Переглядів: 6341

Кафедра всесвітньої історії

Місцезнаходження: вул. Острозького, 32, корпус № 3, 3 поверх, кімн. 323.

Телефон: міський - (0432) 61-67-21, вн. 2-27.Наукові записки. Серія: "Історія"


На факультеті історії, етнології і права Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, що має потужний науковий потенціал, з 1999 року активно функціонує наукове фахове видання «Наукові записки ВДПУ. Серія: Історія.» (Постанови президії ВАК України: № 3-05/11 від 10 листопада 1999 року; № 1-05/2 від 10 березня 2010 року; Наказ МОН України №528 від 12.05.2015 р.), на сторінках якого висвітлюються актуальні проблеми вітчизняної та світової історії, етнології, історіографії та джерелознавства, рецензуються найсучасніші монографічні праці в галузі історичних наук.

Редакційна колегія журналу, до складу якої входять провідні українські, білоруські та польські вчені, здійснюють внутрішнє та зовнішнє рецензування усіх статей. Авторами статей окрім українських науковців, є вчені із Польщі, Німеччини, Молдови, Білорусі, Росії. Наукове видання активно співпрацює з найбільшими ВНЗ України та зарубіжжя, органами державної влади та місцевого самоврядування. Ця співпраця передбачає розміщення інформаційних матеріалів, публікацію наукових статей, проведення на базі Інституту наукових конференцій, круглих столів із оприлюдненням їх результатів у науковому збірнику. «Наукові записки ВДПУ. Серія: Історія» активно використовуються у навчальному процесі – статті та матеріали рекомендуються як додаткові джерела при вивченні фахових історичних дисциплін.

Редколегія видання запрошує усіх бажаючих до співробітництва та пропонує публікацію статей. Видання розраховане на наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників, здобувачів, аспірантів та докторантів, представників органів державної влади та місцевого самоврядування, політичних та громадських діячів, що мають певні наукові здобутки в галузі історії.

До друку приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (ад’юнктів, аспірантів, здобувачів), а також інших осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю.Журнал “Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія” входить до переліку фахових видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт (Наказ МОН України №528 від 12.05.2015 р.).


Тематика: висвітлення питань у галузі історії.

ISSN: 2411-2143

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 8414 від 06.02.2004 р.

Спеціальність ДАК: Історичні науки.

Мова видання: українська, російська, англійська.

Адреса редакції: 21001, м. Вінниця, вул. Острозького, 32, Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, Факультет історії, етнології і права.

Телефон: (0432) 26-71-33.

E-mail: naukzapVDPU@meta.ua

Адреса сайту видання (URL): vspu.net/nzhist


Склад редакційної колегії збірника наукових працьМельничук Олег Анатолійович
- доктор історичних наук, професор (головний редактор)

Мельничук Олег Анатолійович - доктор історичних наук, професор (головний редактор);

Зінько Юрій Анатолійович - кандидат історичних наук, доцент (заступник головного редактора)

Войнаровський Анатолій Володимирович - кандидат історичних наук, доцент (відповідальний секретар)

С.Д. Гальчак - доктор історичних наук, професор

В.М. Даниленко - доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України

Казімєж Латак - доктор габілітований, професор (Польща)

О.А. Коляструк - доктор історичних наук, професор

П.М. Кравченко - кандидат історичних наук, доцент

О.І. Криворучко - кандидат історичних наук, доцент

Г.Г. Лазько - доктор історичних наук, професор (Білорусь)

Лєх Мруз - доктор габілітований, професор (Польща)

Ю.І. Поп - доктор історичних наук, професор

О.П. Реєнт - доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України

І.М. Романюк - доктор історичних наук, професор

Ю.С. Степанчук - кандидат історичних наук, доцент


Контактні телефони:

067 417-26-06 (Мельничук Олег Анатолійович – головний редактор)

067 596-15-48 (Войнаровський Анатолій Володимирович – відповідальний секретар)

097 442-20-70 (Мазур-Стукальська Інна Віталіївна – технічний редактор)


Вимоги до рукописів

2019 - 2020 © ВДПУ