ВИКЛАДАЧІ

Мосійчук Антоніна Вікторівна. У 2001 році з відзнакою закінчила факультет іноземних мов Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю «Англійська мова і література та німецька мова». З 2001 по 2011 рік працювала асистентом і старшим викладачем кафедри англійської мови. З 2011 року по сьогодні є доцентом кафедри англійської філології. У 2009 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.02.04 – германські мови на тему: «Синтаксична організація текстів сучасної американської поезії: когнітивно-семіотичний та синергетичний аспекти». У 2013 році отримала вчене звання доцента. Автор 65 наукових статей та навчально-методичних розробок.

Викладає дисципліни: «Практика усного та писемного мовлення», «Практична граматика», «Лексикологія сучасної англійської мови».

Коло наукових зацікавлень: когнітивна лінгвістика, когнітивна поетика, когнітивна семіотика, лінгвосинергетика.

Змієвська Олена Олександрівна – старший викладач. У 1995 році з відзнакою закінчила факультет іноземних мов Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю «Англійська і німецька мови». З 1995 р. працює на кафедрі англійської мови, згодом англійської філології Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Має відзнаку «Відмінник освіти».

Викладає дисципліни: «Практика усного та писемного мовлення», «Теоретична граматика», «Інтерпретація тексту», Експериментальний курс «Методика навчання іноземних мов»

Авксентьєва Таміла Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент. У 1999 р. з відзнакою закінчила факультет іноземних мов Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю «Учитель англійської мови і літератури та німецької мови». У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію. У 2014 р. отримала вчене звання доцента. З 2016 р. бере участь у пілотуванні нового експериментального курсу з методики навчання іноземних мов «Шкільний учитель нового покоління» ( проект Британської Ради в Україні). У квітні 2017 р. проходила міжнародне стажування в м. Єленя Гура (Польща) за програмою Мобільності викладачів ( Erasmus +).

Викладає дисципліни: «Практика англійського усного та писемного мовлення» ( 1-2 курс), «Методика навчання іноземних мов» ( 2-4 курс).

Грачова Ірина Євгеніївна - кандидат філологічних наук, доцент. Закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені М.Коцюбинського за спеціальністю "англійська мова та німецька мова". У 2008 році захистила дисертацію. У 2013 році отримала вчене звання доцента. Автор 10 наукових статей та навчально-методичних розробок.

Викладає дисципліни: "Теоретичний курс англійської мови", "Історія лінгвістичних вчень", "Практика усного та писемного мовлення основної іноземної мови", "Практика усного та писемного мовлення другої іноземної мови".

Малащук-Вишневська Наталія Володимирівна – кандидат філологічних наук, старший викладач. Закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька)». Закінчила аспірантуру в Київському національному лінгвістичному університеті. У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Поетика нонсенсу в американських віршованих текстах модернізму і постмодернізму: стилістичний та лінгвокогнітивний аспекти» за спеціальністю 10.02.04 – германські мови.

Викладає дисципліни: «Практичний курс англійської мови», «Вступ до перекладознавства», «Теорія і практика перекладу».

Брик Марина Мурманівна – асистент. У 2013 році з відзнакою закінчила магістратуру Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю «Мова і література (англійська)». З 2013 року працює асистентом кафедри англійської філології. З 2014 року є аспірантом кафедри загального мовознавства і германістики Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.

Викладає дисципліни: «Практика усного і писемного мовлення», «Практична граматика».

Лавренчук Ярослав Юрійович – асистент. У 2011 році з відзнакою закінчив Вінницький державний педагогічний університет імені М.Коцюбинського за спеціальністю «Викладач англійської мови, вчитель німецької мови та зарубіжної літератури». З вересня 2011 року до вересня 2012 року працював учителем англійської та німецької мови в закладі «Навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа №6 І-ІІІ ступенів-гімназія Вінницької міської ради». З вересня 2011 року до жовтня 2015 року працював асистентом кафедри англійської філології інституту іноземних мов ВДПУ ім. М. Коцюбинського. У листопаді 2016 року склав міжнародний Кембриджський іспит з англійської мови та отримав сертифікат, що засвідчує компетентний рівень володіння англійською мовою (С 2). У серпні 2017 року пройшов курс CELTA й отримав сертифікат учителя англійської мови для дорослих носіїв інших мов з оцінкою Pass A (відмінно). З жовтня 2015 року до жовтня 2018 року навчався в аспірантурі Київського національного лінгвістичного університету на кафедрі германської і фіно-угорської філології ім. професора Г.Г. Почепцова. З жовтня 2018 року працює асистентом кафедри англійської філології факультету іноземних мов ВДПУ ім. М. Коцюбинського.

Викладає дисципліни: «Практика усного та писемного мовлення англійської мови», «Практична фонетика англійської мови», «Практична граматика англійської мови», «Практичний переклад».

Камінська Марина Олександрівна – асистент.

У 2008 р. закінчила магістратуру інституту іноземних мов Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю «Мова та література (англійська)» та здобула кваліфікацію викладача англійської мови. З 2008 р. працює асистентом кафедри англійської філології. У 2014 – 2017 р.р. навчалась в аспірантурі Київського національного лінгвістичного університету із відривом від виробництва. Тема дисертаційного дослідження "Імпліцитна негативна оцінка в сучасному англомовному діалогічному дискурсі: когнітивно-прагматичний та гендерний аспекти".

Викладає дисципліни: "Практика усного та писемного мовлення англійської мови", "Стилістика англійської мови", "Комунікативні стратегії усного мовлення англійської мови (як другої іноземної)", "Теоретична граматика англійської мови".

Кірієнко Мирослава Миколаївна – старший викладач. Навчалася у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського, де у 2011 р. здобула кваліфікацію: вчитель англійської та німецької мов та зарубіжної літератури. Трудову діяльність розпочала в 2014 р. викладачем кафедри англійської філології Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. У 2017 році захистилав кандидатську дисертацію на тему «Вербалізація стратегій і тактик ввічливості в англомовному телевізійному дискурсі ток-шоу (на матеріалі програми LARRY KING LIVE)».

Викладає дисципліни: «Практика усного та писемного мовлення основної іноземної мови», «Практика усного та писемного мовлення другої іноземної мови», «Лексикологія», «Інтерпретація тексту (англійська мова)».

Козачишина Оксана Леонідівна - доцент.

У 1989 році з відзнакою закінчила Вінницький державний педагогічний університет за спеціальністю «Англійська мова, німецька мова». З 1992 р. працює викладачем цього університету. У 2003 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Лінгвістичні прояви гендерних характеристик англомовних художніх текстів (на матеріалі американської прози XX сторіччя)».

Викладає дисципліни: «Практичний курс англійської мови», «Стилістика».

Лісниченко Алла Павлівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач. Закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. У 2011 році захистила дисертацію на тему “Підготовка майбутнього вчителя до творчої самореалізації в професійній діяльності” за спеціальністю: теорія та методика професійної освіти. Працює викладачем кафедри англійської філології факультету іноземних мов ВДПУ ім. М. Коцюбинського.

Викладає дисципліни: практику усного та писемного мовлення, теоретичну фонетику, методику викладання іноземних мов.

Мельник Катерина Олегівна - асистент. У 2008 році закінчила інститут іноземних мов Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька)». У 2013 році з відзнакою закінчила Національну академію внутрішніх справ і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство». З 2008р. по 2017р. працювала викладачем іноземних мов у Барському гуманітарно-педагогічному коледжі ім. М. Грушевського. З 2017 року працює асистентом кафедри англійської філології. Здобувач кафедри педагогіки і професійної освіти.

Викладає дисципліни: «Практика усного та писемного мовлення», «Проблемні питання граматики сучасної англійської мови».

Поліщук Інна Юріївна – асистент. У 2015 році з відзнакою закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського та продовжила навчання у Південно-cхідному Міссурійському Державному Університеті, здобувши освітньо-кваліфікаційний рівень магістр за спеціальністю «TESOL (Навчання англійської мови як другої іноземної)». З 2018 року працює асистентом кафедри англійської філології.

Викладає дисципліни: «Практика усного та писемного мовлення основної іноземної мови».

Прокопович Наталія Юріївна – асистент кафедри англійської філології. Закінчила Вінницький державний педагогічний університет за спеціальністю «англійська філологія».

Викладає дисципліни: «Практичний курс англійської мови», «Практична фонетика», «Практична граматика».

Суркова Олена Анатоліївна – асистент. У 2015 р. закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського з відзнакою та здобула кваліфікацію «вчитель англійської та німецької мов та зарубіжної літератури». З 2015р. працює викладачем кафедри англійської філології факультету іноземних мов. З 2017 р. є учасником нового експериментального курсу з методики навчання іноземних мов «Шкільний учитель нового покоління» (проект Британської Ради в Україні).

Викладає дисципліни: «Практика усного та писемного мовлення основної іноземної мови» (1, 2 курси), «Методика викладання іноземних мов» (3 курс), «Практика усного та писемного мовлення основної іноземної мови» ( 1, 2 МДН, МРР).

Яковишина Марина Миколаївна – асистент. У 2008 році з відзнакою закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька) та здобула кваліфікацію вчителя англійської і німецької мов та зарубіжної літератури. З 2008 р. по 2018 р. працювала вчителем англійської та німецької мов у загальноосвітній школі I-III ступенів № 36 м. Вінниці. З 2017 року працює асистентом кафедри англійської філології.

Викладає дисципліни: «Практика усного та писемного мовлення», «Література англомовних країн», «Сучасна англомовна проза».