Переглядів:

Деканат

Місцезнаходження: вул. Острозького, 32, корпус № 3, 3 поверх, кімн. 321.

Телефон: міський - (0432) 26-71-33, вн. 2-88.
Наш факультет акредитований за 4 рівнем і готує фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр (термін навчання 4 роки), спеціаліст (1 рік) і магістр (1,5 років). У нас діє очна і заочна аспірантура й докторантура з спеціальностей: всесвітня історія, історія України, етнологія, історіографія, джерелознавство й спеціальні історичні дисципліни та історія науки і техніки.

Гордістю факультету є його випускники, які успішно працюють у загальноосвітніх школах, коледжах, вищих навчальних закладах, є керівниками освітніх установ, державними службовцями, співробітниками правоохоронних органів, працівниками екскурсійних бюро, займаються творчою й науковою роботою. До речі, понад 200 наших вихованців захистили кандидатські дисертації та біля 30 – докторські.

В факультеті домінує культ науки. Щорічно наші викладачі видають монографічні дослідження, навчально-методичні посібники й підручники. На факультеті здійснюється випуск періодичних наукових видань “Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Істрія”, «Вісник інституту історії, етнології і права». Студенти свої наукові дослідження публікують у збірнику наукових праць “Вісник студентського наукового товариства”. На факультеті функціонують проблемна група з дослідження регіональної історії (історії Східного Поділля), навчально-наукова лабораторія з етнології Поділля, Подільський центр прав дитини.

Органи самоврядування координують студентську наукову роботу, здійснюють захист прав студентів та організовують їх дозвілля, соціально-побутове життя, художню самодіяльність.

Свої теоретичні знання студенти мають можливість закріпити під час педагогічної практики у загальноосвітній школі, правової – в органах МВС, прокуратури, суду, а також музейно-архівної і польової археологічної й етнографічної практик.

Всі хто мріють про професію історика, на нашому факультеті отримають ґрунтовні знання і стануть висококваліфікованими фахівцями!


Видавнича діяльність

Найважливіші видання 2017 р.:

Всього видано 248 найменувань, обсягом 222, 7 др. арк.

Кононенко В.В. Єврейське населення Поділля (40-і рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.) - Вінниця: Нілан-ЛТД, 2017. – 370 с.

Польське національне повстання 1830-1831 рр. на Правобережній Україні: від міфів до фактів: колективна монографія/ за редакцією І. Кривошеї, Н. Моравця, І. Романюка. К.: КНУ, 2017. – 264 с.

Зінько Ю.А., Кравчук О.М., Калитко С.Л. Нариси історії Чехії. – Вінниця,ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017.- 438 с.

Культурний ландшафт Вінниці: від минулого до майбутнього: зб. ст./ упор. О. Коляструк, Т. Кароєва; Вінницьке історичне товариство. - Вінниця: Нілан-ЛТД, 2017. – 192 с.

Проведені наукові форуми у 2017 р

19-20 травня 2017 року факультет виступив організатором Міжнародної наукової конференції «Україна-Польща: історичне сусідство» Видано збірник:

Україна-Польща: історичне сусідство. Матеріали міжнародної наукової конференції 19-20 травня 2017 р. – Вінниця: ТОВ «Нілан- ЛТД», 2017. – 413 с.

XXVIII Всеукраїнська наукова історико-краєзнавча конференція, яка проходила 30 листопада 2017 року. Видано збірник:

Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження. Матеріали XXVIII Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції 30 листопада 2017 р. – Житомир: Вид О. О. Євенок, 2017. – 328 с.

Кафедра історії та культури України взяла активну участь в організації і проведенні на базі факультету звітних наукових конференцій викладачів та студентів (квітень 2017 р.). За проведення ХХVІІІ Всеукраїнської Вінницької історико-краєзнавчої конференції (30 листопада 2017 р.) кафедра історії та культури України відзначена Грамотою Вінницької ОДА.

Кафедра взяла участь в організації та проведенні Всеукраїнському турніру істориків 7-8 листопада 2017 р., на Київського університету імені Бориса Грінченка (проф. Романюк І.М. – член журі).

Організовано і проведено ІІІ Всеукраїнський науково-теоретичний семінар «Радянська повсякденність у культурній пам'яті суспільства» (6-7 квітня 2017 р.), 2 круглих столи міського рівня на теми «Хто і що впливає на культурний ландшафт Вінниці» (24 жовтня 2017 р.), «Музеєфікація культурних об’єктів Вінниці» (30 листопада 2017 р.). У рамках конференції «Україна – Польща»: історичне сусідство» проведено круглий стіл «Книга як історичне джерело» (20 травня 2017 р., організатор – доц. Кароєва Т.Р.).

Кафедра виграла грант Вінницької міської ради громадських ініціатив і провела дослідницький проект з історії Вінниці «Культурний ландшафт Вінниці: від минулого до майбутнього» (керівник проекту – проф. Коляструк О.А.), в реалізації якого взяли участь 7 викладачів кафедри та були задіяні студенти 56 студентів І(ІІ)курсів та 4 студенти (ІІІ-ІУ курсу).

Секція соціокультурної етнології – співорганізатор науково-дослідницьких проектів: «Міський культурний ландшафт (антропологія простору)», «Поле» (історія, теорія та методологія польових студій) (літні студії-практики зі студентами).

Члени кафедри доц. Войнаровський А.В., доц. Кароєва Т.Р., проф. Коляструк О.А. взяли участь у підготовці та проведенні (виступили) студентського науково-практичного столу до 500-річчя Реформації (лютий 2017 р.). Проф. Коляструк О.А. також виступила на міжвузівському науково-практичному семінарі «Правові основи Реформації» з доповіддю «Вплив Реформації на культуру Європи і України» (жовтень 2017 р.)

Проф. Коляструк О.А., доц. Кароєва Т.Р. взяли участь у підготовці документального фільму «Вінниця: топографія терору» (травень 2017 р.).

Доц. Жмуд Н.В. провела разом із студентами зустріч-семінар з мусульманською громадою м. Вінниці, започатковуючи «Діалоги зі Сходом».

Доц. Хоцянівська І.В. виступила співорганізатором університетського конкурсу художнього читання ім. Олени Теліги.

Перша Чернівецька наукова історико-краєзнавча конференція, присвячена 100-річчю Української революції 1917 – 1921 рр./ Матеріали конференції, 6 жовтня 2017 р., смт. Чернівці – Вінниця: ПП Балюк І. Б., 2017. - 396 с.

Друга Муровано-Куриловецька наукова історико-краєзнавча конференція/ Матеріали конференції, 29 вересня 2017 р., смт. Чернівці – Вінниця: ПП Балюк І. Б., 2017. - 396 с.

Шоста Могилів-Подільська науково-краєзнавча конференція/ Матеріали конференції, 27-28 жовтня 2017 р., м. Могилів-Подільський – Вінниця: ПП Балюк І. Б., 2017. - 436 с.

Вінницька Катинь (до 80-х роковин трагічних подій на Вінниччині)/ Матеріали міжнародної наукової історико-краєзнавчої конференції, 28 – 29 жовтня 2017 р., м. Бар/ Редколегія: С. Д. Гальчак (голова), М. Д. Медведева (секретар), А. В. Войнаровський, К. В. Завальнюк, А. К. Лисий, М. Міхальська, А. П. Ратинська. – Вінниця: ПП Балюк І. Б., 2017. - 112 с.

Проведено наукову конференцію «Актуальні проблеми політології» (01.02.2017 р.)

Організатори круглого столу «Інформаційні ресурси, інтелектуальна власність, комунікації в освітньо-науковій та інноваційній сферах: філософсько-правові та прикладні аспекти (12.05.2017 р.)

Співорганізатори Всеукраїнської конференції молодих учених і студентів «Аеро – 2017. Повітряне і космічне право» (23.11.2017 р., м. Київ)

До всеукраїнського тижня права, проведено круглий стіл на тему «Права людини в умовах глобалізації: проблеми та перспективи» (07.11.2017 р.)

Здобутки студентів ІІЕП у всеукрвїнських конкурсах та олімпіадах

20 квітня 2017 р. відбувся ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з політології (м. Умань), Якименко Андрія зайняв ІІ місце.

Cтудентські наукові гуртки

На факультеті історії, етнології і права функціонують студентські наукові гуртки:

Історії України (науковий керівник – доцент Стадник Олена Олексіївна)


Всесвітньої історії (науковий керівник – доцент Мазур Інна Віталіївна)


Археології та етнології (науковий керівник – доцент Косаківський Віктор Афанасійович)


Історії світової культури (керівник - професор Коляструк Ольга Анатоліївна)


Правознавства (науковий керівник – ст. викл. Пилипенко Тетяна Іванівна)

Керівництво роботою гуртків здійснюють доцент Стадник О.О., доцент Кравчук О.М., ст. викл. Пилипенко Т. І., доцент Косаківський В.А.

Загалом науковою роботою у гуртках охоплено понад 190 студентів університету.

Форми роботи гуртків різноманітні. Доповіді на засіданні, реферування статей, підготовка публікацій до вітчизняних та зарубіжних наукових форумів.

Викладачами і кафедрами факультету забезпечується робота гуртків з «Історії України» (керівник доцент Стадник О. О., кафедра історії та культури України), «Всесвітньої історії» (керівник доцент Мазур І. В., кафедра всесвітньої історії), «Археології та етнографії Поділля» (керівник доцент Косаківський В. А., кафедра історії та культури України), «Правознавства» (керівник ст. викладач Пилипенко Т. І., кафедра правових наук та філософії), світової культури(керівник професор Коляструк О. А., кафедра історії та культури України), «Політології» (керівник доцент Лапшин С. А., кафедра правових наук та філософії). Активну роботу проводять три творчі міжкафедральні групи з підготовки студентів до конкурсів студентських наукових робіт та ІІ рівня Всеукраїнських тематичних олімпіад з історії України, всесвітньої історії, політології, культурології. Студенти факультету під керівництвом викладацького складу активно беруть участь у різноманітних наукових форумах – Міжнародних та Всеукраїнських, регіональних конференціях, семінарах, виставках. Регулярно подають заявки на участь в грантових проектах. Щорічно проводяться факультетські конференції, результати НДР студентів публікуються у віснику СНТ факультету історії, етнології і права.

У 2017 р. продовжив свою роботу гурток із всесвітньої історії (науковий керівник доц. Мазур І.В.). Студентський науковий гурток є однією з форм навчального процесу, спрямована на розширення наукового потенціалу й формування навички науково-дослідної діяльності в студентів у вільний від навчання час. Гурток є добровільною організацією студентів, що виявили бажання опанувати методику наукових досліджень і успішно поєднують таку діяльність із навчанням.

Гурток з всесвітньої історії є важливим елементом підготовки майбутніх вчителів і науковців, студентів-істориків. Гурток сприяє більш поглибленому вивченню історії студентами в процесі навчання у вищому навчальному закладі, виявленню талановитої молоді, і залученню її, за науковими інтересами, до професійного вивчення всесвітньої історії, з перспективою планування наукових досліджень.

У певній мірі робота на гуртку також дозволяє виявити прогалини в знаннях студентів, дозволяє усунути їх, що сприяє кращій підготовці випускників до іспитів і загальному підвищенню якості освіти.

Основними цілями роботи наукового гуртка є:

- сприяти підвищенню наукової підготовки студентів;

- формувати в студентів інтерес до наукової творчості;

- розвивати творче мислення, наукової самостійності, поглиблення отриманих у навчальному процесі знань;

Засідання наукового гуртка відбуваються у формі доповідей головних доповідачів по певним темам і обговорення, дискусій студентів щодо змісту виступів. Під час представлення головними доповідачами своїх тем використовується мультимедійна дошка (в 314 ауд.), за допомогою якої студенти демонструють тематичні історичні презентації та переглядають уривки з документальних фільмів.

Перспективними завданнями наукового гурта з всесвітньої історії є:

1) забезпечення активної участі студентів у проведенні наукових конференцій,

2) конкурсів на кращу наукову роботу;

3) організації і проведенні студентських наукових конференцій;

4) запрошенні на засідання гуртка для виступів відомих учених, викладачів, аспірантів.

Під керівництвом проф. Романюка І.М. студенти магістратури Пенішкевич О., Танасійчук М., Якименко А. стали дипломантами Всеукраїнського турніру істориків (м. Київ).

Доц. Жмуд Н.В. започаткувала відкриті заняття з курсу «Туристичне краєзнавство: екскурсійна робота», за її участі і керівництва студенти розробили і апробували понад 15 екскурсійних маршрутів по м. Вінниці.

Кафедра правових наук і філософії належним чином дбає про студентську наукову роботу. У план роботи гуртка внесено теми, необхідні студентам як для організації навчальної роботи, так і в повсякденному житті. Науковий гурток з правознавства діє на базі студентів 1,2, 3, 4 курсів і нараховує 17 осіб. Засідання наукового гуртка відбуваються на основі затвердженого на засіданні кафедри графіку, відповідно до графіку роботи університету – кожен третій четвер місяця. Керівник гуртка – ст. викладач Пилипенко Т.І.

Лапшин С.А. є керівником гуртка з політології та наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених факультету історії, етнології і права Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Також здійснює керівництво науковими дослідженнями студентів ФІЕП та ФІМ (Звітна конференція студентів ФІМ запланована на лютий 2018 р., студентів ФІЕП – на квітень 2018 р.). Протягом 2017 р. доц. Лапшин С.А. організував та провів підсумкову студентську наукову конференцію з політології - 78 студентів. 20 квітня 2017 р. відбувся ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з політології (м.Умань), на яку підготував Якименко Андрія, який зайняв ІІ місце. Викладачі кафедри керували підготовкою наукових публікацій студентами у Віснику студентського наукового товариства факультету історії, етнології і права.

За звітний період викладачами кафедри було підготовлено 20 студентів для участі в конференціях, семінарах, конкурсах.

Викладачі кафедри Яременко О.І., Кононенко В.В. здійснювали керівництво участю студентів у конкурсі на кращу наукову роботу серед студентів і аспірантів вищих навчальних закладів «Навчальний судовий процес», який проводив Вінницький окружний адміністративний суд.

Викладачами кафедри була організована участь студентів у засіданні міжвідомчої ради з питань правового виховання населення. Крім того, для студентів рівня «магістр» було організовано факультативне заняття на тему «Методологія сучасної юридичної науки».

Викладачі кафедри правових наук та філософії підготувати та провели заходи до Всеукраїнського тижня права (04.12 – 08.12.2017), зокрема, було організовано круглий стіл на тему: «Права людини в умовах глобалізації: проблеми та перспективи», науково-практичний семінар на тему: «Актуальні проблеми захисту права власності та інших речових прав в Україні», лекцію на тему: «Охорона прав інтелектуальної власності в умовах сьогодення»», бесіду «Діяльність міжнародних судових установ у сфері захисту прав людини», обговорення студентського творчого проекту ««Проблеми застосування норм міжнародного права щодо вирішення неміжнародних конфліктів». Було організовано та проведено книжкову виставки, презентації видань про права людини та іншої літератури правового змісту

Для студентів факультету історії, етнології і права були організовані зустрічі з працівниками Вінницького окружного адміністративного суду, адвокатами, нотаріусами, службовцями кримінальної міліції у справах неповнолітніх.

Зв’язки з ВНЗ і науковими центрами України та зарубіжжя

 • Київський Національний університет імені Тараса Шевченка;
 • Інститут етнології і культурної антропології Варшавського університету (Республіка Польща);
 • Гомельський державний університет (Республіка Білорусь);
 • Університет Кардинала Стефана Вишинського у Варшаві (Республіка Польща);
 • Київський Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова
 • Вінницький Національний медичний університет імені Миколи Пирогова;
 • Вінницький Національний технічний університет;
 • Київський славістичний університет;
 • Черкаський Національний університет імені Богдана Хмельницького;
 • Кам’янець-Подільський Національний університет імені Івана Огієнка.

Науковими установами

 • Інститут історії України НАН України;
 • Інститут археології НАН України (м. Київ);
 • Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Рильського НАН України (м. Київ);
 • Київським регіональним центром Академії Правових наук України, м. Київ;
 • Український центр розвитку музейної справи(м. Київ);
 • Видавництво «Раритети України» (м. Харків);
 • Інституту маркетингу, компанії «СОЦІС» (м. Київ).

Партнери в місті і області

 • Вінницька обласна рада;
 • Вінницька обласна державна адміністрація;
 • Вінницький міськвиконком;
 • Державний архів Вінницької області;
 • Вінницький обласний краєзнавчий музей;
 • Вінницький обласний центр народної творчості;
 • Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва;
 • Краєзнавче товариство «Поділля»;
 • Літинський Центр Народної Культури;
 • Музей гончарного мистецтва ім. О.Г. Луцишина;
 • ЗМІ: міська радіокомпанії «Місто над Бугом», друкованими ЗМІ, регіональні канали ТБ, інтернет видання.

Співробітництво відбувається у формі обміну науковою інформацією, публікації статей у наукових виданнях цих установ та ВНЗ, участі у науково-практичних конференціях.

Факультет історії, етнології і права активно бере участь у виконанні Всеукраїнської програми формування зводу пам’яток історії та культури. Керівник редакційної колегії доцент Зінько Ю.А.

Готується черговий випуск фахового періодичного видання «Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія: Збірник наукових праць» / За заг. ред. проф. О.А. Мельничука. Здійснено реєстрацію видання у ISSN (International Standard Serial Number), видання включено до бази даних Index Copernicus (IC) та Google Scholar. — онлайнові наукометричні бази даних з внесеної користувачем інформації.

Сайт журналу

2018 © ВДПУ