21100, Вінниця, вул.Острозького,32,

корпус 1, 3 поверх, кімната 335

телефон: внутрішній 3-12

переглядів: 13663

Kафедра методики філологічних дисциплін і стилістики української мови

Кафедра методики філологічних дисциплін і стилістики української мови створена в лютому 2004 р. і діяла до березня 2012 р. Її першим завідувачем була канд. пед. наук Теклюк В. Я.

З червня 2007 р. до березня 2012 р. кафедру очолювала докт. пед. наук, проф. Куцевол О.М.

З 1 вересня 2015 р. кафедра методики філологічних дисциплін і стилістики української мови знову функціонує під керівництвом доктора педагогічних наук, професора Куцевол Ольги Миколаївни.

На кафедрі працює 8 викладачів, з них:

 • 3 професори: доктор філологічних наук Н.Л. Іваницька, доктор філологічних наук І.Я. Завальнюк, доктор педагогічних наук О.М. Куцевол;
 • 2 доценти: кандидат філологічних наук В.В. Богатько, кандидат філологічних наук Т.В. Савчук;
 • 2 старші викладачі В. В. Ільчук, О.А. Пойда;
 • 1 асистент: кандидат педагогічних наук О.Б. Петрович;
 • старший лаборант О. Ю. Поліщук.

Викладачі кафедри забезпечують викладання 18 дисциплін та організацію різних видів практик здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра й магістра та здобувачів наукового ступеня доктор філософії:

 • Основи теорії мовної комунікації;
 • Українська мова (за професійним спрямуванням);
 • Історія української літературної мови;
 • Основи наукових досліджень;
 • Практична стилістика;
 • Професійно-методичний практикум майбутнього вчителя української мови;
 • Методика навчання української мови;
 • Методика навчання української літератури;
 • Професійно-методичний практикум майбутнього вчителя-словесника;
 • Синтагматика українських повнозначних словоназв у проекції на шкільний курс української мови;
 • Сучасні теорії категорійної граматики;
 • Стилістика;
 • Редакторська майстерність;
 • Прагмастилістика синтаксичних одиниць у ЗМІ;
 • Основи педагогічної майстерності;
 • Методика викладання української літератури у вищій школі;
 • Методика викладання української мови у вищій школі;
 • Українська наукова мова;
 • Пропедевтична практика бакалаврів;
 • Педагогічна практика бакалаврів;
 • Асистентська практика магістрів;
 • Науково-дослідницька практика магістрів.

Викладачі кафедри керують написанням курсових, дипломних та магістерських робіт. У форматі аспірантури готують кандидатів наук за спеціальностями 10.00.02 – українська мова, 014 Середня освіта. Теорія та методика навчання (українська література).

На кафедрі видається збірник студентських наукових статей «Методичний пошук учителя-словесника» (випуски І-VІ, 2009, 2010, 2011, 2012, 2016, 2017).


ВДПУ, © 2018 Кафедра методики філологічних дисциплін і стилістики української мови