Переглядів: 2347959

Кафедра всесвітньої історії

Місцезнаходження: вул. Острозького, 32, корпус № 3, 3 поверх, кімн. 323.

Телефон: міський - (0432) 61-67-21, вн. 2-27.Склад кафедри

Мельничук Олег Анатолійович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії.


Народився 15 травня 1968 р. в с. Мельниківці Немирівського району Вінницької області.

У 1994 р. закінчив Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю «Історія», а в 2008 році – Київський університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство».

У 1999 р. захистив кандидатську дисертацію «Комнезами незаможних селян на Поділлі (1920-1933 р.)», а в 2010 р. – докторську дисертацію «Діяльність органів соціального страхування в Україні у 20-х – 30-х рр. ХХ ст.». В 2002 р. отримав вчене звання доцента, в 2013 р. – професора.

Автор понад 150 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: 4 монографії; 6 навчальних та 12 навчально-методичних посібників, з яких 2 із з грифом Міністерства освіти і науки України; більше 70 статей у наукових фахових виданнях.

Коло наукових інтересів – соціальна історія України та зарубіжних країн кінця ХІХ – першої половини ХХ ст., трудове право та право соціального захисту.

В даний час забезпечує викладання навчальних дисциплін: «Історія держави і права зарубіжних країн», «Судові та правоохоронні органи України», «Трудове право України», «Основи соціально-правового захисту особи», «Правові основи діяльності соціального педагога».

  Основні наукові та навчально-методичні праці:
 1. Правознавство: навчально-методичний комплекс вивчення дисципліни: Навчально-методичний посібник. – Вінниця, 2000. – 127 с.
 2. Комітети незаможних селян на Поділлі (1920-1933): Монографія. – Вінниця: ВДПУ, 2001. – 160 с.
 3. Теорія держави та права. Навчальний посібник. – Вінниця: Вінницька міська друкарня, 2001. – 320 с. (у співавторстві)
 4. Трудове право України. Курс лекцій. Навчальний посібник. – Вінниця: ВДПУ, 2002. – 294 с. (у співавторстві)
 5. Історія держави і права України. Навчально-методичний комплекс вивчення дисципліни: Навчально-методичний посібник. – Вінниця:ВДПУ, 2003. – 80 с.
 6. Історія держави і права зарубіжних країн. Навчально-методичний комплекс вивчення дисципліни: Навчально-методичний посібник. – Вінниця:ВДПУ, 2004. – 72 с.
 7. Українська держава і право Київської Русі та Галицько-Волинської держави: Навчальний посібник. – Вінниця: ВДПУ, 2005. – 100 с.
 8. Правознавство: Навчальний посібник. – Вінниця: Вінницька міська друкарня, 2006. – 300с. (у співавторстві)
 9. Трудове право України: Навчальний посібник. – Вінниця: «Едельвейс і К», 2009. – 328 с. (у співавторстві)
 10. Соціальне страхування в радянській Україні (20 – 30-ті рр. ХХ ст.): Монографія. – Вінниця: «Едельвейс і К», 2009. – 372 с.
 11. Памятки історії та культури Вінницької області: словникова частина: Колективна монографія . – Вінниця: ДП «Державна картографічна фабрика», 2011. – 400 с. (у співавторстві)
 12. Інститут історії, етнології і права Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського від витоків до сьогодення: Колективна монографія. – Вінниця: ДП «Державна картографічна фабрика», 2012. – 208 с.: фото. (у співавторстві)
 13. Кваліфікаційні роботи з історії: Навчально-методичний посібник. – Вінниця, 2013. – 48 с.
 14. Судові та правоохоронні органи України. Навчально-методичний комплекс вивчення дисципліни: Навчально-методичний посібник. – Вінниця, 2013. – 51 с.
 15. Основи соціально-правового захисту особи. Навчально-методичний комплекс вивчення дисципліни: Навчально-методичний посібник. – Вінниця, 2013. - 68 с.

Зінько Юрій Анатолійович - кандидат історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії, декан факультету історії, етнології і права.


Народився 25 квітня 1956 р. в с. Скибин Іллінецького району Вінницької області. Закінчив Бугаківську восьмирічну школу в 1971 р. та Чуківську середню школу Немирівського району Вінницької області в 1973 р. Протягом 1979 – 1983 рр. навчався на історичному факультеті Вінницького державного педагогічного інституту імені Миколи Островського (нині Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського).

Працює у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського з 1983 р. У 1983-1988 рр. був завідувачем кабінету історії, викладачем кафедри історії КПРС та політичної історії. Протягом 1988 - 1990 рр. навчався в аспірантурі Київського університету імені Т.Г. Шевченка. У 1990 р. у КДУ ім. Т.Г. Шевченка захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. З 1990 р. працював викладачем кафедри історії слов’янських народів, сьогодні - всесвітньої історії. В 1995 р. йому присвоєне звання доцента. З 1991 р. по 2004 р. виконував обов’язки заступника декана історичного факультету. У 2004 р. був обраний на посаду декана історичного факультету, а з 2005 р. по теперішній час – декан факультету історії, етнології і права.

Зінько Ю. А. активно займається науково-дослідною роботою, має понад 150 опублікованих наукових і науково-методичних праць. Дослідник повсякденного життя українського народу в умовах нацистської окупації, церковно-релігійного життя українського села 1950-х – 1960-х рр. Є відповідальним редактором збірника наукових праць «Вісник інституту історії, етнології і права» та заступником голови редакційної колегії збірника “Наукові записки Вінницького педуніверситету. Серія: Історія” (Випуски: І - ХХІІ). Досліджує історію Поділля, є організатором щорічної Всеукраїнської Вінницької наукової історико-краєзнавчої конференції та відповідальним редактором збірника наукових праць «Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження». За його ініціативи проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію з історії релігійного життя краю та видано збірник наукових праць «Релігійне життя Поділля: минуле і сучасне» (Вінниця, 2008 р.), міжнародну наукову конференцію та опубліковано збірник матеріалів «Україна і Польща: історичне сусідство» (Вінниця, 2012 р.).

Підготував більше 10 навчально-методичних посібників з важливих проблем світової та вітчизняної історії: «Наш край. Навчально-методичний посібник на допомогу вчителю історії та учням 6-9 класів загальноосвітніх шкіл» ( Вінниця, 1997), «Нариси історії української культури» (Вінниця, 2012 р.), «Нариси історії Чехії» (Вінниця, 2013 р.) Під його керівництвом захищено 3 кандидатські дисертації з історії України. Організовує випуск наукового збірника “Вісник студентського наукового товариства”.

Нагороджений Знаком «Відмінник освіти України» (1997 р.), Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України (2005 р.), Почесними Грамотами МОН України, Вінницької обласної державної адміністрації.

В даний момент забезпечує викладання дисципліни «Історія слов’янських народів (І період)».

Кравченко Павло Миколайович - кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії.


Народився у смт. Погребище Вінницької області у 1957 р.

Закінчив середню школу № 1 в смт. Погребищі у 1974 р.

Навчався на історичному факультеті Вінницького державного педагогічного інституту імені Миколи Островського (1978-1982 рр.). 1982-1989 рр. – викладач кафедри історії КПРС, 1989-1992 – кафедри політичної історії, з 1992 р. по теперішній час – доцент кафедри всесвітньої історії факультету історії, етнології і права. 1985-1988 рр. – аспірант КДУ ім. Т.Шевченка. У 1997 р. захистив кандидатську дисертацію.

Відмінник освіти України (2003), нагороджений знаком «За наукові досягнення» (2008), член спілки журналістів (2010).

Член редакційної колегії Вінницької обласної групи редакції книги «Реабілітовані історією».

Автор понад 100 наукових праць. Досліджує історію індустріалізації в Україні, політичні репресії в Україні та на Вінниччині, історію голоду та голодоморів в Україні ХХ століття.

В даний час забезпечує викладання навчальних дисциплін: «Нова і новітня історія країн Європи і Америки (І період)», «Постіндустріальне суспільство і розвиток соціосфери».

  Основні наукові та навчально-методичні праці:
 1. Індустріалізація в Україні: ідеологічне підґрунтя і політична боротьба (20-і – перша половина 30-х рр.). – Вінниця, 1997;
 2. Соціально-побутові умови на індустріальних будовах України (2-=30-і рр. ХХ ст.). – Вінниця, 1997;
 3. Подільське село в умовах голоду 1934-1935 рр. //Тези доповідей і повідомлення дев’ятнадцятої Вінницької обласної історико-краєзнавчої конференції. 18 лютого 1999 р. – Вінниця, 1999;
 4. Політичні репресії на Поділлі /20-30-ті рр. ХХ ст./. – Вінниця, Логос, 1999 (у співавторстві);
 5. Документи Державного архіву Вінницької області про голод 1924-1926 рр. на Поділлі // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Вип. 2. Серія: Історія: Збірник наукових праць /За заг. ред. проф. П.С.Григорчука/. – Вип. 3. – Вінниця, 2001;
 6. Коммунистическая власть против религии Моисея: Документы 1920-1937 и 1945-1953 гг. (у співавторстві). – Вінниця, 2005;
 7. Характер політичних репресій на Вінниччині в 20-30-х роках //Політичні репресії та голодомори на Вінниччині в ХХ столітті у контексті національної пам’яті. Матеріали обл. наук.-практ. конф. (Вінниця, 24 листопада 2005 р.). – Вінниця, 2006;
 8. Реабілітовані історією: У двадцяти семи томах. Вінницька область. (у співавторстві) – Кн. 1-4. – Вінниця, 2006, 2007, 2010, 2012;
 9. 9Голод та голодомор на Поділлі 1920-1940 рр. Збірник документів та матеріалів. – Вінниця, 2007 (у співавторстві);
 10. Національна книга пам’яті жертв голодомору 1932-1933 років в Україні. Вінницька область. – Вінниця, 2008 (співавтор); Вінниця: Історичний нарис. – Вінниця, 2007 (у співавторстві).
 11. Настрої та поведінка населення Поділля в умовах сталінської революції «згори». 1928 – 1940 / Авт. свткп. ст.: В.Васильєв, Р.Подкур; упор.: Р.Подкур, В.Васильєв, П.Кравченко, В.Петренко. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2013. – 528 с.

Неприцький Олександр Анатолійович - кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії.


Народився 11.02.1977 р. у м. Вінниця. Дослідник проблем європейської інтеграції кін ХХ — поч. ХХІ ст.

1994–1999 навчався на історичному факультеті ВДПУ ім. М. Коцюбинського. 1999 – учитель історії Агрономічнянської ЗОШ Вінницького р-ну Вінницької обл., викладач історії України та краєзнавства навчально-виховного комплексу «Гармонія» м. Вінниця. 1999–2002 – аспірант ВДПУ ім. М. Коцюбинського (наук. кер. – д.і.н., проф. Ю.І. Поп). 2001–2002 – керівник інформаційно-видавничий центру. 2002–2005 – заступник директора з організації наук. роботи та освітнього менеджменту Вінницького обл. ін-ту післядипломної освіти пед. працівників. 2003 р. у ХНУ ім. В. Каразіна захистив кандидатську дисертацію «Велика Британія і європейська інтеграція (90-ті рр. ХХ ст.)». 2005 – ст. викладач, 2006 – доцент кафедри всесвітньої історії Інституту історії етнології і права ВДПУ ім. М. Коцюбинського.

Кандидат історичних наук (2003). Автор понад 30 наукових праць.

В даний час забезпечує викладання навчальних дисциплін: «Нова і новітня історія країн Європи і Америки (ІІ період)», «Всесвітня історія сучасного періоду», «Історіографія всесвітньої історії», «Європейський Союз: історія і сучасність», «Євроатлантична інтеграція».

  Основні наукові та навчально-методичні праці:
 1. Великобританія:шлях до сепаратизму регіонів чи побудова «європейського дому» // Наук. зап. ВДПУ ім. М. Коцюбинського.—Серія: Історія. — Вип. ІІ. — Вінниця, 2000. — C. 226–232;
 2. Впровадження в країнах-членах ЄС єдиної грошової одиниці та реакція Великобританії // Наук. зап. ВДПУ ім. М. Коцюбинського.—Серія: Історія. — Вип. ІІІ. — Вінниця, 2001. — C. 176–187;
 3. Входження Великобританії до європейського співтовариства: уроки для України // Історичні і політологічні дослідження.—№3(7)—2001.—C. 49–52;
 4. European Integration as a Basic of Further Environmental Protection // Materials of 8th International Students Conference «Economics for Ecology» Sumy, Ukraine,May 3–8, 2001.—Р. 76–77;
 5. Великобританія та впровадження євро // Вісник Чернігівського держ. пед. ун-ту. Серія: іст. науки. — Вип. 15. — № 1. — Чернігів, 2002. — С. 113–116;
 6. Великобританія та ратифікація Маастрихтського договору // Наукові праці Кам’янець-Подільського держ. пед. ун-ту: іст. науки. — Кам’янець-Подільський, 2002. —Т. 8(10). — C. 494–507;
 7. Питання самоідентифікації мешканців Великої Британії в умовах європейської інтеграції та етнічної мобілізації в 90-х рр. ХХ ст. // Іст.-політ. проблеми сучасного світу.—Чернівці, 2002.—Т. 9.—С. 290–296;
 8. Україна—ЄС: використання досвіду Великої Британії в регіональній інтеграції // Світова цивілізація і міжнародні відносини.—№3(5).—2002.—С. 91–97;
 9. East Dimension of European Union Policy, Asymmetrical threats and environmental security in the region // Materials of 10th International Students Conference «Economics for Ecology» Sumy, Ukraine, May 5–9, 2004. — Р. 72–73;
 10. Формування різномовних інформаційних просторів і наслідки доступу до них українських громадян // Історія України. — 3 (403). — Січень, 2005. — С. 5–6;
 11. Велика Британія і Спільна зовнішня політика і політика безпеки ЄС у першій половині 90-х років ХХ ст. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Наукові записки Рівненського держ. гуманіт. ун-ту. —Випуск 6.—Рівне, 2005.—С. 217–222;
 12. «М’яка» безпека України в контексті розширення НАТО і ЄС на Схід // Економічний часопис.—2004.—№5.—С. 35–37;
 13. Джерельна база вивчення європейської інтеграції Великої Британії наприкінці ХХ — початку ХХІ століть // Наукові записки ВДПУ ім. М. Коцюбинського. — Серія: Історія. — Вип. 9. — Вінниця, 2005. — C. 395–400;
 14. Придністровський конфлікт: спроби врегулювання на початку ХХІ ст. // Наукові записки ВДПУ ім. М. Коцюбинського. Серія: Історія.—Вип. 10.—Вінниця, 2006. — С. 328–331;
 15. Балто-Чорноморська ось безпеки — шлях реалізації польсько-українських інтересів у Європі // Україна в контексті євроінтеграції.—Суми, 2005.—С. 11 –119.

Тучинський Віталій Анатолійович - кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії, заступник директора інституту історії, етнології і права з виховної роботи.


Народився 15 вересня 1958 року в с. Петримани Мурованокуриловецького району Вінницької області. У 1975 році закінчив Михайловецьку середню школу цього ж району. Протягом 1975-1980 років навчався на історичному факультеті Київського державного університету імені Тараса Шевченка. Із 1980 до 2000 року працював викладачем суспільних дисциплін, а потім заступником директора Вінницького педагогічного училища. Обирався депутатом трьох скликань Староміської районної ради м.Вінниці. У 1997-2001 роках навчався в аспірантурі на кафедрі історії України Київського національного лінгвістичного університету. З 2000 року працює у Вінницькому державному педагогічному університеті ім. М. Коцюбинського. У 2002 році захистив кандидатську дисертацію на тему: ”Молдовани Півдня України в другій половині XIX- на початку XX ст.:соціально-економічний та культурний розвиток”. З 2004 року – доцент кафедри слов’янських народів, заступник директора з виховної роботи інституту історії, етнології і права, з вересня 2011 року-доцент кафедри всесвітньої історії. Нагороджений знаком ”Відмінник освіти України”, член Всеукраїнської спілки краєзнавців.

Тучинський В.А. – відомий дослідник минулого українсько-молдовських відносин, молдовської національної меншини України, історії Молдавської Автономної Республіки 1924-1940 років, а також минулого Поділля. Автор понад 110 наукових праць.

В даний час забезпечує викладання навчальних дисциплін: «Історія слов’янських народів (ІІ період)», «Історіографія та джерелознавство дисциплін шкільного курсу історії», «Джерелознавство історії України».

  Основні наукові та навчально-методичні праці:
 1. Тучинський В.А. Молдавани Півдня України з найдавніших часів до початку XX століття. Монографія.- Вінниця,2007.12,6 друк.арк.
 2. Вінниця.Історичний нарис.- Вінниця,2008. Тучинський В.В. (у співавторстві).34,6 друк.арк.
 3. Вінницька область. Словник пам’яток історії та культури.- Вінниця,2011. Тучинський В.А (у співавторстві).17,4 друк.арк.
 4. Інститут історії, етнології і права Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.Від витоків до сьогодення. До 100-річчя з часу заснування ВДПУ ім. М.Коцюбинського та 95-річчя ІІЕП.Відп.редактор Ю.А.Зінько. – Вінниця,2012. Тучинський В.А.(у співавторстві)15,5 друк.арк.
 5. Тучинський В.А. Утворення Молдавської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки у 1924 році як результат здійснення більшовицької національної політики. Матеріали II Міжнародної наукової конференції”Білорусь і сусіди: історичні шляхи та взаємовпливи”.- Гомель,2009.- С.58-65.
 6. В.А.Тучинський. До питання про чисельність та національний склад населення Молдавської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки 1924-1940 рр.//Приднестровское наследие.Выпуск 5. Материалы V Международной научно-практической конференции”Культурное наследие в системе духовных ценностей приднестровского общества”.- Тирасполь, 2012.-С.51-60.

Ніколіна Інна Іванівна - кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії.


Народилася 12 травня 1981 р. у селищі Вороновиця, Вінницького р-ну, Вінницької обл.

У 2004 р. закінчила Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського за спеціальністю “Педагогіка і методика середньої освіти. Історія” та здобула кваліфікацію магістра-дослідника історії. З 2003-2004 рр. працювала викладачем суспільних дисциплін у Вінницькому будівельному технікумі. У 2004 році вступила до аспірантури при Київському національному лінгвістичному університеті. В 2008 р. у спеціалізованій вченій раді Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 07.00.01 – історія України на тему «Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя 20-х —початку 30-х рр. ХХ століття» (науковий керівник – доктор історичних наук, професор В.М. Курило).

З 2008 р. – старший викладач, 2013 р. – доцент кафедри всесвітньої історії Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського.

У даний час читає навчальні курси: «Історія стародавнього світу» та «Історія первісного суспільства».

  Основні наукові та навчально-методичні праці:
 1. Загальноосвітня школа України 20-х – початку 30-х рр. ХХ ст. – Вінниця, 2013. – 208 с. – Моногр.
 2. Вчительство Поділля у 1920 – 30-х рр. ХХ ст. // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзн. дослідження: Матеріали ХХ Вінниц. наук. іст.-краєзн. конф., 27-28 жовт. 2005 р. – Вінниця, 2005. – С. 155-161.
 3. Державна освітня політика на Україні в 20-х рр. ХХ ст. // Розвиток наукових досліджень 2005: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 7-9 листоп. 2005 р. – Полтава, 2005. – Т.3. – С. 141-144.
 4. Політичні переслідування вчителів загальноосвітніх шкіл Поділля в 1920-х – на початку 1930-х рр. // Політичні репресії та голодомори на Вінниччині в ХХ столітті у контексті національної пам’яті: Матеріали обл. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 24 листоп. 2005 р. – Вінниця, 2006. – С. 62-72.
 5. Боротьба за подолання труднощів розвитку загальноосвітньої школи в УСРР на початку 20-х рр. ХХ ст. // Мандрівець. – 2006. – №2. – С. 16-26.
 6. Впровадження ідей загального навчання та політехнізму в загальноосвітній школі // Наук. зап. Тернопіл. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка.– Тернопіль, 2006. – Вип.1. – С. 227-235. – (Історія).
 7. Українізація загальноосвітньої школи України та вплив суспільно-політичного життя 20 – 30-х рр. ХХ ст. на її здійснення // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського: Зб. наук. праць. – Вінниця, 2006. – Вип. 10. – С. 123-134. – (Історія).
 8. Загальноосвітня школа УСРР у 20-х – 30-х роках минулого століття // Університет. – 2006. – №4. – С. 51-64.
 9. Формування учительських кадрів загальноосвітніх шкіл України в умовах суспільно-політичного життя 20-х – початку 30-х рр. ХХ ст. // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського: Зб. наук. праць. – Вінниця, 2006. – Вип. 11. – С. 223-233.– (Історія).
 10. Запровадження виробничого навчання в загальноосвітній школі України в 20-х – на початку 30-х рр. ХХ ст. // Лінгвістика та лінгводидактика у сучасному інформаційному суспільстві: Матеріали наук.- практ. конф., м. Київ, 4-6 квіт. 2007 р. – К., 2007. – С. 410-414.
 11. Місце загальноосвітньої школи в системі народної освіти УСРР в 20-х – на початку 30-х рр. ХХ ст. // ІІІ Гуржіїв. іст. читання: Зб. наук. праць. – Черкаси, 2007. – С. 406-409.
 12. Антирелігійна політика радянської влади в загальноосвітній школі УСРР у 20-х – на початку 30-х рр. ХХ ст. // Релігійне життя Поділля: минуле і сучасне. – Вінниця, 2008. – С. 115-118.
 13. Розвиток загальноосвітньої школи УСРР на початку 20-х рр. ХХ ст. // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського: Зб. наук. праць. – Вінниця, 2009. – Вип. 16. – С.49-52.– (Історія).
 14. Роль єврейської загальноосвітньої школи УСРР в системі освіти національних меншин в 20-х – на початку 30 х рр. ХХ ст. // Проблеми філології, історії та культури ХХ століття у сучасних дослідженнях. – Ніжин, 2010. – Вип. 58. – С. 300-309.
 15. Реалізація принципу політехнізму в загальноосвітній школі України наприкінці 20-х – а початку 30-х рр. ХХ ст. // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського: Зб. наук. праць. – Вінниця, 2010. – Вип. 18. – С.136-141.– (Історія).
 16. Трансформація загальноосвітньої школи в 20-х – на початку 30-х рр. ХХ ст.: соціальний аспект // Мандрівець. – 2013. – №3.
 17. Історії становлення та розвитку загальноосвітньої школи України в 20-х – на початку 30-х рр. ХХ ст: джерелознавчий огляд // Пам’ятки: археографічний / Держ. архів. служба України, УНДІАСД. – К., 2012. – Т. 13. – С.245-250.
 18. Особливості шкільного будівництва в УСРР в 20-х – на початку 30-х років ХХ ст. // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського: Зб. наук. праць. – Вінниця, 2013. – Вип. 21. – С. 46-48. – (Історія);

Кравчук Олександр Миколайович - кандидат історичних наук, старший викладач кафедри всесвітньої історії.


Народився 11 грудня 1978 р. в м. Вінниці. Закінчив СЗОШ І-ІІІ ст. № 16 м. Вінниці. У 1996-2001 рр. навчався на історичному факультеті Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського, у 2001-2002 рр. – в магістратурі того ж навчального закладу. Здобув кваліфікацію «Магістр-дослідник історії»). У 2002-2005 рр. навчався в аспірантурі Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського без відриву від виробництва.

8 жовтня 2007 р. у спеціалізованій вченій раді Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю «Всесвітня історія».

У вересні – листопаді 2002 р. працював вчителем історії та правознавства Ново-Гребельської СЗОШ І-ІІІ ст., у січні 2004 р. – серпні 2009 р. – вчителем історії Вінницької СЗОШ І-ІІІ ст. № 13.

З вересня 2008 р. почав працювати асистентом кафедри всесвітньої історії Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського, з жовтня 2009 р. – старший викладач цієї ж кафедри.

Автор близько 130 наукових і методичних праць. Учасник більше 40 історичних міжнародних, всеукраїнських і краєзнавчих конференціях. Сфери наукових інтересів: слов’янознавство, історія Азії та Африки, історія України.

В даний час забезпечує викладання навчальних дисциплін: «Нова і новітня історія країн Азії і Африки», «Історія словянських народів (ІІІ період)».

  Основні наукові та навчально-методичні праці:
 1. Кравчук О. М. Національна політика Чехословацької республіки. 1918-1929 рр. - Вінниця: Едельвейс, 2008-248 с.;
 2. Завальнюк К. В., Кравчук О. М., Легун Ю. В. Леонід Мосендз у документах епохи. – Вінниця: ТОВ «Видавництво-друкарня Діло», 2013. – 272 с.;
 3. Сичова В. О., Кравчук О. М. Людина в полікультурному суспільстві. 10 клас. Профільний рівень. Навчально-методичний посібник спецкурсу з історії для загальноосвітніх навчальних закладів. - Вінниця: «Планер», 2010. – 138 с.;
 4. Кравчук О. М. Судетські німці в історії Центральної Європи. Навчальний посібник. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2012. – 204 с.

Мазур Інна Віталіївна - кандидат історичних наук, старший викладач кафедри всесвітньої історії інституту історії.


Народилась 18 серпня 1980 р. в селищі міського типу Вороновиця, Вінницького району, Вінницької області.

У 1997 р. закінчила Вороновицьку ЗОШ №1 І-ІІІ ступенів та вступила на історичний факультет Вінницького державного педагогічного інституту імені Михайла Коцюбинського.

У 2002 р. отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія» та здобула кваліфікацію вчителя історії і правознавства.

У вересні 2002 - червні 2003 р. навчалась у магістратурі Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського та отримала диплом з відзнакою про повну вищу освіту та здобула кваліфікацію магістра-дослідника історії.

З 2002 по 2004 р. працювала на посаді головного спеціаліста відділу зв’язків з громадськістю управління інформаційної політики та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

В листопаді 2004 р. прийнята на посаду старшого лаборанта кафедри історії слов’янських народів інституту історії, етнології і права Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

У 2006-2009 р. навчалась в аспірантурі цільового призначення Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. По закінченню аспірантури прийнята на посаду асистента кафедри історії слов’янських народів.

У січні 2013 р. в спеціалізованій вченій раді Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (К 73.053.01), під науковим керівництвом професора П.С. Григорчука, успішно захистила кандидатську дисертацію із спеціальності 07.00.01 – історія України, на тему «Губернські міста України: соціально-економічний, суспільно-політичний та етнодемографічний аспекти (перша половина 1920-х років)».

В даний час забезпечує викладання навчальних дисциплін: «Історія середніх віків», «Історія слов’янських народів».

  Основні наукові та навчально-методичні праці:
 1. Зміни в адміністративно-територіальному устрої Вінниці на початку 20-х рр. ХХ ст.// Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження. (Матеріали ХХ Вінницької наукової історико-краєзнавчої конференції 27-28 жовтня 2005 р.) – Вінниця, ДП ДКФ. – 2005. – С. 137-140.
 2. Формування органів влади в губернських містах України (1920-1929 рр.) // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Вип. 10. Серія: Історія: Збірник наукових праць /За заг. ред. проф. П.С. Григорчука./ – Вінниця, 2006.– С.95-102.
 3. Зміни в адміністративно-територіальному устрої губерній та населенні губернських міст України у 1920-1925 рр. ХХ ст. // Шевченківська весна: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Української революції 1917–1920 рр. (1-2 березня 2007р.) – Вип. V: У 3-х част. – Ч.3. Історія / За заг. ред. проф. В.Ф. Колесника. – К., 2007. – С. 168-171.
 4. Губерніальне місто Чернігів у 1920-1925 рр.// Література та культура Полісся. – Вип. 36: Історія та культура Полісся у загальноукраїнському контексті/ Відп.ред. і упорядник Г.В.Самойленко. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М.Гоголя, 2007. (ІІІ Міжнародна наукова конференція «Знаки питання в історії України: регіональний вимір української історії», 19-21 квітня 2007 р., м. Ніжин). – С. 173-180.
 5. Губернські міста України в період відбудови народного господарства 1920-1925 РР. (за матеріалами «Історії міст і сіл Української РСР»)// Гуржіївські історичні читання. Збірник наукових праць. – Черкаси: Чабаненко Ю.А., 2007. (ІІІ Міжнародні Гуржіївські історичні читання 20-21 вересня 2007 р.) – С. 365-369.
 6. Матеріали перших радянських переписів населення в 20-х рр. ХХ ст. джерело вивчення губернських міст України / Вісник інституту історії, етнології і права// Збірник наукових праць. Вип.5.- Вінниця, 2007. С. 36-38.
 7. Радянські переписи населення 20-х рр. ХХ ст.: програми, принципи та основні характеристики// Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Вип. 12. Серія: Історія: Збірник наукових праць /За заг.ред. проф. П.С. Григорчука./ – Вінниця, 2007.– С. 349-352.
 8. Житлова криза та будівельні сезони 1923-1925 рр. за матеріалами губернських міст Правобережжя // Вісник інституту історії, етнології і права // Збірник наукових праць. Вип. 6. – Вінниця, 2008. – С. 25-27.
 9. Динаміка чисельності, національний склад і соціальна структура населення губернського міста (на прикладі м. Вінниці)// Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Вип. 13. Серія: Історія: Збірник наукових праць /За заг. ред. проф. П.С. Григорчука – Вінниця, 2008. – С. 267-271.
 10. Форми та методи антирелігійної політики радянської влади на прикладі губернських міст України в 20-х рр. ХХ ст. // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Релігійне життя Поділля: минуле і сучасне». До 1020-ліття хрещення Русі та 250-річчя Вінницького кафедрального Спасо-Преображенського собору. – Вінниця, 2008. – С.103-110.
 11. Губернія чи округ? Деякі аспекти впливу адміністративно-територіальних трансформацій 1920-х рр. на розвиток українських губернських міст// Знаки питання в історії України: особа і суспільство в історико-культурному просторі: збірник матеріалів ІV Міжнародної наукової конференції / Упорядник О.Г. Самійленко – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2009. – С. 114-124.
 12. Стан забезпечення медичними працівниками закладів охорони здоров’я губернських міст України на початку 20-х рр. ХХ ст.// Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Вип. ХІV. Серія: Історія: Збірник наукових праць /За заг. ред. проф. П.С. Григорчука – Вінниця, 2008. – (Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції «Національна інтелігенція в історії та культурі України 23-24 жовтня 2008 р.) – С. 207-209.
 13. Віхи історії комунального електротранспорту губернських міст України на початку 20-х рр. ХХ ст. // Науковий вісник «Гілея». Вип. 11. – Київ, 2008.
 14. Білоруська спільнота в національній структурі губернських міст УРСР 20-х рр. ХХ ст. //“Беларусь і суседзі: гістарычныя шляхі,узаемадзеянне і yзаемаyпллывы”, міжнародная навук. канф. (2008, Гомель). Міжнародная навуковая канферэнцыя “Беларусь і суседзі: гістарычныя шляхі,узаемадзеянне і yзаемаyпллывы”, 9–10 кастрычніка 2008 г.: [матэрыялы] / рэдкал.: Р.Р. Лазько (галоyны рэд.) [і інш.]. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2008. – С. 258-265. (356с.) – 0,4 друк.арк.
 15. Особливості національної структури населення України та її губернських центрів на початку 20-х рр. ХХ ст. // Вісник інституту історії, етнології і права // Збірник наукових праць. Вип. 7. – Вінниця, 2009. – С. 25-27.
 16. Національний склад населення та його трансформація у губернських центрах України в 1920-1926 рр. // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Вип. ХVІ. Серія: Історія: Збірник наукових праць /За заг. ред. проф. П.С. Григорчука – Вінниця, 2009. – С. 58-64
 17. Національний склад населення м. Вінниці в контексті загальноукраїнських урбанізаційних тенденцій 1920-х рр. // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження. (Матеріали ХХII Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції 22 жовтня 2009 р. (До 360-річчя утворення української козацької держави)– Вінниця: О. Власюк, 2009. – С. 371-376.
 18. Губернські міста України 1920-х рр.: джерелознавчий огляд // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Вип. ХХ. Серія: Історія: Збірник наукових праць /За заг. ред. проф. П.С. Григорчука – Вінниця, 2012. – С. 304-310.
 19. Поляки у національній структурі губернських міст України 1920-1925 рр. // Вісник інституту історії, етнології і права // Збірник наукових праць. Вип. 11. – Вінниця, «Нілан-ЛТД», 2013. – С. 59-61.
 20. Комунальні підприємства громадського користування губернської Вінниці у 1920-1925 рр. // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження. Матеріали ХХV Вінницької наукової історико-краєзнавчої конференції 11-12 жовтня 2013 р.– Вінниця, 2013. – С.389-396.
2019 - 2020 © ВДПУ