головна інституту
головна університету

Адреса кафедри: 21100, Вінниця, вул.Острозького,32, кафедра дошкільної та початкової освіти.
корпус 1, к. № 243., вн.телефон 2-87,
завідувач кафедри: корп. 1, к. 242, вн.телефон 3-63.
E-mail: dpovdpu@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/groups/128890884412312/

З історії створення кафедри дошкільної та початкової освіти

Кафедра педагогіки і методики початкової освіти створена 15 жовтня 1960 року у складі факультету підготовки вчителів І-ІV класів. У витоків становлення кафедри стояли відомі вчені, досвідчені фахівці у галузі організації початкової освіти: ст.викладач А.Ф.Мошинський, доктор педагогічних наук, професор А.Б.Щербо, кандидат філологічних наук, доцент В.В.Богачук, професор ВДПУ В.Я.Волошина.

Першорядного значення для становлення і науково-методичного зростання кафедри набуло відповідальне й грамотне керівництво нею. У різні роки кафедру очолювали провідні спеціалісти університету з великим стажем науково-педагогічної роботи.

Засновником кафедри педагогіки і методики початкової освіти став кандидат педагогічних наук, доцент Л.П.Любивець (1960-1970); відроджував кафедру в період поновлення факультету підготовки вчителів початкових класів кандидат філологічних наук, професор університету І.І.Дацюк (1976-1985), потужне кадрове зростання кафедри розпочалося під керівництвом кандидата психологічних наук, доцента А.Н.Цимбалюк (1985-1994). З 1996 по 2017 роки кафедру очолювала доктор педагогічних наук, професор Тарасенко Г.С. Ці фахівці зробили найбільший внесок у розвиток кафедри. Велику роль у розбудові кафедри відіграла більш ніж двадцятирічна керівна діяльність на посаді декана факультету підготовки вчителів початкових класів кандидата педагогічних наук, професора університету Волошиної В.Я.

Ретроспективний аналіз засвідчує, що найбільш потужний процес кадрового зростання кафедри відбувся протягом 1986–2009 років. Саме в цей період закінчили цільову аспірантуру і захистили кандидатські дисертації Р.В.Загоруй, Г.Г.Кіт., І.М.Лапшина, Н.І.Лазаренко, Л.В.Любчак, Т.М.Кривошея, І.І.Козак, О.В.Грушко, О.П.Грошовенко, Н.О.Пахальчук, Л.А.Присяжнюк, закінчила цільову докторантуру і захистила докторську дисертацію Г.С.Тарасенко.

З 1997 року кафедрою розпочато підготовку магістрів початкової освіти. З 2010 року розпочато підготовку фахівців з дошкільної освіти. У 2011 році кафедра отримала нову назву – кафедра дошкільної та початкової освіти.

У 2012 р. в результаті реорганізації структури університету до складу кафедри дошкільної та початкової освіти увійшла кафедра основ фундаментальних дисциплін.

кафедра дошкільної та початкової освіти
Kафедрa дошкільної та початкової освіти

Кадрове та організаційно-методичне забезпечення навчального процесу

доктор педагогічних наук, професор Тарасенко Г.С.
доктор педагогічних наук,
професор Тарасенко Г.С.

Кадрове забезпечення навчального процесу щороку поліпшується. На кафедрі нині працює 24 викладачі. Серед них: доктори педагогічних наук, професори Г.С. Тарасенко та Крутій К.Л.; доценти Н.І. Лазаренко, Г.Г. Кіт, О.А. Голюк, І.М. Лапшина, О.П. Демченко, Л.В. Любчак, Т.М. Кривошея, Н.О. Комарівська, О.П. Грошовенко, Л.А. Присяжнюк, Н.Ю.Родюк; кандидати педагогічних наук В.І. Імбер, Н.О. Пахальчук, О.В. Колосова, А.В.Хіля; асистенти Т.С. Білик, І.В. Карук, К.А. Колеснік, І.А. Стахова, Т.Д. Сіваш, С.Ю.Осадчук, А.В.Король. Усі викладачі кафедри є кваліфікованими фахівцями в галузі вищої освіти, мають шкільний педагогічний стаж (переважна більшість викладачів працювала у початковій школі і ДНЗ).

Сьогодні кафедра ДПО забезпечує викладання близько 100 фахових дисциплін для студентів спеціальностей «Дошкільна освіта», «Початкова освіта». Чільне місце посідають предмети загальнопедагогічного спрямування (голова методичної комісії – доц. Любчак Л.В.). Чималим є блок методик викладання окремих предметів у початковій школі (голова методичної комісії – доц. Грошовенко О.П.). Додався блок дисциплін з дошкільної педагогіки (голова методичної комісії – доц.Присяжнюк Л.А.)

На кафедрі зосереджено керівництво більшістю видів педагогічної практики (координатор – ст.викл. Колосова О.В.), декількома видами курсових робіт (координатор – доц. Любчак Л.В.), а також відбувається підготовка магістрів (координатор – доц. Кривошея Т.М.).


переглядів: 480802018 © ВДПУ