Переглядів: 2351174

Кафедра всесвітньої історії

Місцезнаходження: вул. Острозького, 32, корпус № 3, 3 поверх, кімн. 323.

Телефон: міський - (0432) 61-67-21, вн. 2-27.Склад кафедри

Мельничук Олег Анатолійович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії.

Народився 15 травня 1968 р. в с. Мельниківці Немирівського району Вінницької області.

У 1994 р. закінчив Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю «Історія», а в 2008 році – Київський університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство».

У 1999 р. захистив кандидатську дисертацію «Комнезами незаможних селян на Поділлі (1920-1933 р.)», а в 2010 р. – докторську дисертацію «Діяльність органів соціального страхування в Україні у 20-х – 30-х рр. ХХ ст.». В 2002 р. присвоєно вчене звання доцента, в 2013 р. – професора. З 2014 р. – головний редактор наукового фахового видання «Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія:Історія».

Автор понад 200 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: 8 монографій; 4 навчальних та 12 навчально-методичних посібників, більше 100 статей у наукових фахових виданнях.

Пройшов міжнародні стажування у вищих навчальних закладах Австрії, Чехії, Угорщини та Словаччини.


Коло наукових інтересів: соціальна історія України та зарубіжних країн кінця ХІХ–ХХ ст.; історія Поділля ХХ ст.

Забезпечує викладання навчальних дисциплін: Історія слов’янських народів; організація та методика написання магістерських робіт з історії; теорія та практика історичного пізнання; організація та методика написання дисертаційних досліджень з історії.

E-mail: istpravo@gmail.com

Google Scholar

  Основні наукові та навчально-методичні праці:
 1. Комітети незаможних селян на Поділлі (1920-1933). Вінниця: ВДПУ, 2001. 160 с. (у співавторстві)
 2. Соціальне страхування в радянській Україні (20 – 30-ті рр. ХХ ст.). Вінниця: «Едельвейс і К», 2009. 372 с.
 3. Пам’ятки історії та культури Вінницької області: словникова частина. Вінниця: ДП «Державна картографічна фабрика», 2011. 400 с. (у співавторстві)
 4. Інститут історії, етнології і права Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського від витоків до сьогодення. Вінниця: ДП «Державна картографічна фабрика», 2012. 208 с.: фото. (у співавторстві)
 5. Бо Ти любив, в душі беріг, як скарб коштовний, Україну: життєпис українського патріота Івана Демидовича Юрченка. Вінниця: «Ніланд-ЛТД», 2015. 268 с.
 6. Забуті жертви. Вінниччина в роки нацистської окупації 1941-1944. Збірник документів. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. 98 с.
 7. Українська революція (1917-1921) в іменах: вінницькі сторінки. Бібліографічний довідник. Вінниця: ТОВ «Твори», 2019. 320 с. (у співавторстві)
 8. Очерки социального страхования в России и СССР. Казань: Издательство КНИТУ, 2019. 516 с. (у співавторстві)
 9. Пам’ятки історії та культури Вінницької області. Частина І. Барський-Немирівський райони.. – Вінниця: ПрАТ «Віноблдрукарня». 2019. – 400, 36, 2,2 с. : фото, іл. (у співавторстві)
  Навчальні підручники та посібники
 1. Теорія держави та права. Навчальний посібник. – Вінниця: Вінницька міська друкарня, 2001. 320 с. (у співавторстві)
 2. Трудове право України. Курс лекцій. Навчальний посібник. Вінниця: ВДПУ, 2002. 294 с. (у співавторстві)
 3. Правознавство: Навчальний посібник. Вінниця: Вінницька міська друкарня, 2006. 300с. (у співавторстві) ( гриф МОН України)
 4. Трудове право України: Навчальний посібник. Вінниця: «Едельвейс і К», 2009. 328 с. (у співавторстві) (гриф МОН України)

Зінько Юрій Анатолійович - кандидат історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії, декан факультету історії, етнології і права.

Народився 25 квітня 1956 р. Протягом 1979-1983 рр. навчався на історичному факультеті Вінницького державного педагогічного інституту імені Миколи Островського.

Працює у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського з 1983 р. У 1990 р. закінчив аспірантуру Київського університету імені Т. Г. Шевченка, захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. В 1995 р. присвоєно вчене звання доцента, у 2015 р. – професора.

Автор понад 150 наукових і науково-методичних праць. Головний редактор тому «Звід пам’яток історії і культури України. Вінницька область» та науково-довідкового видання «Пам’ятки історії та культури Вінницької області. Вінниця. (Вінниця, 2016). Головний редактор видання «Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження» (ХХ – ХХХ випуски, 2005-2019 рр.). Заступник редактора наукового фахового видання «Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія» та відповідальний редактор збірника наукових праць «Вісник факультету історії, права і публічного управління».

Коло наукових інтересів: Історія Другої світової війни, повсякденне життя українського народу в умовах нацистської окупації, церковно-релігійне життя населення України в радянську добу, історія Поділля й Вінниччини.

Забезпечує викладання навчальних дисциплін: Історія слов’янських народів.

Нагороджений Знаком «Відмінник освіти України» (1999 р.), Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України (2005 р.), медаллю «За наукові досягнення» (2017 р.). Переможець обласного конкурсу «Людина року» в галузі науки й був занесений на обласну Дошку пошани «Праця і звитяга вінничан» (2009 р.).

Google Scholar

  Монографії
 1. Пам’ятки історії та культури Вінницької області: словникова частина. Вінниця: ДП «Державна картографічна фабрика», 2011. 400 с. (у співавторстві)
 2. Інститут історії, етнології і права Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського від витоків до сьогодення. Вінниця: ДП «Державна картографічна фабрика», 2012. 208 с.: фото. (у співавторстві)
 3. Пам’ятки історії та культури Вінницької області. Вінниця / автор. колектив : А. В. Войнаровський (та ін.) ; упоряд. : Ю. А. Зінько, А. М. Подолинний. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. – 224, 48,2 с. : фото, іл.;(у співавторстві)
 4. Пам’ятки історії та культури Вінницької області. Частина І. Барський-Немирівський райони. – Вінниця: ПрАТ «Віноблдрукарня». 2019. – 400, 36, 2,2 с. : фото, іл.
  Навчальні посібники:
 1. Нариси історії української культури. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. / О. В. Зінько, Ю. А. Зінько /. – Вінниця : ТОВ «Нілан – ЛТД», 2014. – 248 с.;
 2. Нариси історії Чехії. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Ю. А. Зінько, С. Л. Калитко, О. М. Кравчук, І. І. Поп. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – 464 с.;

Кравченко Павло Миколайович - кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії.

Народився 5 вересня 1957 р. в смт Погребище Вінницької області.

У 1982 р. закінчив Вінницький державний педагогічний інститут ім. М. Островського, де здобув кваліфікацію вчителя історії і суспільствознавства.

У 1997 р. захистив кандидатську дисертацію «Індустріальне будівництво в Україні (друга половина 20-х – 30-ті рр. ХХ ст.». У 2001 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри всесвітньої історії.

Автор і співавтор понад 150 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: 18 монографій, 6 навчальних і 8 навчально-методичних посібників, більш як 70 статей у наукових фахових журналах.

Член Вінницької обласної редколегії з підготовки та видання науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією», відповідальний секретар видання та старший науковий редактор науково-редакційної групи книги. Член обласної комісії по реабілітації жертв політичних репресій. Член Координаційної Ради з національно-патріотичного виховання при Вінницькій ОДА. Член Громадської Ради при Вінницькій ОДА. Голова громадської організації «Подільська спадщина». Член спілки журналістів України.

Відмінник освіти України. Заслужений працівник освіти України.

Коло наукових інтересів: тоталітарний режим в Україні, політичні репресії та голодомори на Поділлі.

Забезпечує викладання навчальних дисциплін: Нова і новітня історія країн Європи та Америки (1640-1918 рр.); історія міжнародних відносин; тоталітарні режими ХХ ст.

E-mail: pablokk@ukr.net

Google Scholar

  Основні наукові та навчально-методичні праці:
 1. Індустріалізація в Україні: ідеологічне підгрунтя і політична боротьба (20-і – перша половина 30-х рр.). Вінниця, 1997. 36 с.
 2. Соціально-побутові умови на індустріальних будовах України (20-і – 30-і рр. ХХ ст.). Вінниця, 1997. 36 с.
 3. Політичні репресії на Поділлі в 20-30-х рр. ХХ ст. Вінниця, 1999. 248 с. (у співавторстві).
 4. Еврейский вопрос: поиски ответа: Документы 1919-1926 гг. Вінниця, 2003. 351 с. (у співавторстві).
 5. Коммунистическая власть против религии Моисея: Документы 1920-1937 и 1945-1953 гг.. Вінниця, 2005. 383 с. (у співавторстві).
 6. Реабілітовані історією. У двадцяти семи томах. Вінницька область. Томи 1-5. Вінниця, Київ, 2006-2015. (у співавторстві).
 7. Голод та Голодомор на Поділлі у 1920-1940-х рр. Збірник документів та матеріалів. Вінниця, 2007. 704 с. (у співавторстві).
 8. Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 рр. в Україні. Вінницька область. Вінниця, 2008. 1360 с. (у співавторстві).
 9. Настрої та поведінка населення Поділля в умовах сталінської революції «згори». 1928-1940. Київ, 2013. 528 с. (у співавторстві).
 10. Українська революція (1917-1921) в іменах: вінницькі сторінки: біогр. довід. - Вінниця, 2019. 320, 24 с. (у співавторстві).

Неприцький Олександр Анатолійович - кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії.

Народився 11.02.1977 р. у м. Вінниця.

У 1999 р. закінчив Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю «всесвітня історія», а в 2009 році – Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету за спеціальністю «Менеджмент організацій».

У 2003 р. захистив кандидатську дисертацію «Велика Британія і європейська інтеграція (90-ті рр. ХХ ст.)». В 2008 р. присвоєно вчене звання доцента.

Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць, серед яких публікації за кордоном та у складі міжнародних авторських колективів.

Пройшов міжнародні стажування у закладах Польщі, Угорщини, Чехії, Словаччини та Молдови.

Коло наукових інтересів: європейська та євроатлантична інтеграція, комунікація, брендинг територій та національний брендинг Польщі.

Забезпечує викладання навчальних дисциплін: Новітня історія країн Європи і Америки; історіографія всесвітньої історії; європейські інтеграційні процеси; всесвітня історія сучасного періоду; сучасна історія постіндустріального світу.

E-mail: neprytskyi@gmail.com

Google Scholar

  Статті
 1. Чинники формування образу Польщі в українських ЗМІ у першій декаді ХХІ ст. // Вісник аграрної історії / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Нац. ун-т біоресурсів та природокористування України, Держ. наук. с.-г. б-ка Нац. аграр. акад. наук України. – Київ: [б. в.], 2015. Вип. 10. 268 с. (0,5 др. арк.).
 2. Рік Польщі у Великій Британії (травень 2009 – червень 2010) в контексті формування національного бренду // Гілея: науковий вісник. 2016. Вип. 98. (0,5 др. арк.)
 3. Символи візуальної ідентифікації у національному брендінгу Республіки Польщі наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. // Наукові записки ВДПУ ім. М. Коцюбинського. Серія: Історія. Вип. 26. Вінниця: ФОП Корзун Д.Ю., 2018. (0,5 др. арк.) (у співавторстві)
  Навчально-методичні посібники
 1. Брендинг територій – європейський досвід для Вінниччини. Методичний посібник. Вінниця, 2018. 56 с. (у співавторстві)

Тучинський Віталій Анатолійович - кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії.

Народився 15 вересня 1958 р. в с. Петримани Мурованокуриловецького району Вінницької області.

У 1980 р. закінчив Київський національний університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Історик, викладач історії».

У 1997-2001 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі історії України Київського національного лінгвістичного університету. 2002 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: ”Молдовани Півдня України в другій половині XIX- на початку XX ст.:соціально-економічний та культурний розвиток”. У 2004 р. присвоєно вчене звання доцента.

Автор понад 180 наукових та навчально-методичних праць, серед них 5 монографій, 3 навчальних та 10 навчально-методичних посібників, більше 90 статей у наукових фахових виданнях, в т.ч. і закордонних.

Пройшов міжнародне стажування у Гомельському державному університеті ім. Ф.Скорини(Білорусь).

Коло наукових інтересів: українсько-молдовські відносини, історія молдовської національної меншини України; історія Молдавської Автономної Республіки 1924-1940 рр.; історія Поділля.

Забезпечує викладання навчальних дисциплін: Історія слов’янських народів; актуальні питання історіографії та джерелознавства; спеціальні галузі наукових історичних знань.

E-mail: tuchinsky_v@ukr.net

Google Scholar

  Монографії:
 1. Молдавани Півдня України з найдавніших часів до початку XX століття. Вінниця, 2007. (12,6 др.арк.)
 2. Вінниця. Історичний нарис. Вінниця, 2008. (34,6 др.арк). (у співавторстві).
 3. Пам’ятки історії та культури Вінницької області: словникова частина. Вінниця: ДП «Державна картографічна фабрика», 2011. 400 с. (у співавторстві)
 4. Інститут історії, етнології і права Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського від витоків до сьогодення. Вінниця: ДП «Державна картографічна фабрика», 2012. 208 с.: фото. (у співавторстві)
 5. Українська революція (1917-1921) в іменах: вінницькі сторінки. Бібліографічний довідник. Вінниця: ТОВ «Твори», 2019. 320 с. (у співавторстві)
  Статті:
 1. Внешнеполитические предпосылки образования Молдавской Автономной Советской Социалистической Республики. Русин. 2019. №57. С.179-194. (0,5 друк. арк.) (у співавторстві)
 2. Мурованокуриловеччина:невідомі сторінки історії краю. До 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. та 100-річчю бою під Котюжанами 10-13 листопада 1920 р. Вінниця, «Меркюрі-Поділля», 2019. (1 друк. арк.)
 3. Утворення Молдавської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки у 1924 році як результат здійснення більшовицької національної політики. Матеріали IV Міжнародної наукової конференції ”Білорусь і сусіди: історичні шляхи та взаємовпливи”. Гомель,2018. (0,5 др.арк.)

Ніколіна Інна Іванівна – заступник декана факультету історії, права і публічного управління з навчальної роботи, кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії.

Народилася 12 травня 1981 р. у смт. Вороновиця Вінницького району Вінницької області. У 2004 р. закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю “Педагогіка і методика середньої освіти. Історія” та здобула кваліфікацію магістра-дослідника історії. У 2004 р. вступила до аспірантури при Київському національному лінгвістичному університеті. У 2008 р. успішно захистила кандидатську дисертацію «Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя 20-х –початку 30-х рр. ХХ століття» З 2013 р. – доцент кафедри всесвітньої історії Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського.

Авторка понад 50 наукових та навчально-методичних праць.

Пройшла міжнародні стажування у вищих навчальних закладах Чехії, Словаччини та Німеччини.

Коло наукових інтересів: освіта України в 20-х – на початку 3-х рр. ХХ ст.

Забезпечує викладання навчальних дисциплін: Історія стародавнього світу; історія первісного суспільства; палеоантропологія.

E-mail: istFPPU@gmail.com

Google Scholar


  Монографії:
 1. Загальноосвітня школа України 20-х – початку 30-х рр. ХХ ст. Вінниця, 2013. 208 с.
  Статті:
 1. Спогади Дональда Реншоу та діяльність АРА в РСФРР (1921-1923 в американській пресі). Гуржіївські історичні читання: Зб. наук. пр. Черкаси: Вид. Чабаненко Ю. А., 2017. Вип. 11. (0,5 др.арк.)
 2. Міжнародно-інформаційна діяльність дипломатичної місії УНР у Празі 1919-1920 рр. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. Вип. 26. Збірник наукових праць. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. (0,5 др.арк.) (у співавторстві)
 3. Управління еволюційним розвитком підприємства. Scientific letters of academic society of Michal Baludansky. Volume 6, No. 6/2018. (0,5 др.арк.) (у співавторстві)
 4. Міжнародно-інформаційна діяльність дипломатичної місії УНР у Празі 1921-1923 рр. // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Серія: Історія. Вип. 29. 2019. (0,5 др.арк.)
 5. Особливості впровадження та перспективи Mobile ID в Україні // Компютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. – Луцьк, 2019 - Вип. №34. (0,5 др.арк.)

Кравчук Олександр Миколайович - кандидат історичних наук, старший викладач кафедри всесвітньої історії.

Народився 11 грудня 1978 р. в м. Вінниці.

У 2002 р. закінчив Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія» та здобув кваліфікацію магістра-дослідника історії.

8 жовтня 2007 р. захистив кандидатську дисертацію «Національна політика Чехословацької республіки. 1918-1929 рр.». У 2015 р. присвоєно вчене звання доцента.

Автор понад 200 наукових і навчально-методичних праць, серед яких: 6 монографій, 3 навчальні посібники, 62 статті у наукових фахових виданнях.

Коло наукових інтересів: слов’янознавство, історія Азії та Африки, історія України.

Забезпечує викладання навчальних дисциплін: Вступ до історії; нова і новітня історія країн Азії і Африки; сучасні проблеми світового розвитку; актуальні проблеми всесвітньої історії.

E-mail: ol-kravchuk@i.ua

Google Scholar

  Монографії, збірники документів та матеріалів
 1. Національна політика Чехословацької республіки. 1918-1929 рр. Вінниця: Едельвейс, 2008. 248 с.
 2. Леонід Мосендз у документах епохи. Вінниця: ТОВ «Видавництво-друкарня Діло», 2013. 272 с. (у співавторстві)
 3. Михайло Тростогон у документах епохи: збірник документів і матеріалів. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. 152 с. (у співавторстві)
 4. Подільський губернський староста Сергій Кисельов (1877-1937) у документах епохи. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. 286 с. (у співавторстві)
 5. Пам’ятки історії та культури Вінницької області. Частина І. Барський-Немирівський райони.. – Вінниця: ПрАТ «Віноблдрукарня». 2019. – 400, 36, 2,2 с. : фото, іл. (у співавторстві)
 6. Українська революція (1917-1921) в іменах: вінницькі сторінки: біогр. довід. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2019. 320 с. (у співавторстві)
  Навчальні посібники:
 1. Людина в полікультурному суспільстві. 10 клас. Профільний рівень. Навчально-методичний посібник спецкурсу з історії для загальноосвітніх навчальних закладів. Вінниця: «Планер», 2010. 138 с. (у співавторстві).
 2. Судетські німці в історії Центральної Європи. Навчальний посібник. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2012. 204 с.
 3. Нариси історії Чехії. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. 464 с. (гриф МОН України) (у співавторстві)
  Статті:
 1. The Disintegration of Multinational Empires at the End of the World War I in the Estimations of Thomas Garrigue Masaryk. Zlatica Zudova-Leskova et all, Resettlement and Extermination of the Populations. A Syndrome of Modern History. Prague : Institute of History, 2015, pp. 69 - 84. (0,5 др.арк.)
 2. Т. Г. Масарик о причинах и результатах Первой мировой войны. Известия Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины. Гомель, 2017. № 4 (103). Гуманитарные науки. (0,5 др.арк.)
 3. Погляди та діяльність Т. Ґ. Масарика в працях українських емігрантів 20-30 рр. ХХ ст. Дриновський збірник. Софія-Харків: Вид-во БАН імені проф. Марина Дринова, 2017. Т. 10. (0,5 др.арк.)
 4. Я. А. Коменський у сприйнятті Т. Ґ. Масарика. Дриновський збірник. Софія-Харків: Вид-во БАН імені проф. Марина Дринова, 2018. Т. 11. (0,5 др.арк.)

Мазур Інна Віталіївна – заступник декана факультету історії, права і публічного управління з виховної роботи, кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії.

Народилась 18 серпня 1980 р. в смт. Вороновиця Вінницького району Вінницької області.

У 2003 р. закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія»

У 2009 р. завершила навчання в аспірантурі Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. У 2013 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Губернські міста України: соціально-економічний, суспільно-політичний та етнодемографічний аспекти (перша половина 1920-х років)».

Виконує обов’язки заступника декана факультету історії, права і публічного управління з виховної та соціальної роботи, голови профспілки факультету.

Авторка понад 60 наукових та навчально-методичних праць, серед них 1 монографія, 3 навчальних та 5 навчально-методичних посібників, більше 50 статей у наукових фахових виданнях, в т.ч. закордонних.

Пройшла закордонне стажування на базі вищих навчальних закладів Словаччини, Чехії, Німеччини.

Коло наукових інтересів: військова та середньовічна історія, демографічні процеси України, історія Поділля, урбаністичні процеси.

Забезпечує викладання навчальних дисциплін: Історія середніх віків; історія військового мистецтва.

E-mail: mar-ina@meta.ua

Google Scholar

  Монографії:
 1. Губернські міста України: соціально-економічний, суспільно-політичний та етнодемографічний аспекти (перша половина 1920-х років) Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. 260 с.
  Статті:
 1. Вплив адміністративних трансформацій 1920-х рр. на розвиток губернських міст України// Scientific letters of academic society of Michal Baludansky. – Volume 6, No. 5/2018. (0,5 др. арк.)
 2. Військова служба в Республіці Корея: вплив громадськості та масової культури // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. Вип. 26. Вінниця: ФОП Корзун Д.Ю., 2018. (0,5 др. арк.)
2019 - 2020 © ВДПУ