головна факультету
головна університету

Адреса кафедри: 21100, Вінниця, вул.Острозького,32, кафедра дошкільної та початкової освіти.
корпус 1, к. № 243., вн.телефон 2-87,
завідувач кафедри: корп. 1, к. 242, вн.телефон 3-63.
E-mail: dpovdpu@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/groups/128890884412312/

Абітурієнту

Наші випускники

Програми і критерії ДО на базі молодшого спеціалістаСтупінь вищої освіти «БАКАЛАВР»


012 ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

Освітні програми:

Дошкільна освіта. Початкова освіта.

Дошкільна освіта. Логопедія.

Необхідні сертифікати ЗНО

1.Українська мова та література

2.Історія України

3.Математика або біологія.

Випускники отримують кваліфікацію:


Дошкільна освіта.

Початкова освіта.

Дошкільна освіта.

Логопедія.

Бакалавр дошкільної освіти. Вихова-тель дітей раннього та дошкільного віку. Вчитель початкової школи.

Бакалавр дошкільної освіти. Вихова-тель дітей раннього та дошкільного віку. Вчитель-логопед.


Термін навчання:

на базі повної загальної середньої освіти – 4 роки.

на базі ОКР «молодший спеціаліст» – 2 роки.013 ПОЧАТКОВА ОСВІТА

Освітні програми:

Початкова освіта. Дошкільна освіта.

Початкова освіта. Логопедія.

Початкова освіта. Мистецтво.

Необхідні сертифікати ЗНО (для бюджетної пропозиції)

1.Українська мова та література.

2. Математика.

3. Історія України або біологія.

Необхідні сертифікати ЗНО (для не бюджетної пропозиції)

1.Українська мова та література.

2.Історія України.

3.Математика або біологія.

Випускники отримують кваліфікацію:


Початкова освіта.

Дошкільна освіта.

Початкова освіта.

Логопедія.

Початкова освіта.

Мистецтво.

Бакалавр початкової освіти. Вчитель початко-вої школи. Вихователь дітей раннього та дошкільного віку.

Бакалавр початкової осві-ти. Вчитель початкової школи. Вчитель-логопед.

Бакалавр початкової освіти. Вчитель початкової школи. Вчитель мистецтва.

Абітурієнти, які вступили на навчання за спеціальністю 012 Дошкільна освіта або 013 Початкова освіта мають можливість вступити на навчання за ступенем вищої освіти «магістр» і отримати кваліфікацію за програмою «Подвійний диплом», якою передбачене паралельне навчання у ВДПУ та Старопольській Школі Вищій (Польща, м.Кельце) за спеціальністю «Логопедія»Ступінь вищої освіти «МАГІСТР»

012 ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

Освітні програми:

Дошкільна освіта. Початкова освіта.

Дошкільна освіта. Логопедія.

Вступні випробування

1. Основи науково-педагогічних досліджень (усно)

2. Іноземна мова (тест)

Випускники отримують кваліфікацію:


Дошкільна освіта.

Початкова освіта.

Дошкільна освіта.

Логопедія.

Магістр дошкільної освіти. Викладач педагогіки і методики дошкільної освіти. Вихователь дітей раннього та дошкільного віку. Вчитель початкової школи. Магістр дошкільної освіти.

Викладач педагогіки і методики дошкільної освіти. Вихователь дітей раннього та дошкільного віку. Вчитель-логопед.


Термін навчання – 1 рік, 4 місяці.013 ПОЧАТКОВА ОСВІТА

Освітні програми:

Початкова освіта. Дошкільна освіта.

Початкова освіта. Психологія.

Вступні випробування

1. Основи науково-педагогічних досліджень (усно)

2.Іноземна мова (тест)

Випускники отримують кваліфікацію:


Початкова освіта.

Дошкільна освіта.

Початкова освіта.

Психологія.

Магістр початкової освіти. Викладач педагогіки і методики початкової освіти. Вчитель початкової школи. Вихователь дітей раннього та дошкільного віку. Магістр початкової освіти.

Викладач педагогіки і методики початкової освіти. Вихователь дітей раннього та дошкільного віку. Психолог.


Термін навчання1 рік, 4 місяці.

Перспективи подальшого навчання:

Абітурієнти, які вступили на навчання за спеціальністю 012 Дошкільна освіта або 013 Початкова освіта мають можливість вступити на навчання за ступенем вищої освіти «магістр» і отримати кваліфікацію за програмою «Подвійний диплом», якою передбачене паралельне навчання у ВДПУ та Старопольській Школі Вищій (Польща, м.Кельце) за спеціальністю «Логопедія»«ПЕРЕХРЕСНИЙ ВСТУП» за ступенем вищої освіти «МАГІСТР»

Запрошуємо на навчання осіб, які мають диплом «бакалавра», «спеціаліста», «магістра» за будь-якою спеціальністю (не обов’язково педагогічною)

012 Дошкільна освіта:

Додаткове випробування: Педагогіка і методика початкової освіти

013 Початкова освіта:

Додаткове випробування: Педагогіка і методика початкової освіти

Термін навчання – 1 рік, 4 місяці

переглядів: 38352020 ВДПУ