переглядів: 14246

Дата створення: 1933 рік

Історична довідка

Становлення кафедри української літератури органічно пов’язане з процесами національно-визвольної боротьби 1917 року, коли, відповідно до програми реформування освіти урядом Української Центральної Ради, у Вінницькому вчительському інституті було відкрито курси української мови і літератури та історії України, на яких працював відомий український поет Петро Карманський.

У 1933 році створено кафедру української мови і літератури, яку в 1936 р. реорганізовано. З цього часу розпочинає своє функціонування кафедра української літератури. Першим завідувачем кафедри став відомий перекладач і літературознавець Григорій Кочур. Перед Другою світовою війною кафедру очолив І.Г. Рябенький, котрий загинув на фронті.

З 1944 р. до 1946 р. керівництво кафедрою здійснював І.С. Ребельський, з 1946 р. до 1990 p. – професор Борщевський В.М. (з перервою в 1948-1949 рр., коли завідувачем кафедри був М.М. Хмелинський).

З 1990 р. до 2006 р. кафедру української літератури очолювала доцент Дерезюк Є.М.

З 2006 до 2015 року кафедрою (з невеликою перервою) керувала доктор філологічних наук, професор Руснак І.Є.

З 20 березня 2015 року кафедру очолює кандидат філологічних наук, доцент Поляруш.Н.С.


Колектив кафедри

Поляруш Ніна Степанівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури

Поляруш Ніна Степанівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української літератури. У 2015 році нагороджена грамотою Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку вискококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність. Закінчила Вінницький державний педагогічний інститут імені М. Островського. З 1981 року працює у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського. У 1988 році закінчила аспірантуру Київського державного педагогічного університету імені М. Горького й захистила кандидатську дисертацію «Художня творчість А. Кримського в контексті розвитку української літератури початку ХХ століття».

Наукові інтереси: українська література ХХ століття, літературна компаративістика, творчість Агатангела Кримського.

Автор більше 130 публікацій, серед яких 25 навчальних посібників. Співавтор підручника для вищої школи «Історія української літератури ХІХ століття (70-90-ті роки)» (1999, 2002, 2003), співавтор монографії «Поетика малої прози Романа Іваничука» (2010).

Віннічук Алла Петрівна – кандидат філологічних наук

Віннічук Алла Петрівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури. Закінчила Уманський державний педагогічний інститут імені Павла Тичини (1996) та Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (2003). З 2008 року працює у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського. У 2009 році захистила кандидатську дисертацію: «Концепція героїчного минулого України та способи її художнього втілення в романній прозі другої половини ХХ століття (М. Сиротюк, В. Кулаковський, М.Глухенький).

Наукові інтереси: українська література ХІХ століття, українська історична проза.

Автор понад 50 публікацій, 9 навчально-методичних посібників та монографії «Геройство мусить мати нагороду: Концепція героїчного минулого України в історичній романістиці XX століття» (2011).

Крупка Віктор Петрович – старший викладач кафедри української літератури

Крупка Віктор Петрович - кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури. Закінчив Вінницьке педагогічне училище (1995), Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (2001). З 2003 року працює у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського. 2011 року захистив кандидатську дисертацію «Поезія Володимира Забаштанського (проблеми творчої еволюції)».

Наукові інтереси: українська поезія другої половини ХХ століття, постмодерна українська література, літературне краєзнавство.

Автор близько 50 публікацій, серед яких 2 навчальних посібники і монографія «Художній світ Володимира Забаштанського» (2014).

Ткаченко Вікторія Іванівна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української літератури

Ткаченко Вікторія Іванівна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української літератури. Закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського з відзнакою (1999). 1999-2003 рр. – навчання в аспірантурі при Київському національному педагогічному університеті ім. Михайла Драгоманова. Успішно захистила кандидатську дисертацію на тему: "Творчість Ганни Барвінок в українському літературному процесі ІІ половини ХІХ століття". З 1999 р. працює у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського.

Наукові інтереси: українська література ІІ половини ХІХ століття, дитяча література, творчість Ганни Барвінок.

Автор більше 35 публікацій, серед яких 4 навчально-методичні посібники.

Вешелені Олександр Миколайович – асистент кафедри української літератури

Вешелені Олександр Миколайович – асистент кафедри української літератури. Закінчив з відзнакою магістратуру Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (інститут філології й журналістики, 2010 р.). У 2010-2013 роках навчався в аспірантурі Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю 10.01.01 – українська література (науковий керівник – доктор філол. наук, професор Руснак І.Є.). З 2013 року працює у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського.

Наукові інтереси: міжвоєнна доба, повоєнна українська еміграційна проза, літературна компаративістика.

Автор понад 20 наукових публікацій та численних статей у паперових та електронних виданнях.

Геть Юлія Юріївна – старший лаборант кафедри української літератури

Геть Юлія Юріївна - старший лаборант кафедри української літератури


Кафедра української літератури є однією з провідних в інституті філології й журналістики. Головна мета її діяльності полягає у підготовці висококваліфікованих вчителів української літератури на основі національного, загальнолюдського й освітнього досвіду, у формуванні професіоналізму, духовної культури майбутнього словесника, розвиткові у студентів навичок самостійного аналізу художнього твору, новітніх інтерпретацій тексту, осмислення історико-літературних явищ у контексті розвитку світового письменства.


Кафедра сьогодні

  Забезпечує викладання курсів:
 • Український фольклор
 • Дитяча література
 • Літературне краєзнавство
 • Історія української літератури
 • Теорія літератури
 • Художній світ малої прози українського зарубіжжя (перша половина ХХ століття)
 • Сучасний український історичний роман
 • Літературна критика
 • Літературна творчість
 • Специфіка художнього зображення в українському фольклорі
 • Літературна компаративістика
 • Літературна герменевтика

Викладацький склад кафедри працює над науковою проблемою «Літературні контексти ХХ століття», пов’язаною з сучасною інтерпретацією класичних текстів. За останні п’ять років кафедра організувала та провела більше 50 наукових конференцій різних рівнів, серед них Всеукраїнські наукові конференції:

  Кафедра української літератури підтримує науково-творчі зв’язки з 38 вищими навчальними закладами України й такими науковими центрами:
 • Інститут інноваційних технологій та змісту навчання Міністерства освіти і науки України;
 • Інститут літератури імені Тараса Шевченка НАН України;
 • Науково-дослідний інститут пресознавства Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника;
 • Відділ української літератури Інституту українознавства імені І. Крип’якевича НАН України (м. Львів).

Виховна робота

Викладачі кафедри проводять системну виховну роботу серед студентів, приділяють значну увагу співпраці з закладами освіти і культури, освітянськими і навчальними закладами, громадськими організаціями та об’єднаннями.

Починаючи з 30-х років ХХ ст. при кафедрі діє літературно-мистецька студія «Вітрила», творчу школу в якій пройшло чимало письменників і журналістів. Керували студією викладачі кафедри: М.Ф. Присяжнюк, М.І. Іщук, А. М. Подолинний, Т.В. Яковенко. З 2012 року її очолює канд. філол. наук, доц. Крупка В.П.


Контактна інформація:

E-mail: kafedra_ukr@bigmir.net

Вн. тел.: 2-32

2015 © ВДПУ