначена для поглиблення підготовки студентів магістратури до науково-дослідної діяльності, у ході якої вони ознайомлюються з науковою проблемою кафедри дошкільної та початкової освіти, вчаться визначати наукові проблеми у педагогічній діяльності і шляхи їх вирішення; вивчають та впроваджують передовий педагогічний досвід та сучасні інноваційні технології та методики у галузі початкової освіти.

Важливу роль відіграє підбір закладів освіти для проведення педагогічних практик. Так, на сьогодні налагоджені тісні зв’язки з рядом закладів дошкільної освіти м. Вінниці:

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад №10» Вінницької міської ради.   Угода

Працівники закладу роблять все для того, щоб виховати гармонійно розвинену, впевнену в собі, цілеспрямовану особистість. В закладі дошкільної освіти створені умови для реалізації дитиною свого природного потенціалу, розвитку базових якостей особистості, формування дитячої творчості, вміння створювати та реалізовувати власні задуми.

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад №21» Вінницької міської ради.   Угода

Педагогічний колектив садочка активно займається музичним вихованням дошкільників, взаємодією з батьківським колективом. Вихователі закладу завжди відкриті до спілкування та з радістю діляться досвідом зі студентами.

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад №26» Вінницької міської ради.    Угода

Освітній заклад активно впроваджує оздоровчі технології навчання, використовує художньо-продуктивну діяльність як інструмент розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку, займається підвищенням якості роботи щодо розвитку пізнавальних процесів дітей дошкільного віку через пошуково-дослідницьку діяльність та використовує сучасні підходи до формування комунікативно-мовленнєвої компетентності дошкільників засобами українського народознавства. Маючи великий запас педагогічного досвіду, колектив закладу з радістю чекає на студентів та ділиться з ними усіма премудростями педагогічної справи.

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад №27» Вінницької міської ради.   Угода

Колектив закладу поглиблено працює над художньо-естетичним розвитком дошкільників, що червоною ниткою проходить через увесь освітній процес, охоплюючи різні форми роботи з дітьми. Особливість роботи полягає у створенні розгалуженої системи гуртків, спрямованість яких дає можливість задовольнити найвибагливіші потреби кожної дитини. Організація педпроцесу проходить в цікавій ігровій формі з врахуванням особливостей психофізичного розвитку дошкільників.

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад №29» Вінницької міської ради.   Угода

Комфортний садочок, який став казковою пригодою для своїх вихованців. Педагоги закладу займаються особистісним розвитком кожного дошкільника та із задоволенням діляться своїм досвідом.

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад №30» Вінницької міської ради.   Угода

Освітній заклад спрямовує свою діяльність на особистісне зростання дошкільників, що вдається через активну діяльність діючих гуртків: англійської мови, ерудитів «Дослідники, чомусики», рукоділля (вишивання) «Чарівні ниточки», нетрадиційного малювання «Веселковий пензлик», розвитку творчих здібностей (театралізована діяльність) «А-ля прима», ансамблевої гри «Калинонька», ансамблевого співу «До-ре-мі-фа-соль-ка».

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад №21» Вінницької міської ради.   Угода

Це сучасний заклад дошкільної освіти, де працює згуртований, дружній колектив, який забезпечує всі умови для гармонійного розвитку дитини у сучасному суспільстві. Вихователі закладу з радістю діляться своїм досвідом з майбутніми педагогами.

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад №51» Вінницької міської ради.   Угода

Затишний садочок, в якому працюють не аби які професіонали своєї справи. Діяльність закладу спрямована на виховання патріотичних почуттів у дошкільників засобами краєзнавства та з радістю ділиться досвідом з нашими студентами.

А також підтримуються зв’язки із загальноосвітніми школами міста:

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 ім. Д.І. Менделєєва Вінницької міської ради.     Угода

Вчителі школи активно працюють, використовуючи інноваційні технології навчання та виховання учнів, займаються їх розвитком та компетентнісним зростанням.

Загальноосвітня школа І ступеня №5 Вінницької міської ради.     Угода

Основне гасло школи полягає не лише у тому, щоб давати знання, а виховувати людей – Людей з великої літери. Школа завжди радо приймає наших студентів та ділиться досвідом.

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8 Вінницької міської ради.     Угода

Школа працює над розвитком особистості кожного учня і підвищенням творчої активності обдарованих дітей; займається вихованням школярів як моральних, культурних людей із розвиненим естетичним і етичним ставленням до навколишнього світу і самого себе. Педагоги з радістю діляться своїм досвідом із студентами та активно залучають їх до педагогічної діяльності.

Спеціалізована загальноосвітня школа І ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов №25 Вінницької міської ради.     Угода

Ця школа – єдина в області з поглибленим вивченням англійської мови. Серед шкіл України має високий рейтинг з рівня знань учнями англійської мови; налагоджені інтеркультурні зв’язки з освітніми закладами близького і дальнього зарубіжжя. Заклад має міцну матеріальну базу, сучасні технічні засоби навчання. Школа працює над створенням умов для розвитку інтелектуально-творчої особистості молодшого школяра через систему багатовекторного розвитку закладу. Саме в цій школі майбутні педагоги під час педагогічної практики мають можливість реалізувати свої творчі проекти, ідеї та задуми.

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №12 Вінницької міської ради.     Угода

Чудова школа, яка творчо підходить до освітнього процесу учнів. Педагоги переконані, якщо вчитель став другом дитини, якщо ця дружба осяяна благородним захопленням, поривом до чогось світлого, розумного, у серці дитини завжди пануватиме радість. Саме таким досвідом роботи вчителі з радістю діляться з нашими студентами.

Фізико-математична гімназія №17.     Угода

Гімназія – це талановитий колектив однодумців, який створює умови для реалізації творчих здібностей учнів та вчителів, гарантуючи високу якість освіти. ФМГ є експериментальним закладом Всеукраїнського рівня. Тема інноваційної та дослідницької діяльності – “Створення інформаційно-освітнього середовища як форми організації навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу”. Гімназія показує зразковий приклад професійного становлення вчителя для майбутніх педагогів, які приходять на практику.

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №22 Вінницької міської ради.     Угода

Головне своє завдання вчителі вбачають у розкритті індивідуальності кожної дитини, тому що розуміють: від того, якими будуть перші шкільні роки вихованців, залежить усе їхнє подальше навчання і майбутній життєвий шлях. Девізом школи стали слова Ш. Амонашвілі: “Нехай учитель поспішає до дітей, радіє кожній зустрічі з ними, тоді й діти поспішатимуть у школу і щиро радітимуть кожній зустрічі зі своїм учителем”.

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №27 Вінницької міської ради.      Угода

Школа для учнів є другою домівкою, вона славиться багатьма досягненнями та нагородами, особливо педагогічний колектив звертає увагу на компетентнісне зростання кожного учня.

Навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія №30 імені Тараса Шевченка Вінницької міської ради.     Угода

Особлива увага у виховній роботі школи-гімназії приділяється екологічному, правовому, патріотичному та громадянському вихованню учнів. Постійно та наполегливо педагогічний колектив працює над створенням можливостей для самореалізації кожного учня школи-гімназії як громадянина та соціально компетентної особистості, готової жити в інформаційному суспільстві.

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №32 Вінницької міської ради.     Угода

Педагогічний колектив школи працює над реалізацією Концепції, цільової програми та методичної проблеми: «Формування конкурентоспроможної особистості учня засобами інноваційних технологій в умовах створення сучасного освітнього простору». З чим активно знайомлять студентів та залучають їх до активної співпраці.

Агрономічненська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, Вінницького району, Вінницької області.    Угода

Унікальна за своєю суттю школа, яка забезпечує висококваліфіковану підготовку молодших школярів, працює над розвитком та становленням як кожного окремого учня, так і колективу зокрема. Педагогічний колектив з радістю приймає студентів на практику, ділиться досвідом.
переглядів: 119002020 ВДПУ