21100, Вінниця, вул.Острозького,32,

корпус 1, 3 поверх, кімната 329

телефон: міський - (0432) 27-55-89, внутр. 3-83

переглядів: 10007

Kафедра методики філологічних дисциплін і стилістики української мови

З 1 вересня 2015 р. кафедра методики філологічних дисциплін і стилістики української мови знову функціонує під керівництвом доктора педагогічних наук, професора Куцевол Ольги Миколаївни.

  На кафедрі працює 10 викладачів, з них:
 • 3 професори: доктор філологічних наук Н.Л. Іваницька, доктор філологічних наук І.Я. Завальнюк, доктор педагогічних наук О.М. Куцевол;
 • 3 доценти: кандидат філологічних наук В.В. Богатько, кандидат філологічних наук Л.В. Прокопчук, кандидат філологічних наук Т.В. Савчук;
 • 1 старший викладач О.А. Пойда;
 • 2 асистенти, кандидати наук: кандидат філологічних наук Ю.Б. Лебедь, кандидат педагогічних О.Б. Петрович;
 • старший лаборант Р.І. Горобець.
  Викладачі кафедри забезпечують викладання 21 дисципліни та організацію різних видів практик здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра, спеціаліста й магістра:
 • Методика навчання української мови
 • Методика навчання української літератури
 • Методика викладання української літератури у вищій школі
 • Літературна освіта в профільній школі
 • Професійно-методичний практикум майбутнього вчителя-словесника
 • Практикум з української мови
 • Історія української літературної мови
 • Українська мова (за професійним спрямуванням)
 • Мовний тренінг
 • Риторика
 • Культура мови
 • Теоретико-дидактичні засади вивчення слова
 • Сучасні теорії категорійної граматики в лінгводидактиці
 • Стилістика
 • Прагмастилістика синтаксичних одиниць у ЗМІ
 • Практична стилістика
 • Текстознавство
 • Вступ до спеціальності
 • Спецсемінар із фаху
 • Основи наукових досліджень
 • Основи педагогічної майстерності
 • Пропедевтична практика бакалаврів
 • Педагогічна практика бакалаврів і спеціалістів
 • Асистентська практика магістрів
 • Науково-дослідницька практика магістрів

Викладачі кафедри керують виконанням курсових, дипломних та магістерських робіт. У форматі аспірантури готують кандидатів наук за спеціальностями 10.00.02 – українська мова, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, 014 Середня освіта (теорія та методика навчання (українська література). На кафедрі видається збірник студентських наукових статей «Методичний пошук учителя-словесника» (випуски І-V, 2009, 2010, 2011, 2012, 2016).


ВДПУ, © 2016 Кафедра методики філологічних дисциплін і стилістики української мови