головна факультету
головна університету

Адреса кафедри: 21100, Вінниця, вул.Острозького,32, кафедра дошкільної та початкової освіти.
корпус 1, к. № 243., вн.телефон 2-87,
завідувач кафедри: корп. 1, к. 242, вн.телефон 3-63.
E-mail: dpovdpu@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/groups/128890884412312/

З історії створення кафедри дошкільної та початкової освіти

Кафедра педагогіки і методики початкової освіти створена 15 жовтня 1960 року у складі факультету підготовки вчителів І-ІV класів. У витоків становлення кафедри стояли відомі вчені, досвідчені фахівці в галузі організації початкової освіти: ст.викладач А.Ф. Мошинський, доктор педагогічних наук, професор А.Б. Щербо, кандидат філологічних наук, доцент В.В. Богачук, професор В.Я. Волошина.

Першорядного значення для становлення і науково-методичного зростання кафедри набуло відповідальне й грамотне керівництво нею. У різні роки кафедру очолювали провідні спеціалісти університету з великим стажем науково-педагогічної роботи.

Засновником кафедри педагогіки і методики початкової освіти став кандидат педагогічних наук, доцент Л.П. Любивець (1960-1970); відроджував кафедру в період поновлення факультету підготовки вчителів початкових класів кандидат філологічних наук, професор університету І.І. Дацюк (1976-1985), потужне кадрове зростання кафедри розпочалося під керівництвом кандидата психологічних наук, доцента А.Н. Цимбалюк (1985-1994). З 1996 по 2017 роки кафедру очолювала доктор педагогічних наук, професор Г.С. Тарасенко. З 1997 року кафедрою розпочато підготовку магістрів початкової освіти. З 2010 року розпочато підготовку фахівців з дошкільної освіти. 2011 року кафедра отримала нову назву – кафедра дошкільної та початкової освіти. 2012 року в результаті реорганізації структури університету до складу кафедри дошкільної та початкової освіти увійшла кафедра основ фундаментальних дисциплін.

кафедра дошкільної та початкової освіти

Велику роль у розбудові кафедри відіграла діяльність таких науковців, які в різні часи очолювали факультет: кандидата педагогічних наук, професора В.Я. Волошиної; кандидата педагогічних наук, професора, а нині ректора, Н.І. Лазаренко. Підтримує кафедру в усіх починаннях теперішній декан – кандидат педагогічних наук, доцент Г.Г. Кіт.

З 2017 року завідувачем кафедри було призначено кандидата педагогічних наук, доцента О.А. Голюк. Саме з початком її керівництва кафедра розпочала новий, міжнародний напрямок у своїй діяльності. Було підписано договори зі Старопольською Школою Вищою у м.Кельце (Польща), Вищою Школою Лінгвістичною у м.Ченстохова (Польща), згідно з якими студенти можуть здобувати «подвійний» диплом, українського та європейського зразка. Налагоджуються стосунки із організаціями ГО «Вінниця ДАУН СИНДРОМ», «HUB-school», школами, закладами дошкільної освіти та центрами розвитку дітей м.Вінниці. Зважаючи на міжнародні зв’язки, викладачі кафедри мають можливість проходити закордонне стажування в найкращих університетах Польщі, Фінляндії, Словаччини та Чехії. Кафедрою здійснюється підготовка молодих спеціалістів, які навчаються у цільовій аспірантурі.

Кафедра дошкільної та початкової освіти імені Валентини Волошиної посідає важливе місце у структурі факультету дошкільної, початкової освіти та мистецтв та у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського.


переглядів: 6912020 ВДПУ