Переглядів:

Кафедра правових наук та філософії

Місцезнаходження: вул. Острозького, 32, корпус № 3, 3 поверх, кімн. 301.

Телефон: міський - (0432) 61-67-21, вн. 3-65.

Мобільний: +380981953969Освітній процес

Кафедра правових наук та філософії забезпечує викладання наступних навчальних дисциплін:

Публічне управління та адміністрування:

 • «Маркетинг у публічному управлінні»
 • «Державна служба»
 • «Психологія управління»
 • «Глобалізаційні процеси сучасного світу»
 • «Трансформаційні процеси сучасного світу»
 • «Електронне урядування»
 • «Управління персоналом»
 • «Інформаційні системи в менеджменті»
 • «Комунікації у сфері управління»
 • «Політична конфліктологія»
 • «Управління правоохоронною діяльністю»
 • «Організація надання адміністративних послуг»
 • «Національна безпека у державному управлінні»
 • «Бази даних у державному управлінні»
 • «Організація зв’язків з громадськістю»
 • «Міжнародна політика і міжнародні відносини»
 • «Міжнародне публічне право»
 • «Політичний маркетинг»
 • «Теорія організації»
 • «Професійна етика державного службовця»
 • «Європейська інтеграція»
 • «Міжнародні організації»
 • «Основи публічного управління та адміністрування»
 • «Політичні системи світу»
 • «Основи наукових досліджень у сфері публічного адміністрування»
 • «Адміністрування в державній службі»
 • «Контролінг»
 • «Облік і аудит»
 • «Комунікації в публічному управлінні»
 • «Виборче право»
 • «Конституційне право»
 • «Теорія держави і права»
 • «Менеджмент»
 • «Цивілізаційний розвиток людства»
 • «Статистика»
 • «Стратегічне управління»
 • «Адміністративне право»
 • «Управління інноваціями»
 • «Історія держави і права зарубіжних країн»
 • «Державне та регіональне управління»
 • «Планування розвитку територіальних громад»
 • «Територіальна організація державної влади в Україні»
 • «Діловодство в державних установах»
 • «Політичне лідерство»
 • «Організаційно-правові засади державного управління»
 • «Міжнародне приватне право»

Право (юрист):

 • «Юридична деонтологія»
 • «Політичні системи світу»
 • «Виборче право»
 • «Римське приватне право»
 • «Філософія права»
 • «Податкове право»
 • «Фінансове право»
 • «Інформаційне право»
 • «Правові засади державної безпеки»
 • «Митне право»
 • «Конкурентне право»
 • «Підприємницьке право»
 • «Господарське право»
 • «Екологічне право»
 • «Лісове та водне право України»
 • «Житлове право»
 • «Муніципальне право»
 • «Аграрне право»
 • «Земельне право»
 • «Право Європейського союзу»
 • «Правове регулювання збройних конфліктів»
 • «Історія держави і права України»
 • «Криміналістика»
 • «Основи науково-правових досліджень»
 • «Адміністративне право»
 • «Адміністративний процес»
 • «Порівняльне правознавство»
 • «Кримінологія»
 • «Конституційне право»
 • «Цивільне право»
 • «Цивільний процес»
 • «Кримінальне право»
 • «Кримінальний процес»
 • «Нотаріат і адвокатура»
 • «Документальний супровід юридичної діяльності»
 • «Господарський процес»
 • «Теорія держави і права»
 • «Основи юридичної клінічної практики»
 • «Історія держави і права зарубіжних країн»
 • «Міжнародне публічне право»
 • «Сімейне право»
 • «Право інтелектуальної власності»
 • «Судові та правоохоронні органи України»
 • «Трудове право»

Вчитель правознавства:

 • «Теорія держави і права»
 • «Конституційне право України»
 • «Адміністративне право України»
 • «Трудове право України»
 • «Право інтелектуальної власності»
 • «Методика навчання правознавства»
 • «Основи процесуального законодавства України»
 • «Актуальні проблеми кримінального права України»
 • «Історія держави і права зарубіжних країн»
 • «Філософія»
 • «Філософія науки»
 • «Шкільний курс "Людина і суспільство" і методика його навчання»
 • «Політологія»
 • «Релігієзнавство»
 • «Етика і естетика»
 • «Соціологія»

Гуртки:

 • Правознавства (науковий керівник – доцент Зінько Ірина Юріївна);
 • Політології (науковий керівник – доцент Лапшин Сергій Андрійович);
 • «Школа державного і муніципального управління» (науковий керівник – доцент Конотопенко Олександр Петрович);
 • Правовий клуб «Феміда» (науковий керівник – доцент Зінько Ірина Юріївна).
 • Викладачі кафедри правових наук та філософії здійснюють навчальний процес за новітніми світовими технологіями (використовуються презентації, Smart-board, тестування, проблемне навчання), система оцінювання знань провадиться за системою ECTS.

Створена на кафедрі система навчання з застосуванням новітніх технологій дозволяє досягти високого рівня підготовки майбутніх фахівців, що матимуть попит та високу конкурентноздатність на ринку праці. Багатоваріантний характер змісту навчання дозволяє створити модель навчання, яка максимально наближена до практичної діяльності майбутніх фахівців.

Основні напрями наукової і навчально-методичної роботи кафедри

 • розробка та видання навчально-методичної та наукової літератури з юридичних, філософських та суспільно-політичних дисциплін;
 • видання методичних вказівок, рекомендацій та планів практичних занять, щодо вивчення студентами дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра;
 • підготовка та опублікування наукових статей та матеріалів у періодичних вітчизняних та зарубіжних виданнях;
 • проведення наукових заходів, семінарів, круглих столів, диспутів, що сприяють розвиткові та ефективності наукової діяльності кафедри та факультету історії, етнології і права;
 • організація та проведення науково-практичних конференцій за участю викладачів і студентів;
 • участь у Регіональних. Всеукраїнських, Міжнародних наукових, науко-практичних конференціях.
2019 - 2020 © ВДПУ